logo
Department of International Management
Department of International Management
logo
Department of International Management
img

AdvertisementAll

Вступнику

of International Management

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (Бакалавр)

   Інформаційний пакет

Освітньо-професійна програма

Назва спеціалізації / Назва освітньої програми

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Освітній ступінь

Бакалавр

Основний фокус освітньої програми

Програма спрямована на здобуття компетентностей та досягнення програмних результатів навчання за спеціалізацією менеджмент зовнішньоекономічної діяльності із поглибленим вивченням особливостей організації зовнішньоторговельних операцій, процедур митного оформлення та митного контролю, інструментів нетарифного та валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, високого рівня володіння іноземними мовами.

Опис спеціалізації

Підготовка висококваліфікованих фахівців через оптимальне поєднання менеджерської, економічної та правової складових, що дає змогу випускникам приймати та реалізовувати управлінські рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, пов’язані з плануванням, організацією зовнішньоекономічних операцій, формуванням стратегій розвитку підприємств, виходу на зовнішні ринки збуту; формування базису знань у здобувачів вищої освіти для практичної діяльності в сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Бази практик

Торговельно-промислова палата України, ПрАТ "Миронівський хлібопродукт", ТОВ "Транс-Логістик", ПрАТ "Чумак", ДП "Антонов", ІП "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед", ПрАТ "Оболонь", ТОВ "Епіцентр К", ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" тощо.

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи)

Обов’язкові:

Вибіркові:

Можливості працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади (згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»): на підприємствах-суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності, у міжнародних компаніях, міжнародних фінансово-економічних і урядових організаціях (код класифікатора професій): агент з митного оформлення (3422); експедитор (3422); торговець комерційний (3415); уповноважений контори з імпорту; інспектор торговельний (3419); організатор з постачання (3419); організатор зі збуту (3419).

Участь студентів у конкурсах та олімпіадах

Кафедра міжнародного менеджменту проводить Всеукраїнську олімпіаду зі спеціалізації «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності», студенти щороку стають призерами Всеукраїнського конкурсу студентських робіт

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту
e-mail: zed@knute.edu.ua
сторінка в Інстаграм: knute.internationalmanagement 
Сторінка в facebook

* Вибірковість забезпечується шляхом обрання іноземної мови

Спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (Магістр)

  Інформаційний пакет

Освітньо-професійна програма

Назва спеціалізації / освітньої програми

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Освітній ступінь

Магістр

Основний фокус освітньої програми

Магістри-менеджери зовнішньоекономічної діяльності  набувають поглиблених знань з управління підприємствами - суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; митного, нетарифного, валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; підготовки та підписання зовнішньоекономічних договорів; розробки та реалізації стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок; оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності; управління ризиками підприємств - суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; формування бренд-орієнтованої стратегії розвитку суб’єктів господарювання, окремих регіонів та країни в цілому; управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

Партнери освітньої програми

Торгово-промислова палата України, АТ «Ощадбанк», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ТОВ «Складська техніка», ТОВ «Виробниче об’єднання  «ОСКАР», м. Нікопіль 

Бази практик

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ТДВ «М'ясокомбінат «Ятрань», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ТОВ «Нестле Україна», ПрАТ «Монделіс Україна», ПрАТ «Українська автомобільна корпорація», ТОВ «Делівері-Авто», ТОВ «Бруно-Фрут», ПрАТ «Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», ПрАТ «Чумак» 

Дисципліни навчального плану

Обов’язкові

 • Антикризовий менеджмент в міжнародному бізнесі
 • Митна справа
 • Брендинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності
 • Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності

Вибіркові

 • Психологія бізнесу
 • Міжнародна безпека
 • Управління змінами
 • Інтелектуальна власність
 • Міжнародне фінансове право
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародне торгове право
 • Міжнародне інвестиційне право
 • Право внутрішнього ринку ЄС
 • Міжнародне  транспортне право
 • Контролінг
 • Міжнародне технічне регулювання
 • Звітність в зовнішньоекономічній діяльності
 • Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі
 • Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
 • Статистичні методи прогнозування в міжнародному бізнесі
 • Корпоративне управління в міжнародних компаніях
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства
 • Моніторинг фінансово-господарської діяльності
 • Бізнес-інжиніринг
 • Міжнародний екологічний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі

