logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Викладацький склад

міжнародного, цивільного та комерційного права


МАЗАРАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

завідувач кафедри

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді

Jean Monnet Chair in EU Single Market Law

Викладає дисципліни: «Право ЄС», "Правовий захист конкуренції"


ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

ЗАЛУЧЕНІ НАУКОВЦІ ТА ПРАКТИКИ

 

ПРИМАК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Цивільне право і процес»

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Сімейне право», «Житлове право»

ШУМИЛО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційно права

Практичний досвід: керівник секретаріату Вищої ради правосуддя

Викладає дисципліни: «Правові висновки Верховного Суду у цивільних справах», науковий керівник аспірантів

 РИЖЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Цивільне процесуальне право»

ЙОСИПЕНКО СОЛОМІЯ ТАРАСІВНА 

кандидат юридичних наук, адвокат, медіатор, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційно права

Практичний досвід: адвокат практики вирішення спорів Адвокатського об’єднання MORIS

Викладає дисципліни: «Міжнародне інвестиційне право», «Міжнародне публічне право»

НЕВАРА ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародний захист прав людини»,«Міжнародне публічне право» «Міжнародне повітряне право»

 

ПОЛІКАРПОВ АНТОН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Старший викладач кафедри 
міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: управляючий партнер Polikarpov Law Firm, UDRP Panelist at WIPO, понад 15 років у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Викладає дисципліни: «Інтелектуальна власність» (англ.)

ПАЛЬЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Бакалавр" спеціалізації «Цивільне право і процес»

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Корпоративне право»

БОНЬ
БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач кафедри 
міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: понад 5 років професійного досвіду у топових юридичних фірмах українського ринку зі спеціалізацією у банківській, фінансовій, корпоративній та реструктуризаційній практиках.

Викладає дисципліни: «Юридичний супровід інвестиційних проектів»

МИКИТЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Консумерське право», «Комерційне право», «Правове забезпечення реклами та зв’язків із громадськістю»

ЛАТА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, керівник Юридичної клініки

Практичний досвід: директор ТОВ "БАУРОК", суддя Постійно діючого Третейського суду при Товарній біржі "Київська Універсальна Біржа", адвокат 

Викладає дисципліни: «Адвокатура», «Судове вирішення податкових спорів»

НЕСКОРОДЖЕНА ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА 

кандидат юридичних  наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Бакалавр" спеціалізації «Комерційне право»

Викладає дисципліни: «Господарське право»

ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

доктор юридичних наукдоцент, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційногоо права

Практичний досвід: головний науковий  консультант відділу з питань цивільних і господарських  відносин та підприємництва Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «Транснаціональне торговельне право»

МОЖАЙКІНА ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА

кандидат психологічних наук, адвокат, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права 

Викладає дисципліни: «Альтернативні способи вирішення спорів», «Договірне право», "Етичні вимоги юридичної професії"

ГОЛУБЄВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права (за сумісництвом)

Практичний досвід: професор кафедри міжнародного та європейського права КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право»

ТИЩЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

гарант освітньої програми освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Комерційне право»

Викладає дисципліни: «Право СОТ», «Міжнародне приватне право», «Інвестиційне право», «Правове регулювання ЗЕД»

ІВАСИН ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: адвокат у адвокатському об'єднанні  "Case and Partners Int." 

Викладає дисципліни: «Господарське процесуальне право», «Школа прикладної юриспруденції», «Антикорупцінйе право»

ПОГАРЧЕНКО ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

кандидат юридичних наук,доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Право Європейського союзу», «Сімейне право», «Господарське право», «Підприємницьке право»

ОСТРОВСЬКА БОГДАНА ВАСИЛІВНА

доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: провідний науковий співробітник відділу публічно-правових досліджень Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України;  експерт кафедри ЮНЕСКО «Права людини, мир, демократія, толерантність i взаєморозуміння між народами» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»; провідний науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Викладає дисципліни: «Міжнародний захист прав людини», «Практичний курс з міжнародного права», «Міжнародне правосуддя», «Право міжнародної відповідальності»

КОЛОМІЄЦЬ КАРИНА ВІКТОРІВНА 

доктор філософії з права,

старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: 

«Підприємницьке право», "Господарське право", "Договірне право", "Правове регулювання туристичної діяльності" (англ.мовою)

ПРОЦЕНКО
ІРИНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Практичний досвід: науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

Викладає дисципліни: «Міжнародне приватне право»

 ІЛЬЧЕНКО ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент,  доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Порівняльне цивільне право і процес», «Цивільне і комерційне право», «Теорія держави і права»,  «Договірне право»(англ.мова)

ЯМЕЛЬСЬКА ХРИСТИНА ЮРІЇВНА

доктор філософії, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Практичний досвід: керуюча Адвокатським бюро «Ямельської Христини», адвокат.

Викладає дисципліни “Міжнародне публічне право”, “Історія міжнародного права”

ГОНЧАРОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Дипломатичне та консульське право»

КОРЕНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародне торговельно-економічне право», «Міжнародно-правове регулювання торгівлі об’єктами інтелектуальної власності», «Міжнародне інформаційне право»

КОНОНЕЦЬ
ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат

Викладає дисципліни: «Захист прав в Європейському суді з прав людини», "Цивільне процесуальне право"

ПАНФІЛОВА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни:  «Міжнародне публічне право», «Право міжнародних договорів», «Міжнародний захист прав людини», «Національні та міжнародні правові системи»

ІВАЩЕНКО ДАР’Я ЄВГЕНІВНА

доктор філософії з міжнародного права, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Начальник відділу міжнародних зв'язків ДТЕУ

Викладає дисципліни: «Міжнародно-правове регулювання трансферу технологій», «Міжнародно-правове регулювання протидії неправомірному імпорту», «Міжнародне авторське право», «Міжнародне публічне і приватне право» (англ.)

МИХАЙЛОВСЬКИЙ ВІКТОР ІГОРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни:  «Міжнародний захист прав людини», «Міжнародне авторське право»

СОФІЮК ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Договірне право»

КАБЕНОК ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, адвокат, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

старший партнер адвокатського обʼєднання "Лекс Адванс"

Викладає дисципліни: «Адвокатура», "Адвокатська діяльність", "Правове регулювання банкрутства"

БУКАТОВА ДІАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Консюмерське право», «Комерційне право», "Нотаріат"

КОРОЛЬКОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Основи римського цивільного права», «Теорія держави і права»

КОРТУКОВА ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філософії із міжнародного права, доцент, доцент кафедри міжнароного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Право внутрішнього ринку ЄС», "Право ЄС", "Міжнародне торговельно-економічне право"; "Міжнародно-правове регулювання міграційних процесів"; "Міжнародне аграрне право".

БЛАГОДАТНА  АННА ГЕННАДІЇВНА

асистент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародне публічне право»

БАБАДЖАНЯН ГАЯНЕ БАБАДЖАНІВНА

доктор філософії з права, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: «Міжнародне торгово-економічне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародний комерційний арбітраж»

ЩЕРБАК ГЕННАДІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ 

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, асистент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

Викладає дисципліни: 

«Міжнародне публічне і приватне право», «Міжнародне публічне право»

11.03.2021
433884
25024
остання редакція 26.05.2024
42241