logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Викладацький склад

міжнародного, цивільного та комерційного права


МАЗАРАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді

завідувач кафедри

Викладає дисципліни: «Право ЄС», «Інтелектуальна власність» (англ.мова)


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ЗАЛУЧЕНІ НАУКОВЦІ ТА ПРАКТИКИ

ПРИМАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Цивільне право і процес»

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Сімейне право», «Житлове право»

ЙОСИПЕНКО СОЛОМІЯ ТАРАСІВНА 

кандидат юридичних наук, адвокат, медіатор, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційно права

Практичний досвід: адвокат практики вирішення спорів Адвокатського об’єднання MORIS

Викладає дисципліни: «Міжнародне інвестиційне право», «Міжнародне публічне право»

РИЖЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Цивільне процесуальне право»

БОНЬ
БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач кафедри 
міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: понад 5 років професійного досвіду у топових юридичних фірмах українського ринку зі спеціалізацією у банківській, фінансовій, корпоративній та реструктуризаційній практиках.

Викладає дисципліни: «Юридичний супровід інвестиційних проектів»

НЕВАРА ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародний захист прав людини»,«Міжнародне публічне право» «Міжнародне повітряне право»

ЛАТА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: директор ТОВ "БАУРОК", суддя Постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі "Київська Універсальна Біржа", адвокат 

Викладає дисципліни: «Господарське процесуальне право», «Судове вирішення податкових спорів»

ПАЛЬЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Бакалавр" спеціалізації «Цивільне право і процес»

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Корпоративне право»

ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

доктор юридичних наукдоцент, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційногоо права

Практичний досвід: головний науковий  консультант відділу з питань цивільних і господарських  відносин та підприємництва Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Транснаціональне торговельне право»

МИКИТЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Консумерське право», «Комерційне право», «Правове забезпечення реклами та зв’язків із громадськістю»

ГОЛУБЄВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права (за сумісництвом)

Практичний досвід: професор кафедри міжнародного та європейського права КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право»

НЕСКОРОДЖЕНА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА 

кандидат юридичних  наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Бакалавр" спеціалізації «Комерційне право»

Викладає дисципліни: «Господарське право»

ІВАСИН ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: адвокат у адвокатському об'єднанні  "Case and Partners Int." 

Викладає дисципліни: «Господарське процесуальне право»

МОЖАЙКІНА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат психологічних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права 

Викладає дисципліни: «Альтернативні методи вирішення спорів», «Договірне право», «Адвокатура і нотаріат»

ОСТРОВСЬКА БОГДАНА ВАСИЛІВНА

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: провідний науковий співробітник відділу публічно-правових досліджень Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України;  експерт кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність i взаєморозуміння між народами» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»; старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Викладає дисципліни: «Міжнародний захист прав людини», «Практичний курс з міжнародного права», «Міжнародне правосуддя», «Право міжнародної відповідальності»

ТИЩЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Комерційне право»

Викладає дисципліни: «Право СОТ», «Міжнародне приватне право», «Інвестиційне право», «Правове регулювання ЗЕД»

ПРОЦЕНКО
ІРИНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Практичний досвід: науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право»

ПОГАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Право Європейського союзу», «Сімейне право», «Господарське право», «Підприємницьке право»

ЯМЕЛЬСЬКА ХРИСТИНА ЮРІЇВНА

доктор філософії, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: керуюча Адвокатським бюро «Ямельської Христини», адвокат.

Викладає дисципліни “Міжнародне публічне право”, “Історія міжнародного права”

КОЛОМІЄЦЬ КАРИНА ВІКТОРІВНА 

доктор філософії з права,

старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: 

«Підприємницьке право», "Господарське право"

ІЛЬЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент,  доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Порівняльне цивільне право і процес», «Цивільне і комерційне право», «Теорія держави і права»,  «Договірне право»(англ.мова)

ГОНЧАРОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Дипломатичне та консульське право»

КОРЕНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародне торговельно-економічне право», «Міжнародно-правове регулювання торгівлі об’єктами інтелектуальної власності», «Міжнародне інформаційне право»

КОНОНЕЦЬ
ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

Викладає дисципліни: «Захист прав в Європейському суді з прав людини»

МЕЛЬНИЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Бакалавр" спеціалізації «Міжнародне право»

Викладає дисципліни: «Історія міжнародного права», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне повітряне право»

ІВАЩЕНКО ДАР’Я ЄВГЕНІВНА

доктор філософії з міжнародного права, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародно-правове регулювання трансферу технологій», «Міжнародно-правове регулювання протидії неправомірному імпорту», «Міжнародне авторське право», «Міжнародне публічне і приватне право» (англ.)

МИХАЙЛОВСЬКИЙ ВІКТОР ІГОРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни:  «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне авторське право»

СОФІЮК ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Договірне право»

КАБЕНОК ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Підприємницьке право»

БУКАТОВА ДІАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Консюмерське право», «Комерційне право»

КОРОЛЬКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Основи римського цивільного права», «Теорія держави і права»

КОРТУКОВА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА

доцент кафедри міжнароного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне і приватне право»

ШКРЕБТІЄНКО АННА ГЕННАДІЇВНА

асистент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право»

БАБАДЖАНЯН ГАЯНЕ БАБАДЖАНІВНА

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародне торгово-економічне право»

ЩЕРБАК ГЕННАДІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ 

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, асистент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: 

«Міжнародне публічне і приватне право», «Міжнародне публічне право»

11.03.2021
433884
19614
остання редакція 10.09.2023
42241