Можливості працевлаштування

Посади у вітчизняних та іноземних компаніях, підприємствах та організаціях, в органах дер­жав­ної виконавчої влади, дер­жавної служби,  фінансових, бухгалтерських, еконо­мічних, юридичних та адміністративних підрозділах в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Посади, які здатен обіймати магістр відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010:

 • 1224 Керівник виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі;
 • 1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні;
 • 1229.7 Генеральний менеджер (управитель);
 • 123 Керівник функціональних підрозділів;
 • 1453 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непобутовими товарами;
 • 1453.2 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами;
 • 1454 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;
 • 1475.4 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності;
 • 149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності;
 • 1496 Менеджер із корпоративної та соціальної відповідальності;

Олімпіади, конкурси, наукові клуби

Щорічно студенти посідають призові місця на олімпіадах з дисциплін спеціалізаці та конкурсах наукових робіт.  На базі випускової кафедри проводиться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціалізації  «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту
e-mail: zed@knute.edu.ua
сторінка в Інстаграм: knute.internationalmanagement 
Сторінка в facebook

спеціалізація «Міжнародний менеджмент» (Бакалавр)

   Інформаційний пакет

Назва спеціалізації / Назва освітньої програми

Міжнародний менеджмент

Освітній ступінь

Бакалавр

Опис спеціалізації

Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері діяльності міжнародних компаній, транснаціональних корпорацій, міжнародних фінансово-економічних організацій, що включає формування теоретичних знань та практичних навичок у здобувачів вищої освіти для подальшої спеціалізації та профілювання в сфері міжнародного менеджменту через оптимальне поєднання економічної, менеджерської та правової освіти в сфері міжнародного менеджменту в контексті високої конкуренції і динамічного середовища.

Програма спрямована на здобуття освіти в галузі міжнародного менеджменту із поглибленим вивченням усіх аспектів міжнародних бізнес-процесів, міжнародних комерційних операцій,  міжнародного маркетинг-менеджменту, кроскультурного менеджменту, ризик-менеджменту, системи міжнародного аудиту, фінансової діяльності зарубіжних корпорацій, міжнародної логістики, нормативно-правового забезпечення процесів транснаціоналізації бізнесу, високого рівня володіння іноземними мовами.

Бази практики

ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ПрАТ «Чумак», ГП «Антонов», ПАТ «Оболонь», АТ «Перший київський машинобудівний завод», ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»,  ТОВ «Заммлер», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», ТОВ «Епіцентр»  тощо

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові роботи)

Обов’язкові

Вища та прикладна математика

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Правознавство

Філософія

Екологія

Економічна інформатика

Економічна теорія

Менеджмент

Економічна статистика

Макро- і мікроекономіка

Міжнародна економічна діяльність України

Транснаціоналізація бізнесу

КР з транснаціоналізації бізнесу

Економіка і фінанси підприємства

Міжнародна економіка

Бухгалтерський облік

Міжнародний маркетинг-менеджмент

Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі

Міжнародний менеджмент корпорацій

КР з міжнародного менеджменту корпорацій

Міжнародний аудит

Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

Експортний менеджмент

Міжнародна логістика

Фізичне виховання

Вибіркові

Групова динаміка та комунікації

Дипломатичний та діловий протокол та етикет

Етика бізнесу

Країнознавство

Логіка

Політологія

Просторова економіка

Психологія управління

Світова культура

Соціальне лідерство

Соціологія управління та організації

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Альтернативні методи вирішення спорів

Електронний документообіг

Міжнародне економічне право

Кроскультурний менеджмент

Підприємницьке право

Право розв’язання міжнародних спорів

Правові засади захисту конкуренції

Управління персоналом в міжнародній компанії

Фінанси, гроші та кредит

Соціальний та корпоративний менеджмент в організації

Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн

Міжнародна маркетингова товарна політика

Корпоративні комунікації в системі міжнародного маркетингу

Управління інноваціями

Фінансовий менеджмент

Інвестиційний менеджмент

Інструментальні засоби бізнес-аналітики

Ринок цінних паперів

Біржова торгівля

Антимонопольне регулювання галузевих ринків

Електронна торгівля

Моделювання бізнес-процесів

Технології аналізу даних

Математичний аналіз соціально-політичних та соціально-економічних даних

Інтернет-технології в бізнесі

Звітність міжнародних корпорацій

Аналіз господарської діяльності

Міжнародні стандарти аудиторської діяльності

Оцінка бізнесу та майна підприємства

Фінансовий моніторинг

Управлінський облік

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

Фінанси зарубіжних корпорацій

Іноземна мова

Друга іноземна мова

Можливості працевлаштування

Випускники можуть обіймати посади (за Класифікатором професій ДК 003:2010) у міжнародних компаніях, транснаціональних корпораціях, міжнародних фінансово-економічних і урядових організаціях (код класифікатора професій):

