logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Наукова робота

фінансів

     Сторінка кафедри у Google Scholar 

   Пріоритетним тематичним напрямом наукових досліджень кафедри є: фундаментальні дослідження з актуальних питань розвитку державних фінансів, формування фінансової політики, удосконалення бюджетного процесу. 

  

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів бере участь у виконанні науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту Державного торговельно-економічного університету: 

     

    Основні наукові праці:    

2023 рік
2022 рік

2021 рік

2020 рік

2019 рік

2018 рік

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

2011 рік

Аспіранти та докторанти кафедри фінансів


На кафедрі працює докторантура та аспірантура зі спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. В університеті функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.055.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. 

Теми захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит):

Теми захищених дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит), доктора філософії (спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування) 

14.10.2013
Vladimir
12943
остання редакція 15.01.2024
43200