logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Викладацький склад

фінансів

Професорсько-викладацький склад кафедри становить 25 викладачів, у тому числі 7 докторів економічних наук, 15 кандидатів економічних наук.

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Чугунов Ігор Якович. На кафедрі працюють відмінники освіти: Л.В. Єрмошенко, Т.А. Ротова, С.В. Волосович.

До навчального процесу залучено докторів економічних наук, професорів Науково-дослідного фінансового інституту.
    У підготовці фахівців беруть участь:

 • керівник Секретаріату Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, кандидат економічних наук,
  заслужений економіст України А.В. Ватульов;
 • директор Департаменту фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, кандидат економічних наук,
  заслужений економіст України В.В. Ящук;
 • начальник Управління казначейських операцій Державної казначейської служби України, кандидат економічних наук О.В. Зварич

71ЧУГУНОВ ІГОР ЯКОВИЧ
завідувач кафедри фінансів,
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему: "Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку" за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, гроші і кредит. У 1995-2010 роках працював у Міністерстві фінансів України на посадах: заступника начальника відділу бюджетної політики, начальника управління зведеного аналізу виконання бюджету, першого заступника начальника Головного бюджетного управління, заступника директора Департаменту бюджетної політики, директора Науково-дослідного фінансового інституту.

Викладає дисципліни: "Бюджетна система України", "Бюджетне планування та прогнозування".

Автор понад 250 наукових праць з питань управління державними фінансами, бюджетно-податкового регулювання, бюджетної політики.

Основні наукові праці: "Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку" (2003 р.), "Теоретичні основи системи бюджетного регулювання" (2005 р.), "Життєвий шлях Міністрів фінансів України та їх внесок у розвиток державної фінансової системи" (2006 р.), "Фінансово-економічне прогнозування і планування"          (2007 р.), "Інституційна архітектоніка бюджетної системи" (2008 р.), "Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України" (2009 р.), "Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку" (2009 р.), "Теоретичні   засади   розвитку   бюджетних   відносин"  (2011 р.), "Довгострокова  бюджетна  стратегія   у  системі   економічної    циклічності  (2014 р.),  "Бюджетна політика  в  умовах  економічних  перетворень"  (2016 р.), "Інституційна   трансформація   фінансово-економічної   системи України  в  умовах глобалізації" (2017 р.), "Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки" (2018 р.). 

Під його керівництвом підготовлено 14 докторів економічних наук, 51 кандидат економічних наук.

Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2003, 2008 рр.), Почесною Грамотою Міністерства фінансів України (2004, 2011 рр.), Грамотою Верховної Ради України (2017 р.).

Відзначений  Подякою  Кабінету  Міністрів   України  (2004 р.),  Подякою   Міністерства   фінансів  України (2005 р.), Подякою Головного Контрольно-ревізійного управління України (2009 р.), Подякою Пенсійного фонду України (2016 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року за наукову роботу «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації»​ (Указ Президента України від 19.05.2018 р. №138/2018​).

Голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Науковий консультант Комітету з питань бюджету Верховної Ради України

Заступник голови Громадської ради Державної аудиторської служби України.

Наукові інтереси: державні фінанси, бюджетна політика, державний фінансовий контроль, фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни.

Scopus
Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ТАРАСЮКТАРАСЮК МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ 
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів,
вчений секретар університету
 

У 2002 р. закінчив Київський національний торговельно-економічний університет з кваліфікацією спеціаліста за спеціальністю "Фінанси". А вже у 2003 р. став магістром із цієї ж спеціальності. З 2002 р. працював на посаді асистента кафедри фінансів КНТЕУ, а з 2003 р. - асистента кафедри економіки підприємництва. У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю "Економіка, організація і управління підприємствами" на тему: "Бюджетування в торговельних підприємствах та об’єднаннях". З 1 вересня 2006 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри економіки підприємництва. З 2008 р. працював на кафедрі фінансів на посаді доцента. У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, цього ж року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами" на тему: "Контролінг в управлінні торговельними мережами". З 2011 року працює на посаді професора кафедри фінансів.
Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни:
- "Фінанси";
- "Фінанси, гроші і кредит";
- "Міжнародні фінанси";
- "Методологія і організація наукових досліджень".

