logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
Факультет економіки, менеджменту та психології
logo
Факультет економіки, менеджменту та психології
img

Перелік спеціальностей і спеціалізацій

економіки, менеджменту та психології

 

Конфуцій радив: “Обирайте собі роботу до душі і вам не доведеться працювати

жодного дня у своєму житті!”

Ми радимо: “ Обирайте навчання на факультеті економіки, менеджменту та психології

і Ви обов’язково знайдете собі роботу до душі!”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА  НА ФАКУЛЬТЕТІ

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: підготовка та прийняття управлінських рішень, застосування правових, економічних, організаційних, психологічних та інших інструментів управлінської діяльності; виконання функцій та процедур щодо аналізу, прогнозування, планування, організації, бюджетування, оперативного управління, координації, звітності, контролю; розроблення та застосування інструментарію аналізу політики та організаційних форм залучення громадськості до процесів опрацювання та контролю управлінських рішень на державному, регіональному та муніципальному рівнях; здійснення моніторингу, оцінювання очікуваних результатів та наслідків реалізації державної політики.

Можливі посади: керівники та провідні фахівці служб державних органів влади обласного, районного рівня; керівники та провідні фахівці служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування; керівники та провідні фахівці підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступники; керівні посади у центральних органах державної влади; керівні посади у місцевих органах державної влади; керівні посади місцевих органів самоврядування; менеджери у соціальній сфері; керівники окремих ланок профспілкових організацій; керівники громадських організацій, фахівці у сфері управління проектами та програмами, менеджери у консалтинговій, страховій та соціальних сферах, спеціаліст по державним закупівлям, адміністративний помічник, топ-менеджер по кадрах, керівник установи (організації), інспектор з ліцензування, експерт з соціально-політичних питань.

«УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: обробка статистичних даних, робота з сервісними програмами, обробки та аналізу планово-економічних показників діяльності  підприємства, установи, організації, розробки тактичних та стратегічних планів діяльності підприємства, установи, організації, здійснення управлінської діяльності, організації бізнес-процесів, здійснення антикризового управління на мікро- та макрорівнях, дослідження конкретних товарних ринків, проведення системного аналізу конкурентного середовища, проведення експертиз з метою виявлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції, захисту прав споживачів, пошуку оптимальних управлінських рішень у сфері економічної конкуренції.

Можливі посади: іексперт-аналітик, консультант з питань управлінської діяльності, державний інспектор, інспектор-експерт з фінансової роботи, викладач, економіст, провідний і старший спеціаліст з управління в сфері економічної конкуренції, провідний спеціаліст відділу досліджень і розслідувань, науковий співробітник.

«ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ» (ступінь бакалавра)

Зміст діяльності: Оволодіння навиками та технологіями економічного аналізу на галузевому рівні, формування ефективних конкурентних стратегій окремих економічних суб’єктів та їх об’єднань. Здійснення ефективного аналізу економічного середовища галузевих ринків та розробки конкурентних стратегій їх учасників. Налагодження системи організації товарних й галузевих ринків, розробка стратегій поведінки ринкових гравців.

Можливі посади: ринковий аналітик; інспектор; економіст; економічний радник; економіст-аналітик; консультант з економічних питань; економіст з праці; економіст по плануванню галузевого виробництва; спеціаліст з бюджетного планування; фахівець з питань ціноутворення; начальник планово-економічного відділу; керівник підприємства; спеціаліст зі стратегічного планування; консультант з ефективності підприємництва тощо.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ


«ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ» (ступінь бакалавр)

Зміст діяльності: власна підприємницька діяльність, комплексна економічна діагностика бізнесу, аналіз та планування фінансових результатів діяльності бізнесу, оптимізація обсягу та структури витрат підприємства, управління конкурентоспроможністю бізнесу, організація системи стимулювання праці на підприємстві.

Можливі посади: керівник малого підприємства; економіст; економічний радник; економіст-аналітик; консультант з економічних питань; економіст-фінансист; економіст з праці; економіст по плануванню виробництва; економіст відділу бюджетного планування; економіст по ціноутворенню; начальник планово-економічного відділу.

«КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ» (ступінь бакалавра)

Зміст діяльності: формування, розподіл та використання капіталу у процесі фінансово-господарської діяльності корпорацій (підприємства), аналіз майна і капіталу підприємства, оцінка вартості залучення капіталу підприємства, оцінка фінансового стану підприємства, корпорації комплексна діагностика фінансової діяльності підприємства, корпорації раціоналізації інвестиційної діяльності та оцінювання фінансових ризиків.

Можливі посади: фінансист; інвестиційний аналітик; фінансовий контролер; експерт з кредитування.

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ступінь магістра (англ.))

Зміст діяльності: розробка фінансової стратегії підприємства, обґрунтування потреби в активах та капіталі, оптимізація структури джерел залучення фінансових ресурсів , збалансування та синхронізація грошових потоків підприємства, забезпечення фінансової рівноваги підприємства, забезпечення максимізації ринкової вартості підприємства.

Можливі посади:  фінансовий менеджер; фінансовий директор; начальник фінансового департаменту; фінансовий аналітик; фінансовий контролер; керівник малого підприємства.

«ЕКОНОМІКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності: аналіз та прогнозування розвитку мікро- та макросередовища бізнесу; функціональне управління та розробка стратегії забезпечення економічної безпеки бізнесу; контроль фінансово-економічної діяльності бізнесу; оцінка та мінімізація загроз економічної безпеки бізнесу; антикризове управління.

Можливі посади: менеджера з розвитку бізнесу; економіст; аналітик зі стратегічного планування; спеціаліст з фінансової безпеки та аналізу податкової політики держави; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; консультант з ефективності підприємництва; директор малого підприємства.

«ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ» (ступінь магістра)

Зміст діяльності:  аналіз фінансових ресурсів і фінансових відносин; прогнозування, планування, регулювання фінансових процесів; обґрунтування й прийняття оперативних фінансових рішень; організація та проведення фінансового контролю; фінансове планування та прогнозування на макро- та мікрорівні; регулювання й регламентування фінансових відносин на макро- та мікрорівні; забезпечення фінансового контролінгу у сфері бізнесу; здійснення фінансової аналітики та консалтингу.

Можливі посади: аналітик та фінансовий консультант; менеджера з управління ризиками; фінансовий менеджер; фінансовий директор; фінансовий контролер; начальника фінансового департаменту; спеціаліст з контролінгу ризиків; фінансовий аналітик; фінансовий контролер; керівник малого підприємства.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА


«УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: формування оптимальної моделі управління бізнесом; розробка та впровадження стратегії розвитку бізнесу та соціально-економічних систем; організовування основних та допоміжних процесів в бізнесі; забезпечення раціонального використання ресурсів; використання інформаційних технологій та систем для вирішення професійних управлінських завдань; запровадження інноваційних технологій управління бізнесом; обґрунтування та впровадження програм підвищення результативності бізнес-процесів та стратегії збалансованого розвитку бізнесу;. управління ефективністю діяльності організацій та бізнесу загалом.

Можливі посади: генеральний менеджер (управитель); директор (керівник) малого підприємства; менеджер (управитель) з дослідження ринку; менеджер (управитель) з адміністративної діяльності; менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю; помічник керівника підприємства (установи, організації); керівник проектів та програм; менеджер (управитель) із комунікаційних технологій; консультант з ефективності підприємництва.

«ТОРГОВЕЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (ступінь бакалавра, ступінь магістра (укр., англ.))

Зміст діяльності: формування стратегічних напрямів розвитку організацій торгівлі; ефективне проектування бізнес-процесів в торговельних організаціях; планування та впровадження в діяльність організацій торгівлі сучасних технологій; розробка, впровадження та управління ефективністю реалізації інноваційно-інвестиційних проектів і креативних програм розвитку торговельного бізнесу; організація системи контролю за результативністю прийняття рішень в організаціях торгівлі; розробка та підтримка ефективного механізму управління змінами в організаціях торгівлі; формування комунікаційних мереж в організаціях торгівлі; управління ефективністю торговельної діяльності.

Можливі посади: директор комерційний; керуючий магазином; директор (керівник) малого торговельного підприємства; менеджер (управитель) в оптовій або роздрібній торгівлі; менеджер (управитель) із збуту та постачання; менеджер (управитель) з питань комерційної діяльності; торговельний представник; спеціаліст з методів розширення ринків збуту; спеціаліст-аналітик з дослідження товарних ринків.

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: вивчення потреб суспільства в робочій силі та налагодження взаємодії із суб’єктами ринку праці; забезпечення дотримання принципів соціального партнерства при збалансуванні інтересів роботодавців та найманих працівників; обґрунтування та впровадження кадрової стратегії підприємства; розвиток системи управління людськими ресурсами та впровадження результативних змін в системі менеджменту персоналу; розробка механізму реалізації потенціалу працівника; формування проектів та програм  розвитку персоналу та реалізації потенціалу працівників; управління ефективністю менеджменту персоналу в організації.

Можливі посади: директор з персоналу; HR-менеджер; керівник рекрутингової служби чи агенції; начальник відділу з навчання та розвитку персоналу; кадровий аудитор; менеджер (управитель) з персоналу; фахівець із програм стимулювання персоналу; фахівець з аналізу ринку праці, інспектор по кадрах; фахівець з питань зайнятості.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ


 «ПСИХОЛОГІЯ» (ступені бакалавра та магістра)

Зміст діяльності: надання антикризової психологічної допомоги, психологічного забезпечення підприємницької, фінансово-економічної і торговельної дільності, консультативної діяльності з питань практичної психології, відбору та адаптації персоналу, психологічного забезпечення виробничої, освітньої, управлінської, політичної, соціальної та інших сфер діяльності, налагодження міжособистісних стосунків, створення сприятливого та психологічного клімату в колективі, профілактика соціопатії та антигромадської поведінки.

Можливі посади: викладач загальної психології і прикладних психологічних дисциплін у школах, коледжах, інститутах, університетах; практичний психолог, психолог психолог-психометрист у системі освіти, охорони здоров`я, соціальному секторі тощо.

ВИПУСКОВА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

27.08.2013
Vita
26846
остання редакція 21.03.2018
41886