logo
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
logo
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
img

Перелік спеціальностей і спеціалізацій

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Перелік Спеціалізацій

«Готельно-ресторанна справа» – ступінь вищої освіти «бакалавр»

   Основний фокус спеціалізації – набуття теоретичних знань, прикладних навичок та умінь вирішувати професійні завдання у виробничо-технологічній та сервісній діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу

    Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» випускники стають фахівцями: з готельного обслуговування; із спеціалізованого обслуговування; з організації дозвілля; організаторами туристичної і готельної діяльності 

«Готельна і ресторанна справа» – ступінь вищої освіти «магістр»

«Готельна і ресторанна справа»

«Міжнародний готельний бізнес»

Основний фокус спеціалізації  – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, спроможних на основі сформованих під час навчання універсальних, загальнокультурних і професійних компетенцій ефективно вирішувати завдання  організації та координації бізнес-процесів діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

Основний фокус спеціалізації   – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, спроможних на основі сформованих у процесі навчання універсальних, загальнокультурних і професійних компетенцій ефективно вирішувати завдання організації та координації господарської діяльності міжнародних готельних операторів, які виходять на національний ринок та готельних мереж, незалежних підприємств готельного господарства, які  виходять  на міжнародні ринки готельних послуг

Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники стають: професіоналами в галузі готельної та ресторанної справи; фахівцями із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.); фахівцями із готельної справи; фахівцями із ресторанної справи. Випускники здатні займатися науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю.

Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники стають: професіоналами в галузі готельної та ресторанної справи (діяльність міжнародних готельних операторів); керівниками суб’єктів готельного бізнесу, у т.ч. міжнародних готельних операторів. Випускники здатні займатися науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю.

«Готельний і ресторанний менеджмент» –  ступінь вищої освіти «бакалавр»

          Основний фокус спеціалізації – здобуття теоретичних знань і прикладних навичок та умінь вирішувати професійні завдання управління суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу. Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» випускники стають фахівцями первинного рівня управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами суб’єктів господарської діяльності, у т.ч.  готельного та ресторанного бізнесу.

«Готельний і ресторанний менеджмент» –  ступінь вищої освіти «магістр»

          Основний фокус спеціалізації – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, спроможних на основі сформованих під час навчання універсальних, загальнокультурних і професійних компетенцій ефективно вирішувати завдання управління діяльністю суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу. Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники можуть працювати керівниками та менеджерами вищих управлінських рівнів суб’єктів господарської діяльності, у т.ч.  готельного та ресторанного бізнесу. Випускники здатні займатися науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю.

«Туристичний менеджмент» – ступінь вищої освіти «бакалавр»

Основний фокус спеціалізації – здобуття знань і набуття прикладних навичок та умінь вирішувати професійні завдання управління суб’єктами туристичного бізнесу. Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» випускники стають фахівцями первинного рівня управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами суб’єктів туристичного бізнесу.

«Туристичний менеджмент» – ступінь вищої освіти «магістр»

Основний фокус спеціалізації – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців, які після набутих компетенцій здатні ефективно вирішувати завдання управління діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу. Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники можуть працювати керівниками та менеджерами вищих і середніх управлінських рівнів туристичних корпорацій, туристичних операторів, туристичних комплексів, туристичних агентств та їх функціональних підрозділів. Випускники здатні займатися науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю.

«Ресторанні технології» –  ступінь вищої освіти «бакалавр»

Основний фокус спеціалізації здобуття знань і набуття прикладних навичок та умінь вирішувати професійні завдання у сфері ресторанного бізнесу, після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» випускники є фахівцями у галузі харчової та переробної промисловості, фахівцями у сфері ресторанного бізнесу, після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» випускники стають інженерами технологами.

«Ресторанні технології»  –  ступінь вищої освіти «магістр»

        Основний фокус спеціалізації  – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців у сфері ресторанного бізнесу, спроможних ефективно вирішувати завдання  організації роботи закладів ресторанного господарства. Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники є фахівцями із ресторанної справи, можуть працювати керівниками закладів ресторанних господарств, науковими співробітниками та науковими співробітниками-консультантами у сфері ресторанного бізнесу. Випускники здатні займатися науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю.

«Туризм» – ступінь вищої освіти «бакалавр»

Основний фокус спеціалізації  – набуття знань, практичних навичок та умінь вирішувати професійні завдання у сфері туризму щодо організації подорожей, рекреації, дозвілля; розвитку туристичних дестинацій; сталого розвитку регіонального туризму. Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» випускники можуть бути фахівцями з туристичного обслуговування, організаторами подорожей (екскурсій), фахівцями з організації дозвілля, фахівцями туристичного супроводу.

                                                       Ступінь вищої освіти «магістр»

«Курортна справа»

«Міжнародний туристичний бізнес»

Основний фокус спеціалізації – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців у сфері курортного бізнесу, організації роботи санаторно-курортних закладів та курортних готелів, організації рекреації, медичного туризму. Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники можуть працювати керівниками та фахівцями з курортного обслуговування, науковими співробітниками (туризмологія, рекреалогія). Випускники здатні займатися науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю.

Основний фокус спеціалізації – підготовка конкурентоспроможних висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародного туристичного бізнесу, туроперейтингу, рекреалогії, розвитку туристичних дестинацій. Після здобуття освітнього ступеня «магістр» випускники можуть працювати керівниками та фахівцями організацій міжнародних туроператорів, туристичних центрів, туристичних комплексів, туристичних відділах/підрозділах системи державного/регіонального управління. Випускники здатні займатися науково-дослідною та науково-педагогічною діяльністю.

19.04.2013
guliya2005
26884
остання редакція 12.02.2016
knteu