logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за ОП другого (магістерського) рівня вищої освіти

світової економіки

Нормативні документи

Навчальний план 2020 р.   (денна форма навчання)
Навчальний план 2020 р.   (заочна форма навчання)
Робочий навчальний план 2020 р.  
Освітньо-наукова програма 2020 р.

Рецензії до освітньо-наукової програми  

Робочі програми 2020 р.

Іноземна мова академічного спілкування
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Математичне моделювання у наукових дослідженнях
Методологія наукових досліджень
Міжнародна статистика
Науковий текст
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Правове забезпечення наукових досліджень
Статистичні методи аналізу і прогнозування
Сучасні економічні теорії
Теорія галузевих ринків
Філософський світогляд ХХІ століття

Програми 2020 р.

Іноземна мова академічного спілкування
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Математичне моделювання у наукових дослідженнях
Методологія наукових досліджень
Міжнародна статистика
Науковий текст
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Правове забезпечення наукових досліджень
Статистичні методи аналізу і прогнозування
Сучасні економічні теорії
Теорія галузевих ринків
Філософський світогляд ХХІ століття

Наукові семінари

Глобальні ланцюги вартості
Економічна безпека
Макроекономічний та мікроекономічний аналіз
Міжнародна регуляторна політика
Моделювання управління соціально-економічними системами

Силабуси 2020 р.

Глобальні ланцюги вартості
Економічна безпека
Іноземна мова академічного спілкування
Іноземна мова за професійним спрямуванням - англійська
​Іноземна мова за професійним спрямуванням - німецька
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Макроекономічний та мікроекономічний аналіз
Математичне моделювання у наукових дослідженнях
Методологія наукових досліджень
Міжнародна регуляторна політика
Міжнародна статистика
Моделювання управління соціально-економічними системами
Науковий текст
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Правове забезпечення наукових досліджень
Статистичні методи аналізу і прогнозування
Сучасні економічні теорії
Теорія галузевих ринків
Філософський світогляд ХХІ століття

Архів

Навчальний план 2016
Робочий навчальний план 2016 р.  
Освітньо-наукова програма 2016 р.
П
рограми і робочі програми 2016 р.

20.04.2020
41666
3319
остання редакція 07.01.2024
487003