logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

ІV Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «Інноваційні ресторанні технології»

Науково-дослідна робота

ІV Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

«Інноваційні ресторанні технології»

  

I тур – до 10 квітня 2024 р.;

II тур (фінал) – 26 квітня 2024 р.

  українська, англійська
-

 Місце проведення:

ФІНАЛ  КОНКУРСУ  -  26 квітня 2024 року  о 10:00  за посиланням

Ідентифікатор: 784 7941 5960

Код доступу: 0McQQC

 Мета:

Підтримка обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у закладах вищої освіти.

 Порядок проведення:

Конкурс проводиться в 2 етапи:

І етап – у березні-квітні учасники, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають свої роботи на розгляд конкурсній комісії закладу, де вони навчаються. Конкурсна комісія закладу відбирає не більше двох кращих наукових робіт та подає до ДТЕУ для участі у другому турі конкурсу.

До 10 квітня ЗВО надсилають відібрані наукові роботи (текстову частину, в якій наведено дані про автора та наукового керівника, найменування ЗВО замінюють шифром (шифр не більше двох слів) та заявку на участь (дод. 1) на поштову адресу: Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ДТЕУ та на електронну адресу конкурсу: irtech_2024@knute.edu.ua.

II етап – полягає в оцінюванні роботи конкурсною комісією (журі) на підставі публічного захисту під час проведення фіналу конкурсу в ДТЕУ у дистанційному форматі (відеоконференція).

Фінал конкурсу відбудеться 26 квітня 2024 року.

 Вимоги до робіт:

Робота виконується українською або англійською мовою. Текст друкується з одного боку аркуша паперу формату А4 (210х297 мм), шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, поля: верхнє – 2 см, праве – 1 см, ліве – 3 см. Обсяг не повинен перевищувати 20 сторінок без урахування додатків.

Структура наукової роботи:

 1. Назва, зміст.
 2. Аналіз досягнень у цьому напрямі.
 3. Матеріали та методи досліджень.
 4. Основні результати досліджень.
 5. Висновки.
 6. Список використаних джерел.
 7. Додатки.

До роботи, за наявності, додаються довідки про впровадження результатів, копії патентів, статей авторів тощо. Додаткова інформація виноситься в додатки.

 Тематика конкурсних робіт:

 • Інноваційні та ресурсоощадні технології харчової продукції;
 • Крафтові технології харчової продукції;
 • Удосконалення технологій та умов зберігання харчової продукції;
 • Наукове обґрунтування, розроблення і удосконалення технологій харчової продукції спеціального призначення.

 Реєстрація: до 10 квітня 2024 року ЗВО надсилають відібрані наукові роботи (текстову частину, в якій наведено дані про автора та наукового керівника, найменування ЗВО замінюють шифром (шифр не більше двох слів) та заявку на участь  на поштову адресу: Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, ДТЕУ та на електронну адресу конкурсу: irtech_2024@knute.edu.ua.

 -

Контакти:

Координатори конкурсу:

Ткачук Тетяна Михайлівна заступник декана  з науково-методичної роботи та міжнародних зав’язків, заступник голови організаційного комітету; к.е.н., доц. кафедри готельно-ресторанного бізнесу; тел. +380 (93) 357 88 58.

Грабовська Олена В’ячеславівна д-р. техн. наук, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства; тел. +380 (50) 815 33 31.

Медведєва Анжеліка Олександрівна канд. техн. наук, доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства; тел. + 380 (95) 640 25 95.

-

05.03.2024
41787
524
остання редакція 10.04.2024
41787