logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Аспірантура

міжнародного, цивільного та комерційного права

     Освітньо-наукові програми нашого Університету надають унікальні можливості для глибокого занурення у світ юридичних досліджень. Наші викладачі, які є провідними експертами у своїх галузях, забезпечують аспірантам підтримку та керівництво в процесі навчання, а також ефективний шлях до наукового ступеню PhD

     Ми створюємо стимулююче освітнє середовище, де аспіранти можуть розвивати свої наукові та професійні навички. PhD програми із права та міжнародного права включають в себе освітню складову, націлену на надання необхідних дослідницьких навичок, активну участь у наукових заходах, щоб забезпечити аспірантам максимальний досвід і розширити їхні горизонти.

      Приєднуйтесь до нашої дослідницької команди та станьте частиною інтелектуального співтовариства, де ваші дослідження можуть зробити внесок у розвиток права та формування майбутньої юридичної спільноти. Ви можете попередньо обговорити тему майбутнього дисертаційного дослідження з вирогідним науковим керівником (дивіться сторінку "Викладацький склад", де зазначені сфери наукових інтересів викладачів), з гарантом PhD програми із міжнародного права Лілією Неварою l.nevara@knute.edu.ua чи із гарантом PhD програми із права Ніною Дарагановою  n.darahanova@knute.edu.ua

Аспіранти

Оксана Станішевська

o.stanishevska@knute.edu.ua 

ТЕМА: «Правове забезпечення середовища праці: національний та міжнародний вимір»

Науковий керівник: проф. Михайло Шумило

        

Андрій Жибак

Email:a.zhybak@knute.edu.ua

ТЕМА: "Регулювання діяльності онлайн-платформ у праві ЄС"

Науковий керівник: проф. Наталія Мазаракі

        

Едуард Демʼяненко

e.demyanenko@knute.edu.ua

 ТЕМА: «Позитивна та негативна     дискримінація у сфері праці»

Науковий керівник: проф.Михайло Шумило

        

         Олексій Вовченко

         o.vovchenko@knute.edu.ua 

    ТЕМА: «Забезпечення контролю           іноземних субсидій у праві ЄС»

Науковий керівник: доц. Наталія Мельниченко

        

         Гаяне Бабаджанян

       g.babadzhanian@knute.edu.ua

    ТЕМА: "Правове забезпечення саморегулювання господарсько-торговельної діяльності"

Науковий керівник: доц. Олена Гончаренко

        

           Максим Скундзя

           m.skundzya@knute.edu.ua

  ТЕМА: «Правове регулювання       захисту від недобросовісної     конкуренції в ЄС»

 Науковий керівник: доц. Лілія Невара

        

Сергій Денисенко

s.denysenko@knute.edu.ua

  ТЕМА: "Контроль за концентрацією  суб'єктів господарювання на цифрових ринках"

Науковий керівник: доц. Лариса Нескороджена

        

         Дмитро Гончарук

        d.honcharuk@knute.edu.ua  

ТЕМА: «Застосування штучного інтелекту у військових цілях: міжнародно-правовий вимір»

Науковий керівник: доц. Наталія Мельниченко 

        

Олександр Денисенко

o.m.denysenko@knute.edu.ua

   ТЕМА: "Теоретико-правові основи запровадження присудової медіації в Україні"

Науковий керівник: доц. Лариса Нескороджена

        

           Анастасія Кілочек

              a.kilochek@knute.edu.ua

 ТЕМА: "Правові засади захисту від     антидемпінгового імпорту"

Науковий керівник: доц. Юлія Гончарова

        

Дмитрій Телелеков

Email:d.telelekov@knute.edu.ua

ТЕМА: 

Науковий керівник: доц. Лариса Нескороджена

        

         Сергій Кучерявенко

        s.kucheryavenko@knute.edu.ua

   ТЕМА: "Правові засади скринінгу     прямих іноземних інвестицій"

 Науковий керівник: проф. Наталія     Мазаракі

        

