logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

VІ Всеукраїнський студентський Конкурс бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін»

Науково-дослідна робота

VІ Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів

«Бізнес-трамплін»

  

26 квітня 2024 р.

  українська, англійська
-

 Мета:

Розвиток підприємницьких ініціатив студентської молоді.

 Порядок проведення:

Для участі в Конкурсі запрошуються команди-учасники у складі 1-3 особи (не більше 3 команд від ЗВО).

Порядок проведення  Конкурсу та вимоги до проєктів визначені у Положенні  про проведення конкурсу бізнес-проєктів «Бізнес-трамплін».

І етап: 04 березня - 17 березня 2024 року.

Учасники подають заявку на участь, опис бізнес-проєкту (текстову частину) та презентацію бізнес-проєкту в Microsoft PowerPoint на електронну адресу Конкурсу: business_incubator@knute.edu.ua

Учасник, направляючи заявку, тим самим підтверджує, що наведені в бізнес-проєкті відомості не містять комерційної та іншої таємниці і є власною розробкою, а також дає свою згоду на надання інформації про бізнес-проєкт третім особам (у тому числі, шляхом розміщення фрагментів робіт на інтернет-сторінках, в інформаційних виданнях, а також шляхом публікації робіт з обов'язковим зазначенням автора або авторського колективу).

II етап:  18 березня - 10 квітня 2024 року.

Розгляд та експертиза проєктів. Оголошення результатів  етапу відбудеться 15 квітня 2024 року на офіційному сайті ДТЕУ.

III етап: 26 квітня 2024 року.

Фінал конкурсу буде проведено у  форматі онлайн. Оцінка бізнес-проєктів конкурсною комісією (журі) на підставі публічного захисту під час проведення фіналу Конкурсу.

 Вимоги до робіт:

На Конкурс подаються комерційні та некомерційні (соціальні) проєкти, які демонструють інноваційну бізнес-ідею/продукт. Представлений проєкт повинен мати потенціал  комерціалізації або вирішення соціальних проблем.

  Вимоги до оформлення бізнес-плану:

- Титульний аркуш повинен містити наступну інформацію: назва проєкту; ПІБ кожного учасника (повністю), із зазначенням назви ЗВО, курсу, факультету, спеціальності, освітньої програми; ПІБ наукового керівника (повністю), посада, науковий ступінь. 

- Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм.

- Загальний обсяг бізнес-плану повинен становити не більше 30 сторінок з усіма посиланнями і додатками. Проєкти, що містять більше 30 сторінок, до розгляду не допускаються.

- Мова проєкту: українська або англійська. - Формат документа: Word або Adobe PDF.

  Вимоги до змісту: Бізнес-проєкт повинен містити наступні елементи: короткий опис проєкту, опис продукту/послуги, аналіз ринку, план продажів і маркетинговий план, аналіз конкурентів, опис управлінської команди, фінансовий та інвестиційний план. Бізнес-проєкт повинен містити достатньо інформації для переконливої презентації ідеї. Таблиці, рисунки та інші графічні зображення оформлюються окремим додатком.

  Вимоги до презентації: Під час підготовки до презентації на 5 хвилин у форматі «Elevator pitch» рекомендується висвітлити такі аспекти: суть пропозиції, на вирішення якої проблеми спрямована бізнес-ідея, бізнес-модель проєкту, можливості ринку, конкурентні переваги, фінансовий прогноз, команда.  

 Тематика конкурсних робіт:

  • Комерційні або соціальні проєкти в будь-якій сфері (галузі).
 -

Реєстрація – 04 березня - 17 березня 2024  

Контакти:

Ірина ГАНЕЧКО

+38 (067) 252-14-40                                                                

Олена ПУРДЕНКО

+38 (096) 804-01-15

business_incubator@knute.edu.ua

-

30.01.2024
41787
1909
остання редакція 13.06.2024
41787