logo
Факультет торгівлі та маркетингу
Факультет торгівлі та маркетингу
logo
Факультет торгівлі та маркетингу
img

Перелік спеціальностей і спеціалізацій

торгівлі та маркетингу

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ФАКУЛЬТЕТУ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

035 «Філологія» 

Cпеціалізація «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

(ступінь бакалавра)

 • вільне і правильне спілкування іноземними мовами, дотримуючись усіх фонетичних, граматичних, лексико-синтаксичних норм,  у різних ситуаціях професійного спілкування;
 • здійснення процесу письмової і усної комунікації у різних галузях господарства, науки і культури;
 • прийняття рішень щодо застосування теорії і практики іноземних мов в галузі соціально-економічних відносин в умовах ринкового господарства.

061 «Журналістика»

Cпеціалізація «Реклама і зв’язки з громадськістю» (ступінь бакалавра)

Cпеціалізація «Реклама» (ступінь магістра)

 • моніторинг рекламного та PR-середовища підприємства;
 • застосування інноваційних рекламних та PR-технологій;
 • розробка рекламних програм для просування торговельних марок та формування позитивного іміджу підприємств;
 • розробка рекламних макетів для різноманітних засобів комунікації.

075 «Маркетинг»

Cпеціалізація «Маркетинг» (ступінь бакалавра)

Cпеціалізація «Маркетинг менеджмент (Marketing Management ( ступінь магістра)

 • моніторинг маркетингового середовища підприємства;
 • формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на засадах маркетингу;
 • розробка маркетингових стратегій підприємства та застосування інноваційних технологій маркетингу.

Cпеціалізація «Цифровий маркетинг (Digital Marketing)» (ступінь магістра)

 • створення дизайну, медійний та контекстний розвиток цифрових продуктів підприємства;
 • застосування SMM маркетингу для просування товарів та послуг в соціальних мережах і месенджерах;
 • розробка стратегій SEO і SEM пошукового марктеингу в інтернет мережі.

Cпеціалізація «Бренд-менеджмент» (ступінь магістра). Вперше в Україні!!!

 • формування та розвиток бренду підприємства;
 • досягнення та підтримання лояльності бренду з боку споживачів;
 • розробка бренд-стратегій підприємства та впровадження інноваційних технологій брендингу.

Cпеціалізація «Рекламний бізнес» (ступінь бакалавра та магістра)

 • моніторинг маркетингового середовища підприємства рекламного бізнесу;
 • розробка програми маркетингової діяльності підприємства рекламного бізнесу;
 • застосування інноваційних технологій рекламних послуг.

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Cпеціалізація «Логістична діяльність» (ступінь бакалавра)

Cпеціалізація «Логістика та управління ланцюгами постачання» (ступінь магістра)

 • забезпечення ефективного функціонування закупівельної, транспортної, складської системи, розподілу та поставок на підприємстві, управління запасами;
 • організація системи інтегрованого управління логістичною діяльністю підприємства;
 • здійснення транспортно-експедиційних операцій та обслуговування вантажоперевезень;
 • управління логістичними системами підприємства з використанням інформаційних технологій.

Cпеціалізація «Оптова і  роздрібна торгівля» (ступінь бакалавра)

Cпеціалізація «Організація оптової та роздрібної торгівлі» (ступінь магістра)

 • забезпечення ефективного управління діяльністю оптових та роздрібних торговельних підприємств;
 • реалізація проектів зі створення та забезпечення функціонування суб’єктів оптової та роздрібної торгівлі, оцінка комерційних ризиків;
 • розробка аналітичних звітів та пропозицій з питань організації оптової та роздрібної торгівлі.    

Cпеціалізація «Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі» (ступінь бакалавра та магістра)

 • організація та управління зовнішньоторговельними операціями на підприємстві;
 • оцінювання ефективності та розробка стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; товарознавча оцінка товарів експорту та імпорту;
 • вирішення конкретних практичних завдань щодо організації зовнішньої торгівлі на підприємстві.

Cпеціалізація «Товарознавство і комерційна логістика» (ступінь бакалавра та магістра)

 • формування асортименту та логістичних каналів поставки, ідентифікація та експертиза товарів;
 • розробка логістичних концепцій та управління логістичною системою;
 • організація ефективних форм та методів логістичного ланцюга поставок;
 • запровадження схем збору та обробки статистичної інформації з питань комерційної логістики.

Cпеціалізація «Митна справа» (ступінь бакалавра та магістра)

(англомовна або україномовна магістерська програма на вибір вступника!!!)

 • митний контроль та митне оформлення товарів, здійснення митних процедур відповідно до міжнародних стандартів;
 • контроль за нарахуванням митних платежів, боротьба з контрабандою та митними правопорушеннями;
 • ідентифікація та експертиза товарів в митних цілях.

Cпеціалізація «Категорійний менеджмент у ритейлі (Сat Management

(ступінь бакалавра та магістра)

 • моніторинг товарного ринку, формування асортименту підприємства роздрібної торгівлі;
 • структуризація товарів за категоріями з метою збільшення прибутковості торговельної діяльності;
 • оцінювання якості товарів та формування оптимального асортименту торговельної мережі;

аналіз продажів і прибутковості категорій товарів.

23.04.2013
guliya2005
12475
остання редакція 11.07.2019
437281