фахівець з корпоративного управління (3411); фахівець з управління активами (3411); фахівець з фінансово-економічної безпеки (3411); економіст з міжнародної торгівлі (2441,2); менеджер (управитель) в оптовій торгівлі (1452); менеджер (управитель) із грошового посередництва (1461); менеджер (управитель) з персоналу (1477.1);професіонали з фінансово-економічної безпеки (2414.2);  професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності (2419.2);професіонали з управління проектами та програмами (2447.2 ).

Участь студентів у конкурсах та олімпіадах

Студенти мають можливість брати участь у Всеукраїнських  олімпіадах з міжнародного менеджменту, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт тощо

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту

e-mail: zed@knute.edu.ua

сторінка в Інстаграм: knute.inernationalmanagement

Сторінка в facebook

* Вибірковість забезпечується шляхом обрання іноземної мови

 
спеціалізація «Міжнародний менеджмент» (Магістр)

  Інформаційний пакет

Назва спеціалізації / Назва освітньої програми

Міжнародний менеджмент

Освітній ступінь

Магістр

Опис спеціалізації

Підготовка висококваліфікованих фахівців з сучасними поглядами, способом мислення, лідерськими навичками, здатних вирішувати практичні проблеми та спеціалізовані задачі у сфері ефективного управління діяльністю транснаціональних корпорацій та їх підрозділів з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на національному та міжнародних ринках, виконувати завдання менеджменту діяльності суб’єктів господарювання в умовах інтернаціоналізації бізнесу на засадах оволодіння глибокими знаннями, базовими та професійними компетентностями.

Бази практики

Торгово-промислова палата України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ПАТ «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «ТРАНС-ЛОГІСТИК», ПрАТ «Чумак», ГП «Антонов», ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна», ПАТ «Оболонь», ТОВ «Епіцентр» , ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» тощо

Компоненти освітньої програми

(навчальні дисципліни, курсові роботи)

Обов’язкові

Організаційна поведінка

Глобальна економіка

Управлінська економіка

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

Управлінська результативність в міжнародному  бізнесі

Міжнародний екологічний менеджмент

Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі

Вибіркові

Адміністративний менеджмент

Аудиторське забезпечення M&A

Внутрішній аудит

Дью Дилідженс

Економічна діагностика підприємства

Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності

Імітаційні технології в міжнародних бізнес-процесах

Інтегрована звітність

Конкурентне право

Консолідація фінансової звітності

Корпоративне право

Корпоративне управління в міжнародних компаніях

Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД

Міжнародне податкове право

Міжнародне інвестиційне право

Міжнародний податковий консалтинг

Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій

Операції з цінними паперами

Проектне фінансування

Страховий менеджмент

Технології цифрового маркетингу

Управління вартістю підприємства

Управління проектами

Фінансова біржова діяльність

Фінансовий аналіз

Можливості працевлаштування

Фахівці з міжнародного менеджменту можуть обіймати посади у вітчизняних та міжнародних компаніях: топ-менеджерів (генеральний директор, голова, президент); керівників фінансових, економічних, виробничих та адміністративних підрозділів; аналітиків з інвестицій, кредитування, дослідження міжнародних ринків, питань фінансово-економічної безпеки ТНК; експертів з міжнародних питань тощо.

Участь студентів у конкурсах та олімпіадах

Щорічно студенти посідають призові місця на олімпіадах з дисциплін спеціальності та конкурсах наукових робіт.  

Контакти кафедри

Кафедра міжнародного менеджменту

e-mail: zed@knute.edu.ua

сторінка в Інстаграм: knute.inernationalmanagement

Сторінка в facebook

* Вибірковість забезпечується шляхом обрання іноземної мови

21.06.2019
41666
492
остання редакція 02.06.2020
453809