logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Про кафедру

світової економіки


 


"Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може."
Маргарет Тетчер

Вітаємо вас на сторінці кафедри!

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
 на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 • Міжнародна економіка
 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3.  Історія України або Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова), або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

29

Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна торгівля
 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова), або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія 
Більше про спеціалізацію "Міжнародна економіка" (Бакалавр)
Більше про спеціалізацію "Міжнародний бізнес" (Бакалавр)
Більше про спеціалізацію "Міжнародна торгівля" (Бакалавр)

 

 Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр»

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

для споріднених спеціальностей

для інших спеціальностей

05

Соціальні та поведінкові науки

051
Економіка

 • Міжнародна економіка
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови
 3. Економічна теорія
29 Міжнародні відносини 292
Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародний бізнес
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови

29

Міжнародні відносини

292
Міжнародні економічні відносини

 • Світова торгівля
 1. Фахове вступне випробування
 2. Вступний іспит з іноземної мови

Більше про спеціалізацію "Міжнародна економіка" (Магістр)
Більше про спеціалізацію "Міжнародний бізнес" (Магістр)
Більше про спеціалізацію "Світова торгівля" (Магістр)

 

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня Ph.D.

Код Галузь знань Спеціальність Вступні випробування
29 Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

 1. Фахове вступне випробування (програма вступних іспитів)
 2. Вступний іспит з іноземної мови

Зі спеціалізації «Міжнародна економіка» для освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» запроваджено англомовні програми

 

051 «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація «Міжнародна економіка»

(ступінь бакалавра та магістра; англомовні програми СВО «бакалавр», «магістр»)

Здобуття спеціалізації дозволяє осягнути усі нюанси міжнародної діяльності, яка сьогодні виступає невід’ємною складовою функціонування успішних підприємств та імперативом розвитку держави. Навчання дасть можливість стати першокласними фахівцями, спроможними досягти успіху  у сфері приватного бізнесу або на підприємствах, що здійснюють міжнародні комерційні операції, в органах державного управління та в міжнародних організаціях.

Навчаємо: розробляти й обґрунтувати стратегії міжнародної діяльності підприємства; досліджувати міжнародні фінансові та товарні ринки; проводити міжнародні валютні операції; складати платіжні і розрахункові баланси; проводити облік зовнішньоторговельних операцій; аналізувати тенденції розвитку світового господарства.

Наші випускники обіймають посади керівників організацій, генеральних менеджерів підприємств, директорів  департаментів різних державних установ, начальників відділів зовнішньої кооперації, керівників комерційного відділу, експертів або консультантів із зовнішньоекономічних питань, GR-менеджерів, журналістів-блогерів з міжнародних питань, експертів-урбаністів з питань залучення міжнародних інвестицій для потреб територій/міст.


292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Спеціалізація «Міжнародний бізнес»

(ступінь бакалавра та магістра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний бізнес» передбачає набуття теоретичних знань та практичних навичок щодо управління діяльністю компаній, які функціонують на міжнародних ринках. Студенти отримують навички управління  міжнародними бізнес-проектами, оцінювання ризиків національного та міжнародного бізнес-середовища, можливостей залучення до міжнародної діяльності українських підприємств. Випускники можуть використати набуті знання та вміння в управлінні міжнародними бізнес-процесами, здійснювати  консультаційні функції та виступати посередником у сфері міжнародного ділового співробітництва.

Навчаємо: здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнес-середовища компаній; моделювати стратегії розвитку міжнародної діяльності; оцінювати конкурентні переваги підприємств на міжнародних ринках, налагоджувати ділові зв’язки із зарубіжними партнерами.

Наші випускники обіймають посади в органах державної влади, менеджерів за функціональними напрямами діяльності міжнародних компаній, аналітиків та експертів у міжнародних бізнес-проектах тощо.


292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Спеціалізація «Світова торгівля»

(ступінь магістра)

Навчання за спеціалізацією «Світова торгівля» передбачає набуття компетенції аналізувати та застосовувати на практиці інструментарій сучасної міжнародної торговельної політики, а також придбання ключових навичок ведення торгових переговорів. Студенти отримують навички для ефективної роботи в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та спроможність здійснювати науково-дослідницьку і викладацьку діяльність

Випускники можуть використати набуті знання та вміння в управлінні міжнародними торговельно-економічними відносинами на багатосторонньому та регіональному рівнях, виступати аналітикам і експертам у сфері зовнішньої торгівлі.

Навчаємо:  оцінювати ключові тренди міжнародного соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для реалізації торговельної політики суб’єктів міжнародних економічних відносин ; здійснювати діяльність у сфері світової торгівлі; оцінювати прояви економічного глобалізму, та його вплив на динаміку світової торгівлі, налагоджувати ділові зв’язки із зарубіжними партнерами.

Наші випускники обіймають посади в органах дер­жав­ної виконавчої влади, дер­жавної служби, фінансових, бухгалтерських, еконо­мічних, юридичних та адміністративних підрозділах у сфері зовнішньої торгівлі.


Спеціалізація «Міжнародна торгівля»

(ступінь бакалавра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародна торгівля» дасть змогу студентам здобути теоретичні знання про сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі і особливості її регулювання на національному та наднаціональному рівнях; норми й правила оформлення міжнародних торговельних угод та організації експортно-імпортних операцій; особливості та чинники формування торговельної політики країн світу в умовах глобалізації; набути практичні навички, необхідні як для управління підприємством, що залучене у міжнародну економічну діяльність, так і для роботи в державних органах влади, торговельно-економічних місіях та міжнародних організаціях.

Навчаємо: проводити системний аналіз міжнародних ринків; здійснювати міжнародні торговельні операції, розробляти стратегії геопросторової та секторальної диверсифікації міжнародних торговельних потоків.

Наші випускники обіймають посади керівників виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівників малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі, менеджерів в оптовій торгівлі, посередництві у торгівлі, дилерів (біржові торговці за свій рахунок) та брокерів (посередники) із заставних та фінансових операцій, технічних та торговельних представників, закупників, агентів клірингу (обмінних товарних операцій), агентів з комерційних послуг та торговельних брокерів.


Спеціалізація «Міжнародний маркетинг»

(ступінь бакалавра)

Навчання за спеціалізацією «Міжнародний маркетинг» дає можливість орієнтуватися в новітніх тенденціях розвитку міжнародних ринків товарів та послуг, виявляти  перспективні ніши та сегменти ринку, розробляти відповідні  маркетингові стратегії та програми, що відповідає запитам вітчизняних підприємств, які ставлять перед собою завдання бути конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках.

Навчаємо: управляти операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю підприємств, у т.ч. транснаціональних компаній; розробляти й оцінювати ефективність маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; здійснювати моніторинг стану глобального економічного середовища, організовувати маркетинговий супровід виходу вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки.

Наші випускники обіймають посади керівників міжнародних та вітчизняних компаній на рівні підрозділів маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю; менеджерів зі збуту на зовнішніх ринках, із соціальної та корпоративної відповідальності, із комунікаційних технологій.

05.09.2019
42265
1617
остання редакція 08.02.2021
453766