Геннадій Щербак

Email:h.shcherbak@knute.edu.ua

ТЕМА: "Саморегулювання онлайн платформ у праві ЄС"

Науковий керівник: проф. Наталя Мазаракі

        

Микола Юрлов

Email:m.yurlov@knute.edu.ua

ТЕМА: 

Науковий керівник: проф. М.В. Буроменський 

        

        Олександр Пасешник

            o.paseshnyk@knute.edu.ua

  ТЕМА: "Міжнародно-правова     відповідальність за кібератаки в   умовах збройних конфліктів

Науковий керівник: доц. Лілія Невара

        

Ярослав Зінченко-Тулуб

Email:y.zinchenko-tulub@knute.edu.ua

ТЕМА: "Інформаторство у сфері екобезпеки в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції"

Науковий керівник: д.ю.н. Богдана Островська

        
Програми:

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова академічного спілкування

Філософський світогляд ХХІ століття

Науковий текст

Методологія науково-правових досліджень 

Педагогіка вищої освіти

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Національні та міжнародна правові системи

Ораторське мистецтво

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Комерціалізація інтелектуальної власності

Правове забезпечення наукових досліджень

Право міжнародної відповідальності

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки

Міжнародне морське право

Міжнародне фінансове право

Міжнародне енергетичне право


 Робочі програми:

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова академічного спілкування

Філософський світогляд ХХІ століття

Науковий текст

Методологія науково-правових досліджень 

Педагогіка вищої освіти

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері  

Національні та міжнародна правові системи

Ораторське мистецтво 

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Комерціалізація інтелектуальної власності 

Правове забезпечення наукових досліджень

Право міжнародної відповідальності

Правове регулювання зовнішньоекономіічної діяльності

Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки

Міжнародне морське право

Міжнародне фінансове право

Міжнародне енергетичне право


Наукові семінари:

Міжнародне співробітництво держав

МІжнародно-правове забезпечення зовнішньоекономічної функції держави

Правові засади публічного адміністрування економіки

МІжнародне правосуддя

Міжнародно-правове регулювання торговельно-економічних відносин


Силабуси:

Іноземна мова за професійним спрямуванням - англійська

Іноземна мова академічного спілкування

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Методологія науково-правових досліджень

Комерціалізація iнтелектуальної власностi

Міжнародне енергетичне право

Міжнародне морське право

Міжнародне правосуддя

Міжнародне співробітництво держав

Міжнародне фінансове право

Міжнародно-правове забезпечення зовнішньоекономічної функції держави

Філософський світогляд ХХІ століття

Правове забезпечення фінансової та економічної безпеки

Педагогіка вищої освіти

Ораторське мистецтво

Правове забезпечення наукових досліджень

Міжнародно-правове регулювання торговельно-економічних відносин

Правові засади публічного адміністрування економіки

Науковий текст

Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері

Національні та міжнародна правові системи

Право міжнародної відповідальності 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Архів ( за 2016 рік):

ОНП - 2016 

Навчальний план - 2016

РНП - 2016

Наукові семінари. Актуальні питання права Світової організації торгівлі 

Наукові Семінари.Теорія та практика міжнародного публічного права 

Наукові семінари. Право міжнародних організацій

Наукові семінари. Міжнародне договірне право

Педагогічна практика

Іноземна мова

Філософський світогляд ХХІ століття

Бібліографія_програма

 Бібліографія_робоча_програма

Коректура та редагування_наукових_текстів_2016

Коректура та редагування наукових текстів_2019

Іноземна мова за професійним спрямуванням програма та робоча програма

Методологія наукових досліджень

Сучасні економічні теорії 

Ораторське мистецтво

Педагогіка вищої овіти

Державне управління_2016

Державне управління_2017

Право міжнародної відповідальності

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Правове забезпечення наукових досліджень

Міжнародне морське право

Міжнародне фінансове право

Науковий текст 

09.07.2020
453766
6505
остання редакція 18.04.2024
40677