logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Перелік тем ВКР

світової економіки

 РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ (ПРОЕКТІВ)

Світова торгівля
Міжнародна економіка
 1. Стратегії імпортозаміщення у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК)  в умовах загроз національній безпеці України.
 2. Близькосхідний вектор торговельної експансії України.
 3. Альтернативні стратегії реалізації транзитного потенціалу України в умовах реалізації проєкту «Північний потік -2»
 4. Національні стратегії залучення компаній- нерезидентів до ринку землі.
 5. Міжнародні механізми підтримки внутрішніх біженців та переселенців  в Україні
 6. Міжнародні приватні  проєкти у сфері освоєння космосу.
 7. Стратегії КНР в комерціалізації космосу.
 8. Економічні санкції в системі регулювання міжнародних економічних відносин.
 9. Механізми фіскальної оптимізації технологічних компаній в умовах цифрової економіки.
 10. Механізми глобальної координації у протидії фіскальної оптимізації технологічних компаній
 11.  Економічна діяльність ВООЗ з протидії COVID-19
 12. Міжнародні механізми трансферу технологій з виробництва вакцин.
 13.  Механізм міжнародного трансферу гравців у сфері професійного футболу.
 14. Механізми залучення коштів компаній - спонсерів у сфері професійного футболу.
 15.  Криптовалюта  в стратегіях диверсифікації золотовалютних резервів держав.
 16. Міжнародні конкурентні переваги країн в майнінгу криптовалют.
 17.  Блокчейн-технології у міжнародних стратегіях вітчизняного бізнесу
 18.   Деінституціалізація стратегічного партнерства в умовах активізації неопротекціонізму.
 19. Механізм залучення вітчизняних підприємств в глобальні виробничі/збутові мережі.
 20. Стратегічне партнерство України у торговельно-економічній сфері (країна, група країн або інтеграційне об’єднання за вибором).
 21. Стратегічне партнерство України у інвестиційній сфері (країна, група країн або інтеграційне об’єднання за вибором).
 22. Стратегічне партнерство України у науково-технічній  сфері (країна, група країн або інтеграційне об’єднання за вибором).
 23. Стратегічне партнерство між Україною та ЄС у енергетичній сфері.
 24. Механізм торговельно-економічного суперництва на міжнародних ринках продукції АПК.
 25. Механізм торговельно-економічного суперництва на міжнародних ринках продукції ОПК.
 26. Валютні війни в  конкурентній стратегії держав із відкритими економіками.
 27. Технічне регулювання як інструмент міжнародної торговельно-економічної війни.
 28.  Національна кібербезпека в умовах глобальної конкуренції.
 29. Фіскальні війни в системі глобального торговельно-економічного суперництва.
 30. Гібридні стратегії торговельно-економічного суперництва країн/підприємств на світових ринках товарів та послуг.
 31. Інформаційні війни в системі глобального торговельно-економічного суперництва.
 32. Іміджеві ризики у формуванні національного бренду країни.
 33. Вплив іміджу територій/країни на їх/її міжнародну інвестиційну привабливість.
 34. Організаційно-економічний механізм формування міжнародного бренду країни.
 35. Вплив міжнародних рейтингів на інвестиційну привабливість країни/територій.
 36. Організаційно-економічний механізм розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Польщею.
 37. Організаційно-економічний механізм розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Угорщиною.
 38. Організаційно-економічний механізм розвитку транскордонного співробітництва між Україною та Словаччиною.
 39. Інституційний механізм міжнародного співробітництва з протидії іллегалізації економічної діяльності
 40. Інституційний механізм міжнародного співробітництва з протидії торгівлі наркотиками.
 41. Інституційний механізм міжнародного співробітництва з протидії торгівлі людьми.
 42. Інституційно-економічний механізм розвитку міжнародного потенціалу індустрії розваг.
 43. Інституційно-економічний механізм підтримки міжнародного фрілансерства в Україні.
 44. Стратегії регіонального брендингу в міжнародній економічній діяльності підприємств/територій.
 45. Механізм залучення фінансових ресурсів ЄС в розвиток територіальних громад в Україні.
 46. Механізм залучення фінансових ресурсів міжнародних організацій в розвиток територіальних громад в Україні.
 47. Стратегії залучення грантів Європейської Комісії в розвиток вітчизняного освітнього закладу.
 48.  Фінансово-економічний механізм сприяння міжнародної мобільності студентства.
 49. Стратегії підвищення конкурентоспроможності країни на міжнародному ринку послуг (на вибір).
 50. Міжнародна економічна діяльність підприємств малого бізнесу України.
 51. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг
 52. Ефективність міжнародних інвестиційних проектів в Україні
 53. Національна економічна безпека України в умовах глобальних викликів.
 54. Формування міжнародного іміджу країни у вимірі її інвестиційної привабливості.
 55. Україна на світовому ринку аутсорсингових послуг.
 56. Формування конкурентної моделі експортної спеціалізації України.
 57. Вплив ТНК на економічний розвиток України.
 58. Формування зовнішньоекономічного сектора України в контексті теорії конкурентних переваг М. Портера.
 59. Регулювання міжнародних портфельних інвестицій в Україні.
 60. Економічні кластери як інструмент підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
 61. Продовольча безпека України в умовах глобальних викликів.
 62. Фінансова інтеграція в умовах глобалізації економічного розвитку.
 63. Реструктуризація глобальної фінансової системи в умовах глобалізації
