logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Наукові школи

Науково-дослідна робота

Наукові школи:

 • заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАПН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата Премії Кабінету Міністрів України, д.е.н., професора Мазаракі А.А.  «Розвиток сфери товарного обігу, стратегічного планування та управління»;
 • члена-кореспондента НАН України, Героя України,  д.е.н., професора Симоненко В.К.  «Методологія та організація економічного аналізу та аудиту»;
 • заслуженого діяча науки і техніки України, д.е.н., професора Бланка І.О.  «Стратегія економічного розвитку та фінансово-інвестиційного менеджменту»;
 • лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата Премії Кабінету Міністрів України, д.е.н., професора Притульскої Н.В. «Розроблення заходів щодо ідентифікації та виявлення фальсифікації продовольчих товарів, створення харчових продуктів для спортсменів»;
 • заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, д.е.н., професора Чугунова І.Я. «Фінансово-бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни»;
 • член-кореспондента Академії технічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, д.с/г.н., професора Рудавської Г.Б.  «Нові харчові технології і продукти для профілактичного харчування»;
 • лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, д.е.н., професора Блакити Г.В. «Управління економічним розвитком підприємства торгівля»;
 • д.е.н., професора Лагутіна В.Д. «Теорії конкуренції, конкурентної політики та захисту економічної конкуренції»;
 • д.е.н., професора Ткаченко Т.І.  «Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах трансформаційної економіки та переходу до сталого розвитку»;
 • д.е.н., професора Шульги Н.П. «Управління ризиками фінансових установ»;
 • д.е.н., професора Ромата Є.В.  «Маркетинг та управління брендом підприємства»;
 • д.е.н., професора Мельник Т.М. «Регуляторна політика України у сфері зовнішньоекономічної діяльності»;
 • д.е.н., професора Онищенка В.П. «Міжнародна торгівля, зовнішньоекономічні зв’язки та управління міжнародним бізнесом»;
 • д.т.н., професора Мережко Н.В.  «Формування асортименту та якості лакофарбових матеріалів і покриттів»;
 • д. геол-мін. н., професора Індутного В.В.  «Товарознавство культурних цінностей»;
 • д.т.н., професора Коптюха Л.А. «Наукові  засади формування властивостей паперу, картону та виробів із них»;
 • д.т.н., професора Мокроусової О.Р. «Фізико-хімічні основи цілеспрямованого формування структури та властивостей шкіряних, хутрових матеріалів та взуття»;
 • д.т.н., професора Сидоренко О.В. «Формування споживних властивостей  харчових продуктів на основі вітчизняної рибної сировини та нерибних об’єктів промислу»;
 • д.е.н., професора Мельниченко С.В. «Стратегічні напрями розвитку підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу»;
 • д.е.н., професора Сопко В.В. «Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу та фінансової звітності»;
 • д.е.н., професора Уманців Ю.М. «Внутрішній ринок споживних товарів в умовах глобальної конкуренції»;
 • д.т.н., професора Кравченка М.Ф. «Розробка технологій кулінарної продукції і раціонів оздоровчого харчування»;

12.06.2013
act
7524
остання редакція 26.06.2019
43220