Наукові інтереси: контролінг; бюджетування; фінанси; державне регулювання економіки.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


КанєваКАНЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,
декан ФФБС

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1984 р. за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності". У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Облік доходів і видатків спеціального фонду", а в 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку. З 2007 р. працює доцентом кафедри фінансів.

Нагороджена:
Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.);
Подякою Міністерства фінансів України (2011 р.);
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2016 р.).

Викладає дисципліну:
• "Бухгалтерський облік в бюджетних установах".

Підвищення кваліфікації: Державне казначейство України (2007 р.).

Наукові інтереси: бухгалтерський облік у бюджетних установах.

Google Scholar
ORCID

ResearcherID

Резюме...


ВолосовичВОЛОСОВИЧ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів,
відмінник освіти

Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1993 р. з присвоєнням кваліфікації "Економіст". У 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Ринок заощаджень населення у перехідній економіці України". Стаж роботи у КНТЕУ - 15 років.
У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Страхування ризиків у системі кредитних відносин» в Київському національному торговельно-економічному університеті.
Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни:
• "Міжнародні фінанси";
• "Фінанси".

Наукові інтереси: дослідження проблеми оподаткування ЗЕД, особливості функціонування міжнародних фінансів та фінансового стану населення в Україні, дослідження правового регулювання фінансової системи, страхування фінансових ризиків.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


СЕЛІВЕРСТОВА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

У 2001 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну з присвоєнням кваліфікації "магістр з економіки" та отримала диплом з відзнакою. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію.
Працювала на кафедрі економіки, обліку і аудиту на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора у Київському національному університеті технологій та дизайну (2002-2008 та 2011-2016 роки).
З 2008 по 2011 рік – докторант Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України.
У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: "Фінанси в системі корпоративного управління" в Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит".
Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни: 

 • ​"Страхування";
 • "Страховий менеджмент";
 • "Андеррайтинг та експертиза у страхуванні".

Наукові інтереси: страховий менеджмент, корпоративні фінанси, інвестиційна діяльність.

Scopus
Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


КОЗАРЕЗЕНКО ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

У 2005 р. закінчила ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з присвоєнням кваліфікації «магістр з економіки, викладач економіки ВНЗ».
У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг» в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему «Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу» в Київському національному торговельно-економічному університеті за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.
Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни:

 • Бюджетна система;
 • Податкова система;
 • Податковий менеджмент;
 • Державна фінансова стратегія.

Наукові інтереси: державні фінанси, фінансова політика розвитку людського потенціалу.

Scopus
Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


71МАКОГОН ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2005 р., з присвоєнням кваліфікації "магістра з фінансів, економіста-фінансиста".  У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування доходів місцевих бюджетів у системі міжбюджетного регулювання".

Викладає дисципліни:

 • "Бюджетне планування і прогнозування",
 • "Бюджетна система України"

Працювала:
- Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (2005-2007 рр.) – старший науковий співробітник;
- Академія фінансового управління Міністерства фінансів України - старший науковий співробітник, завідувач відділу реформування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин (2007-2010 рр.);

Наукові інтереси: державні та місцеві фінанси, бюджетна політика, бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


КучерКУЧЕР ГАЛИНА ВІКТОРІВНА 
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

Закінчила в 1987 р. Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за фахами "Економіст" та "Викладач політичної економії". Під час роботи в Інституті ядерних досліджень НАН України, отримала другу вищу освіту в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка за фахом "Еколога". З 1997 року працює в КНТЕУ. У 2003 році захистила дисертацію на тему "Управління державним боргом".
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Викладає дисципліни:
• "Фінанси";
• "Управління державним боргом";
• "Міжнародні фінанси".

