logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
Факультет міжнародної торгівлі та права
logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
img

IP Сonnecting Students

міжнародної торгівлі та права

IP Сonnecting Students

    В рамках проєкту «IP connecting students», 6 квітня 2023 року відбулась зустріч зі студентами Державного торговельно-економічного університету. Темою зустрічі було обрано «Право на справедливу винагороду в авторському і суміжних правах України».

                                        На зустрічі зі студентами факультету міжнародної торгівлі та права обговорили: 
- важливість права на винагороду встановленого на підставі закону, оскільки воно забезпечує реалізацію економічних інтересів авторів, виконавців та інших правоволодільців на засадах балансу інтересів між різними стейкхолдерами;
- міжнародне законодавство щодо права на отримання справедливої винагороди, а також досвід Суду ЄС щодо окремих видів прав на таку винагороду;
- українське правове регулювання щодо колективного управління такими правами, які дозволяють правоволодільцям авторських і суміжних прав отримувати дохід від такого використання.

   Спікер заходу —  к.ю.н., доцент, Департамент «Академія інтелектуальної власності» УКРНОІВІ Любов Майданик також окреслила сучасний досвід країн щодо права на справедливу винагороду за приватне копіювання, які запровадили виплати за таке обмеження права на відтворення через ОКУ. 

    На завершення лектор зазначила, що не існує універсального рішення, коли мова йде про право на справедливу винагороду в авторському праві та суміжних правах та підкреслила, що кожна країна повинна враховувати власні потреби та обставини, розробляючи підхід, який найкраще підходить для них, однак з урахуванням міжнародних підходів.

   Разом зі студентами підсумували, що законодавчий підхід має бути ефективним у першу чергу для забезпечення творців справедливою винагородою за їхню роботу.