logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Головна

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота університету здійснюється відповідно до Стратегії розвитку ДТЕУ до 2030 року, відповідає науковій, науково-технічній, інноваційній політиці України та пріоритетним напрямам наукових досліджень, орієнтована на інтеграцію до світового науково-освітнього простору.

Здійснення науково-дослідної роботи університету регламентується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про авторське право і суміжні права», постановами Кабінету Міністрів України, наказами та листами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора, постановами вченої ради Університету, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.

Для забезпечення реалізації завдань у сфері науки в університеті функціонують такі підрозділи:

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

--

Основні завдання відділу:

  • сприяння формуванню та реалізації наукового потенціалу здобувачів ступеня вищої освіти, викладачів та науковців університету;
  • сприяння розвитку науково-технічної  творчості студентів;
  • забезпечення підготовки аналітичних матеріалів і статистичних даних за підсумками наукової роботи університету відповідно до завдань Міністерства освіти і науки України;
  • супровід напрацювань інтелектуальної власності науковців університету за результатами виконання наукових досліджень.
Напрями діяльності

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА 

--

Основні завдання:

  • Реалізація безперервного циклу науково-дослідної діяльності – від фундаментальних досліджень – до впровадження результатів науково-технічних розробок у практику;
  • Забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;
  • Зростання та ефективне використання наукового потенціалу викладачів та співробітників Університету;
  • Забезпечення випереджаючого розвитку науки як компоненти освітянської діяльності;
  • Забезпечення напрацювань інтелектуальної власності науковців Університету за підсумками виконання науково-дослідних робіт, які фінансуються коштом загального та спеціального  фондів державного бюджету України.
Напрями діяльності

12.12.2023
433884
454
остання редакція 04.04.2024
443230