logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

Склад кафедри

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

ВИКЛАДАЧІ:

  КРИВОРУЧКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

завідувач кафедри
доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проєктами та
програмами»,
професор, відмінник освіти України
ТОКАР ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ


професор
доктор економічних наук за спеціальністю 21.04.01
«Економічна безпека держави»,
професор
ЦЮЦЮРА МИКОЛА
ІГОРОВИЧ


професор 
доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»,
професор
ЦЮЦЮРА СВІТЛАНА
ВОЛОДИМИРІВНА


професор
доктор технічних наук за спеціальністю 05.13.22 «Управління проєктами та програмами»,
професор
ЧУБАЄВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ
ІВАНОВИЧ


професор
доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
доцент, відмінник освіти України
Начальник Управління виявлення та розшуку активів в центральному апараті Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР
АНАТОЛІЙОВИЧ


декан факультету інформаційних технологій
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.01  «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»,
доцент, відмінник освіти України
ВЛАСЕНКО ЛІДІЯ
ОЛЕКСАНДРІВНА


доцент
кандидат технічних наук за спеціальністю  05.13.07 «Автоматизація процесів керування»,
доцент
ДЕСЯТКО АЛЬОНА
МИКОЛАЇВНА


доцент
PhD за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»,
Гарант освітньої програми «Управління проєктами програмних продуктів» освітнього ступеню "Магістр" спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
Заступник завідувача кафедри
ЄРУКАЄВ АНДРІЙ
ВІТАЛІЙОВИЧ


доцент
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»,
доцент
ЖИРОВА ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА


доцент
кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»,
доцент,
Гарант освітньої програми «Безпека інформаційних і комунікаційних систем в економіці» освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації»
КОТЕНКО НАТАЛІЯ
ОЛЕКСІЇВНА


доцент
кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»,
доцент,
Гарант освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» освітнього ступеню "Магістр" спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»,
Заступник завідувача кафедри
ПАЛАГУТА КАТЕРИНА
ОЛЕКСІЇВНА


доцент
кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.13  «Інформаційні системи в економіці»,
доцент
РЗАЄВА СВІТЛАНА
ЛЕОНІДІВНА


доцент
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»,
доцент,
Гарант освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
САВЧЕНКО ТЕТЯНА
ВІТАЛІЇВНА


доцент
кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»,
доцент,
Гарант освітньої програми «Безпека систем електронних комунікацій в економіці» освітнього ступеню "Бакалавр" спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації»
САШНЬОВА МАР'ЯНА
ВАСИЛІВНА


доцент
кандидат технічних наук за спеціальністю  05.13.07 «Автоматизація процесів керування»,
доцент
ТИЩЕНКО ДМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ


доцент
кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»,
доцент
ЗВЄРЄВ ВОЛОДИМИР
ПАВЛОВИЧ


доцент
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник,
Заступник керівника служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки - керівник управління інформаційної безпеки Апарату Ради Національної безпеки і оборони України
БЕБЕШКО БОГДАН
ТАРАСОВИЧ


старший викладач
PhD за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
ГНАТЧЕНКО ДМИТРО
ДМИТРОВИЧ


старший викладач
заступник декана факультету інформаційних технологій
ГАЙДУК ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ


старший викладач
КОСТЮК ЮЛІЯ
ВОЛОДИМИРІВНА


старший викладач
PhD за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»
ФРАНЧУК ТАМАРА
МИХАЙЛІВНА


старший викладач
кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»
ХОРОЛЬСЬКА КАРИНА
ВІКТОРІВНА


старший викладач
PhD за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки,
заступник декана факультету інформаційних технологій
ШЕСТАК ЯРОСЛАВ
ІВАНОВИЧ


старший викладач
Директор ІОЦ-ГЦІТ ДТЕУ
ЗАХАРОВ РОСТИСЛАВ
ГЕННАДІЙОВИЧ


асистент
КОТОВ ВЛАДИСЛАВ
ЮРІЙОВИЧ


асистент
ПРИГОДА АНДРІЙ
ЯРОСЛАВОВИЧ


асистент
СТЕПАШКІНА КАТЕРИНА
ВОЛОДИМИРІВНА


асистент
ЧЕРНИШОВА ДАРИНА
ДМИТРІВНА


асистент
ЯРЕМИЧ ВАЛЕНТИН
РОМАНОВИЧ


асистент
КОВАЛЬОВА ЛЮДМИЛА
ІГОРІВНА


спеціаліст
БЕСПАЛОВА ОКСАНА
ВОЛОДИМИРІВНА


технік
ПОВНА НАТАЛІЯ
ІВАНІВНА


технік

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

28.05.2024
Владислав Котов
680
остання редакція 05.06.2024
Владислав Котов