 64. Структурна переорієнтація міжнародних логістичних потоків в умовах розвитку «нового Шовкового шляху».
 65. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями (на вибір).
Міжнародний бізнес
 1. Трансформація галузевих пріоритетів міжнародного бізнесу в умовах світової пандемії (на прикладі підприємства певної галузі
 2. Стратегія виходу українського підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу на галузевий ринок ЄС (Ізраїлю, Канади, Польщі та ін.) (на прикладі підприємства певної галузі у певній країні
 3. Міжнародна діяльність підприємства в умовах міждержавного торговельного суперництва  
 4. Фінансування діяльності /розвитку міжнародного бізнесу.
 5. Стратегічне планування діяльності міжнародного бізнесу.
 6. Трансформація пріоритетів міжнародного бізнесу в умовах світової пандемії
 7. Диверсифікація ризиків підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 8. Оптимізація діяльності підприємства міжнародного туристичного (страхового, авіаційного та ін.) бізнесу у кризовий період
 9. Подолання впливу форс-мажорних обставин на міжнародну діяльність підприємства
 10. Оцінка та прогнозування потенціалу транснаціоналізації підприємства
 11. Потенціал малого та середнього підприємництва у міжнародному бізнесі
 12. Результативність співпраці малого та середнього підприємства з ТНК
 13. Віртуальне підприємництво в міжнародному бізнесі
 14. Он-лайн форми міжнародного бізнесу
 15. Транснаціональний банк на світовому ринку послуг.
 16. Вибір організаційної структури транснаціонального банку
 17. Вибір організаційної форми присутності банку на закордонному ринку
 18. Стратегія транснаціоналізації банківської установи
 19. Створення міжнародного стратегічного альянсу (за галузями промисловості)
 20. Стартапи в міжнародному бізнесі
 21. Технологічна стратегія міжнародної діяльності підприємства
 22. Інфраструктурне забезпечення міжнародного бізнесу
 23. Стратегія міжнародної діяльності підприємства (за галузями промисловості).
 24. Трансфертне ціноутворення в міжнародному бізнесі
 25. Прийняття рішень в умовах невизначеності середовища міжнародного бізнесу
 26. Формування конкурентної стратегії підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 27. Формування інноваційної стратегії підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 28. Формування інвестиційної стратегії підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 29. Формування іміджевої стратегії підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 30. Формування фінансової стратегії підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 31. Міжнародний бізнес в офшорних зонах
 32. Міжнародний бізнес у вільних економічних зонах
 33. Організаційна підтримка міжнародної діяльності підприємства
 34. Інформаційна підтримка міжнародної діяльності підприємства
 35. Консалтингова підтримка міжнародної діяльності підприємства
 36. Економічна безпека підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 37. Прогнозування потенціалу міжнародного підприємництва
 38. Транскордонне співробітництво в міжнародному бізнесі
 39. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 40. Страхування ризиків міжнародного підприємництва
 41. Екологічна політика підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 42. Інноваційна політика підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 43. Соціальна політика підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 44. Конкурентна політика підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 45. Мотиваційна політика підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 46. Асортиментна політика підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 47. Логістична система підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 48. Залучення кредитних ресурсів в діяльність підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 49. Корпоративний менеджмент міжнародної компанії
 50. Соціальна відповідальність підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 51. Стратегія виходу іноземного товаровиробника на український ринок
 52. Стратегія виходу вітчизняного товаровиробника на закордонний ринок
 53. Стратегія промислового підприємства щодо залучення іноземних інвестицій
 54. Посередницька діяльність в міжнародному бізнесі
 55. Залучення кредитних ресурсів для реалізації міжна­родних підприємницьких проектів
 56. Інформаційні технології у міжнародному бізнесі
 57. Стратегічні альянси у міжнародному бізнесі
 58. Ліцензування в міжнародному бізнесі
 59. Франчайзинг в міжнародному бізнесі
 60. Аутсорсинг в міжнародному бізнесі
 61. Контракти «під ключ» в міжнародному бізнесі
 62. Вибір моделі міжнародного бізнесу підприємства
 63. Управління посередницькими операціями підприємства-суб’єкту міжнародного бізнесу
 64. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі.
 65. Спільне підприємництво в міжнародному бізнесі
 66. Управління знаннями (або нематеріальними активами) підприємства-суб’єкта міжнародного бізнесу
 67. Міжнародна стратегія ІТ-брендів
 68. Стратегія локалізації підрозділів міжнародної компанії
 69. ІТ-технології в міжнародному бізнесі
 70. Міжнародна діяльність підприємства в умовах постпандемічної кризи
 71. Міжнародна діяльність в умовах загострення торговельно-економічних конфліктів
 72. Діяльність суб’єкта міжнародного бізнесу в умовах гібридної війни
 73. Фінансово-промислові групи в міжнародному бізнесі
 74. Глобальна торговельна мережа в міжнародному бізнесі
 75. Міжнародна діяльність підприємства в умовах економічної рецесії

24.10.2019
41666
1360
остання редакція 15.09.2021
41666