logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Команда проєкту

EU Economic Security

Володимир ТОКАР, керівник проєкту

Керівник проєкту відповідає за загальне керівництво пропонованою кафедрою Жана Моне, проведення вступного та підсумкового тестування, тренінгу "Економічна безпека ЄС в умовах гібридних загроз", розробку спеціального веб-сайту, офіційних сторінок у соціальних мережах, підготовку онлайн-підручника "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЄС", проведення дослідження, за результатами якого опубліковано статтю щодо порівняльного аналізу економічної безпеки України та країн-членів ЄС; організацію семінару з удосконалення набору індикаторів економічної безпеки ЄС.

Член робочої групи з розробки Плану забезпечення гендерної рівності Київського національного торговельно-економічного університету на 2022-2024 рр. Керівник тренінгу кафедри Жана Моне "Вплив євроінтеграції на економічну безпеку країн-членів ЄС". Тренер модулів Жана Моне "Інноваційно-інвестиційний розвиток Європейського Союзу" та "Адвокація європейської інтеграції" Тренер Програми малих грантів з публічної дипломатії 2018-9 рр., проект 074-EDU-2019-2 "Повернення додому: Розвиток освіти та можливостей для жінок-ветеранок у бізнесі".

Сертифікований експерт з проведення ґендерно-правової експертизи (тренінг "Школа для жінок та чоловіків-тренерів з проведення ґендерно-правової експертизи", організований структурою ООН Жінки в Україні).

Співзасновник Гендерної ініціативи для університетів та суспільства (GENIUS).

Член команди проекту (партнерство DAAD DIES) "FLAMINGU: Жіноче лідерство в академічних колах та управлінні в Німеччині та Україні.

Переможець конкурсу на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, науковий проект "Фінансово-економічні та інституційні механізми реалізації гендерної рівності в системах забезпечення економічної безпеки Європейського Союзу та України".

Співавтор двох навчальних посібників з проведення тренінгових занять, присвячених питанням європейської інтеграції.

Співавтор сорока публікацій, присвячених гендерній проблематиці в Європі.

Професор кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки.

Провідний спеціаліст відділу грантових проектів.

Доктор економічних наук за спеціальністю "Економічна безпека держави".

Кандидат економічних наук за спеціальністю "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".

Наталія ТЕСЛЕНКО, академічна координаторка

Академічна координаторка відповідає за координацію діяльності в рамках запропонованої кафедри Жана Моне, проведення тренінгу "Вплив міжкультурного співробітництва на економічну безпеку ЄС", підготовку онлайн-підручника "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЄС".

Членкиня Робочої групи з розробки Плану забезпечення гендерної рівності Київського національного торговельно-економічного університету на 2022-2024 роки.

Експертка Національної комісії зі стандартів державної мови.

Експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна) зі спеціальності 035 - філологія.

Заступниця деканеси факультету міжнародної торгівлі та права.

Доцентка кафедри сучасних європейських мов.

Кандидатка філологічних наук.

Тамара КОРТУКОВА, тренерка

Відповідальна за проведення тренінгу "Міграційна політика в контексті концепції економічної безпеки ЄС" та підготовку онлайн-підручника "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ".

Тренерка Європейського конкурсу судових дебатів з права ЄС. Третє місце.

Голова студентського наукового гуртка "Міжнародне право в дії".

Номінантка конкурсу "Молодий науковець року 2020" у номінації "Міжнародні відносини".

Стипендіатка персональної стипендії Київського міського голови в галузі освіти.

Стипендіатка Європейського форуму Альпбах (Австрія).

Доцентка кафедри міжнародного, цивільного та господарського права.

Кандидатка юридичних наук з міжнародного права.

Тарас ГУРЖІЙ, тренер

Відповідальний за проведення тренінгу "Економічна безпека та правове регулювання в умовах гібридної війни" та підготовку онлайн-підручника "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ".

Член Союзу юристів України, https://tifikunion.org.ua/

Член галузевої експертної ради у галузі 08 "Право" Національного агентства з якості вищої освіти.

Член редакційної колегії журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право", http://zt.knute.edu.ua/index.php?lang=uk.

Член редакційної колегії журналу "Наукові записки. Серія: "Право", https://pravo.cuspu.edu.ua/index.php/pravo.

Член редакційної колегії журналу "Журнал східноєвропейського права", http://easternlaw.com.ua/uk.

Завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права.

Доктор юридичних наук.

Кандидат юридичних наук.

Оксана ВІНСЬКА, тренерка

Відповідальна за проведення тренінгу "Забезпечення гендерної рівності в рамках Концепції економічної безпеки ЄС" та підготовку електронного підручника "ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЄС".

Випускниця тренінгу "ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПОНЯТТЯМ ПЛАНУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ (ПГР) ТА ЙОГО ОСНОВНИМИ ЕТАПАМИ".

Керівниця курсу: Європейська економіка (магістерський рівень), глобальна економіка та європейська інтеграція (магістерський рівень).

Співзасновниця Гендерної ініціативи для університетів та суспільства (GENIUS).

Членкиня команди проекту (партнерство DAAD DIES) FLAMINGU: Жіноче лідерство в академічних колах та управлінні в Німеччині та Україні.

Тренер модуля Жана Моне "Інноваційно-інвестиційний розвиток Європейського Союзу".

Співавтор двох навчальних посібників з проведення тренінгів, присвячених питанням європейської інтеграції.

Співавторка сорока публікацій, присвячених гендерній проблематиці в Європі.

Доцентка кафедри європейської економіки і бізнесу.

Кандидатка економічних наук зі спеціальності "Світове господарство і міжнародні економічні відносини".

Grant Agreement-101083446-EUECOSEC

18.11.2022
433884
140
остання редакція 18.11.2022
43672