logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Коломієць Карина Вікторівна

міжнародного, цивільного та комерційного права

КОЛОМІЄЦЬ КАРИНА ВІКТОРІВНА

доктор філософії з права, старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

e-mail: k.kolomiets@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Google Scholar

ORCID

Researcher ID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

підприємницьке право, цивільне право, сімейне право, трудове право

ДИСЦИПЛІНИ "Підприємницьке право", "Договірне право", "Господарське право", "Правове регулювання туристичної діяльності"
 
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Доктор філософії права (DR 001440), 12.00.03. – Цивільне право і цивільний процес: «Договір факторингу як підстава зміни кредитора у зобов’язанні»

ДОСВІД РОБОТИ

З 2021- старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

З 2020-Міжнародний координатор PROFBUD

2016-2020 директор юридичної компанії

2015-2016 юрисконсульт міжнародної компанії

2014-2015 помічник адвоката та арбітражного керуючого

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Перелік
 1. Коломієць К.В., Мироненко В.П.  Поняття, істотні умови та юридична природа договору факторингу. Юридична наука. №1 (79). 2018. С. 7-13.
 2. Коломієць К.В. Цивільно-правові наслідки невиконання зобов’язань за договором факторингу. Право і суспільство. 2019.  № 4. С.84-89.
 3. Коломієць К.В. Визначення правової природи договору факторингу та його відмінність від інших цивільно-правових конструкцій. Юридичний науковий електронний журнал. 2019.  №5. С.71-74.
 4. Коломієць К.В. Особливості виконання боржником обов’язків за договором факторингу. Порівняльно-аналітичне право. 2019.  № 1. С. 111-113.
 5. Коломієць К.В. Сторони в договорі факторингу. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. 4. С. 194-202.
 6. Коломієць К.В. Правовой статус сторон в договоре факторинга по законодательству Украины и Республики Казахстан: сравнительно-правовой анализ. Каспийский общественный университет научные труды «Әділет». 2019. № 3. С. 82-90.
 7. Коломієць К.В. Страхування ризиків у договорі факторингу як спосіб забезпечення його належного виконання сторонами.  VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS. 2020. № 1. Ч. 1. С. 115-119.
 8. Коломієць К.В. Основні етапи становлення факторингу як виду цивільно-правових відносин. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 8 грудня 2017 р.). – [ред. колег. В.В. Чернєй, С.Д. Гусарєв, С.С. Чернявський та ін.]. Київ. Нац. акад. внутр. справ, 2017.  С. 378-381.
 9. Коломієць К.В. Юридична характеристика договору факторингу. Сучасний рух науки : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 1-2 жовтня 2018 р.)  С. 300-305.
 10. Коломієць К.В. До питання щодо виникнення факторингу: історико-правовий аспект. Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 30 листопада 2018 р.)  С. 252-254.
 11. Коломієць К.В. Правове регулювання міжнародного факторингу ―Science progress in European countries: new concepts and modern solutions‖: Papers of the 5th International Scientific Conference. February 28, 2019, Stuttgart, Germany. С. 461-467.
 12. Коломієць К.В. Основні напрямки доктринальних досліджень щодо виникнення інституту факторингу. Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток національного права : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28 лютого 2020 р.). Одеса. ОДУВС, 2020. С. 80-82.


 

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

За реалізацію успішної стратегії розвитку підприємства-лідера, професіоналізм і відповідальність в управлінні колективом була нагороджена Національним сертифікатом Національного бізнес-рейтингу «КЕРІВНИК РОКУ 2018».

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Онлайн тренінги, участь у конференціях 
 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ


 

ХОБІ спорт
«Підприємницьке право»

11.03.2021
433884
1810
остання редакція 14.10.2023
42241