logo
Факультет фінансів та обліку
Факультет фінансів та обліку
logo
Факультет фінансів та обліку
img

Перелік спеціальностей і спеціалізацій

фінансів та обліку

072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Спеціалізація «Публічні фінанси» (ступені бакалавра та магістра)

Спеціалізація «Управління державними фінансовими ресурсами» (ступінь бакалавра)

Робота в апараті Міністерства фінансів України, Секретаріаті Кабінету міністрів України, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної податкової служби України, Державної аудиторської служби України, Державної казначейської служби України, місцевих фінансових органах, у фінансових службах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій.

Спеціалізація «Міжнародні фінанси» (ступінь бакалавра та магістра)

Випускники цієї освітньої програми з успіхом працевлаштовуються в системі управління фінансовими ринками; в інвестиційних фондах, фінансових компаніях, інвестиційних банках, страхових та пенсійних компаніях, спільних та іноземних підприємствах, які здійснюють свою діяльність як на території України, так і за кордоном; органах державного управління та місцевого самоврядування.

Спеціалізація «Податковий менеджмент» (ступінь бакалавра)

Основними споживачами фахівців на ринку праці по даному профілю є економічні, фінансові, податкові, обліково-аналітичні підрозділи і служби організацій різних форм власності, органи державної влади – Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна аудиторська служба України, Секретаріат Кабінету Міністрів України, консалтингові, юридичні, аудиторські компанії.

Спеціалізація «Страховий бізнес» (ступені бакалавра)

Спеціалізація «Страховий менеджмент» (ступінь магістра)

Працевлаштування майбутніх фахівців можливе у страхових компаніях, брокерських компаніях, органах державного нагляду за страховим ринком, органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, недержавних пенсійних фондах та банківських установах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Спеціалізація «Банківська справа» (ступені бакалавра)

Спеціалізація «Управління банківським бізнесом» (ступінь магістра)

Фахівець з банківської справи – це випускник, який може працювати в Національному банку України, банках, фінансових установах небанківського типу, кредитних організаціях, біржах.   

Спеціалізація «Фінансові технології в бізнесі» (ступінь магістра)

Фінансові технології – це технології, що застосовуються в фінансових службах, або використовуються для того, щоб допомогти компаніям керувати фінансовими аспектами свого бізнесу, включаючи нові програми та додатки, процеси та бізнес-моделі. Сьогодні фінтех став основою для всіх онлайн-транзакцій та забезпечує розвиток сектору фінансових послуг.

Спеціалізація «Фінансове посередництво» (ступені бакалавра та магістра)

«Financial Intermediation» - програма освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Спеціаліст з фінансового посередництва має можливості працевлаштуватись у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, банках, інститутах спільного інвестування, фондових і валютних біржах, лізингових компаніях, фінансових компаніях, кредитних спілках, брокерських та дилерських компаніях та інших фінансових установах.

Спеціалізація «Державний аудит» (ступінь магістра)

Випускники можуть працювати в органах Державної аудиторської служби України, Рахункової палати України; підрозділах внутрішнього аудиту міністерств та відомств, в установах і підприємствах, які належать до сфери їх управління; в міжнародних і вітчизняних аудиторських і консалтингових компаніях, професійних організаціях.

Спеціалізація «Фінансове брокерство» (ступінь магістра)

Спеціаліст з фінансового брокерства – це фахівець, який може працювати в брокерських, страхових,    консалтингових компаніях, колекторських агентствах, кредитних спілках, компаніях з управління активами, на фондових біржах, а також самостійно займатися професійною діяльністю брокера на валютному, фондовому ринку, незалежно від інших учасників.

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Спеціалізація «Облік і  оподаткування» (ступінь бакалавра)

Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг» (ступінь магістра)

Спеціалізація «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» (ступінь магістра)

Випускники цих освітніх програм мають можливість успішного працевлаштування бухгалтером,  податковим консультантом, економістом тощо на підприємствах різних організаційно-правових форм та видів діяльності (виробничих, торговельних, сільськогосподарських підприємствах, підприємствах сфери послуг, у т. ч. сфери аутсорсингу бухгалтерських послуг, податкового консалтингу та аудиту), у фінансовій та банківській сферах, бюджетних установах.

Спеціалізація «Фінансовий контроль та аудит» (ступінь бакалавра та магістра)

Спеціалізація «Фінансова аналітика» (ступінь магістра)

Випускники з успіхом працевлаштовуються аудитором, фінансовим аналітиком, бізнес-аналітиком, внутрішнім аудитором, бухгалтером-ревізором, головним бухгалтером (фінансовим директором); керівником структурних утворень, що займається аналізом, аудитом чи консалтингом;  державним аудитором, викладачем; науковим співробітником тощо.

Спеціалізація «Діджитал аудит та аналіз» (ступінь бакалавра та магістра)

Після закінчення навчання випускник здатен виконувати професійну роботу і може займати такі посади, як: digital- аналітик або аналітик; digital- аудитор або аудитор; digital - директор; chief data officer (CDO), chief analytics officer (CAO) (головний аналітик); аудитор, внутрішній аудитор, головний бухгалтер та  бухгалтер, фахівець з оподаткування та консалтингу, бізнес- та  web- аналітик; модератор Big Data; фахівець в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.

232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Спеціалізація «Соціальне забезпечення» (ступінь бакалавра)

Будь-яка країна в умовах соціальних ризиків створює систему соціального захисту своїх громадян. Підготовку конкурентоспроможних фахівців у сфері соціального забезпечення з 2021 року розпочинає факультет фінансів та обліку Київського національного торговельно-економічного університету. Перевагою нашої освітньої програми є особлива увага у вивченні фінансових механізмів забезпечення соціальної підтримки населення.

30.09.2013
Vladimir
4813
остання редакція 27.08.2021
41370