logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Реєстрація технологій

Науково-дослідна робота

Для здійснення державної реєстрації технології керівник науково-дослідної роботи, при виконанні якої було створено або придбано технологію, або власник технології подає до НДЧ такі документи:

1. Супровідний лист, в якому зазначаються назва технології та перелік документів до неї (окремо для кожної технології); 

2. Заповнену реєстраційну картку технології за затвердженою МОН України формою на паперовому (два примірники) та електронному носії;

3. Довідку про наявність повного комплекту документів з технології згідно з ДСТУ 3974-2000.

Про затвердження Порядку реєстрації технологій та їх складових

Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових

07.07.2016
redactor
2091
остання редакція 07.07.2016
redactor