logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Ключові рішення засідання вченої ради ДТЕУ 28 вересня 2023 року

Загальна інформація

Постанова «Про результати навчання здобувачів вищої освіти у 2022/2023 н.р.»

Постанова «Про затвердження Положення про Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (нова редакція)»

Постанова «Про внесення змін до Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Харківський торговельно-економічного фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»

Постанова «Про затвердження Положення про факультет міжнародної торгівлі та права Державного торговельно-економічного університету»

Постанова «Про внесення змін до Положення про юридичну клініку «Центр правового захисту» Державного торговельно-економічного університету»

Постанова «Про затвердження плану видання збірників статей студентів ДТЕУ, які здобувають освітній ступінь магістра, на 2023/2024 н.р.»

Постанова «Про затвердження Положення про Всеукраїнський студентський конкурс торговельної реклами»

Постанова «Про затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»

Постанова «Про утворення разових спеціалізованих вчених рад»

Постанова «Про відрахування з аспірантури»

Постанова «Про затвердження теми дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук»

28.09.2023
43630
609
остання редакція 05.12.2023
Вінс Валерій Вікторович