logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Головна сторінка

Юридичнa клінікa "Центр правового захисту"

Юридичнa клінікa "Центр правового захисту" 
Київського національного торговельно-економічного університету

(далі - ЮК КНТЕУ) створена як навчально-практична лабораторія для проходження студентами 5-го курсу переддипломної практики та підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів-правників у сфері юридичних послуг через надання безоплатної правової допомоги населенню.

    У своїй діяльності ЮК КНТЕУ керується:
    - законодавством України, 
    - Положенням про ЮК КНТЕУ, затвердженим Ректором КНТЕУ, 
    - Порядком роботи ЮК КНТЕУ,
    - Кодексом професійної етики.

Навчальну практику в Юридичній клініці можуть проходити студенти 1-4 курсів, а також 1 курсу магістратури.

Завдання Юридичної клініки:

  • Навчати студентів-правників практичній допомозі в роботі юридичної клініки;
  • Допомогти майбутнім юристам правильно викладати думки і вільно володіти матеріалами при подальшій роботі з клієнтами;
  • Надавати безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

Також за бажанням клієнтів студенти складають процесуальні документи, здійснюють досудову підготовку справ та роз'яснюють правила поведінки клієнтів в суді та інших інстанціях.

Готуються документи (позовні заяви, скарги, апеляційні скарги, заяви тощо) в місцеві та апеляційні суди, а також в інші органи державної влади. Консультанти також здійснюють представництво законних інтересів громадян в судах.

У роботі ЮК КНТЕУ задіяні викладачі, практикуючі юристи, адвокати, а також більше 30-ти студентів, прийом яких було здійснено на основі конкурсного відбору.

    Юридичнa клінікa "Центр правового захисту" діє за принципами: 
    - поваги до права, справедливості, людської гідності; 
    - спрямованості на захист прав і свобод людини; 
    - гуманізму; 
    - законності та верховенства права; 
    - об’єктивності; 
    - безоплатності надання правової допомоги; 
    - конфіденційності; 
    - компетентності та добросовісності.

    
    Види послуг, що надаються студентами ЮК КНТЕУ:
    - юридичні консультації (усні та письмові) у сфері цивільного, сімейного, трудового, житлового права, права соціального забезпечення; захисту прав споживачів, інтелектуальної власності та ін.;
    - проведення заходів із правової освіти населення.
    Правова допомога є безкоштовною.
    Прийом громадян здійснюється консультантами ЮК КНТЕУ, які є студентами старших курсів, що навчаються за напрямом "Правознавство". 

03.10.2013
Vita
4232
остання редакція 17.06.2016
41100