logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

121 Інженерія програмного забезпечення

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Освітньо-професійна програма

"ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітнього ступеня "бакалавр""

Гарант ОП "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Рзаєва С.Л. rzaevasl@knute.edu.ua

Метою освітньої програми є формування особистості, здатної на основі набутих інтегральної, загальних та фахових компетентностей успішно працювати у сфері ІТ-технологій,на основі застосування наукових і математичних принципів здійснювати проектування, аналіз, верифікацію, валідизацію, запровадження та підтримку комп’ютерного програмного забезпечення, використовуючи різні мови програмування.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2019
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022

Усі пропозиції щодо модернізації ОП прохання надсилати Гаранту ОП на корпоративну пошту

ДИСЦИПЛІНИ I РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2022

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Іноземна мова за професійним спрямуванням Архітектура комп'ютера
Комп'ютерна дискретна математика Комп'ютерна графіка та візуалізація даних
Правознавство Людино-машинна взаємодія
Філософія Організація комп'ютерних мереж
Інформаційні технології в професійній діяльності Основи кібербезпеки
Основи програмування
Вища математика

ДИСЦИПЛІНИ IІ РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2021

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Іноземна мова за професійним спрямуванням Менеджмент проектів програмного забезпечення
Операційні системи Моделі і структури даних
Економіка підприємства Організація комп'ютерних мереж
Об'єктно-орієнтоване програмування Людино-машинна взаємодія
Web-дизайн і Web-програмування Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Теорія ймовірностей та математична статистика
Курсова робота з Об'єктно-орієнтованого програмування

ДИСЦИПЛІНИ IIІ РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2020

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Емпіричні методи програмної інженерії Менеджмент проектів програмного забезпечення
Технологія Java Методи і засоби передачі даних
Архітектура та проектування програмного забезпечення Операційні системи
Алгоритми та структури даних Моделювання та анліз програмного забезпечення
Стандартизація програмного забезпечення
Бази даних
Курсова робота з Баз даних
Практична підготовка 1

ДИСЦИПЛІНИ IV РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2019

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Практичний курс «Бізнес-симуляції» Алгоритми та структури даних
Програмування інтернет Менеджмент проектів програмного забезпечення
Технології розробки та тестування програмного забезпечення Управління проектами інформатизації
Практична підготовка 2 Безпека інформаційних систем та мереж
Моделі та структури даних

Освітньо-професійна програма

"ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
зі спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітнього ступеня "магістр""

Гарант ОП "ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" Котенко Н.О. kotenkono@knute.edu.ua

Метою освітньої програми є Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми дослідницького та інноваційного характеру в галузі інженерії програмного забезпечення.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022

Усі пропозиції щодо модернізації ОП прохання надсилати Гаранту ОП на корпоративну пошту

ДИСЦИПЛІНИ I РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2022

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Англійська мова інформаційних технологій Програмування та адміністрування інформаційної системи підприємства
Хмарні та Grid технології Ситуаційне моделювання ризиків
Функціональне та логічне програмування 
Автоматизація тестування програмного забезпечення
VR-технології та 3-D моделювання
Промислове програмування Java
Технології проєктування інформаційних систем
Практична підготовка

ДИСЦИПЛІНИ ІІ РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2021

Автоматизація тестування програмного забезпечення Програмування та адміністрування інформаційної системи підприємства
VR-технології та 3-D моделювання

28.09.2021
43482
12110
остання редакція 19.03.2023
Бебешко Богдан Тарасович