Наукові інтереси: фінансові та кредитні системи різних країн; історія державного кредиту; управління державним боргом.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ЄрмошенкоЄРМОШЕНКО ЛАРИСА ВАДИМІВНА 
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,
відмінник освіти

Закінчила Донецький інститут радянської торгівлі у 1970 р. за спеціальністю "Економіка торгівлі". У 1981 р. захистила дисертацію на тему "Удосконалення планування НТП у торгівлі регіону". Стаж роботи в системі освіти - 40 років.

Викладає дисципліну: "Бюджетна система України".

Працювала:
~ Донецький інститут радянської торгівлі - асистент;
~ Інститут економіки промисловості НАН України - науковий співробітник;
~ Інститут підвищення кваліфікації Мінторгу СРСР - доцент;
~ КНТЕУ - доцент кафедри фінансів.

Підвищення кваліфікації: Державне казначейство України (2008 р.)

Наукові інтереси: бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку держави.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


РотоваРОТОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, відмінник освіти
rotova@knteu.kiev.ua

У 1979 р. закінчила економічний факультет Донецького державного університету та, на громадських засадах, факультет журналістики із присвоєнням кваліфікацій "Економіст" та "Журналіст". Із 1979 р. працює в освітянській сфері: спочатку викладачем в економічному технікумі м. Донецьк, потім заступником директора методичного кабінету Міністерства фінансів України. А з 1995 р. - у КНТЕУ, де поєднує викладацьку діяльність із роботою начальника навчально-методичного відділу університету. У 2002 р. захистила дисертацію на тему "Управління прийнятими на страхування ризиками" за спеціальністю "Підприємництво, менеджмент та маркетинг".

Викладає дисципліни:
• "Страхування у готельно-ресторанному та туристичному бізнесі";
• "Страхування";
• "Страхові послуги";
• "Страховий ринок".

Має значну кількість публікацій наукового та методичного характеру з питань страхування та методики викладання у вищих навчальних закладах.

Наукові інтереси: страхування у всіх його різноманітних аспектах; експертиза у страхуванні.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


РуденкоРУДЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчила Санкт-Петербурзький інженерно-економічний інститут ім. П. Тольятті у 1991р. з присвоєнням кваліфікації "Інженер-економіст" за спеціальністю "Економіка і організація міського господарства". У 2008 р. захистила дисертацію на тему: "Формування та використання коштів місцевих бюджетів в умовах реформування міжбюджетних відносин".

Викладає дисципліни:
- "Бюджетна система України";
- "Фінанси".

Працювала:
- Головне фінансове управління Чернігівської облдержадміністрації - провідний економіст (1991 - 1998 рр.);
- Чернігівський державний інститут економіки та управління - старший викладач кафедри фінансів (1998 - 2002 рр.);
- КНТЕУ - старший викладач (з 2002 р.)

Підвищення кваліфікації: Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (2002 р.).

Наукові інтереси: Інституційні засади розвитку бюджетної системи України; бюджетна політика та бюджетне регулювання економічного розвитку держави; розвиток місцевих фінансів України.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


БелінськаБЕЛІНСЬКА ГАННА ВАСИЛІВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,
вчений секретар ФФБС

Закінчила Київський міжнародний університет цивільної авіації у 1999 р., з присвоєнням кваліфікації "Економіст". У 2005 році захистила дисертацію на тему "Інституційні трансформації транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації".

Викладає дисципліни: 

 • "Державна фінансова політика",
 • "Міжнародні фінанси",
 • "Управління державним боргом".

Працювала:
- Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАНУ - аспірантка (1999-2004 рр.);
- Науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів України - старший науковий співробітник (2004-2007 рр.);
- Академія фінансового управління Міністерства фінансів України - завідувач відділу міжнародних фінансів, вчений секретар Академії (2007-2010 рр.).

Наукові інтереси: державна фінансова політика, функціонування і регулювання фінансового ринку, управління державним боргом.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


СавченкоСАВЧЕНКО НАТАЛЯ ГРИГОРІВНА 
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2001 р. за спеціальністю "Фінанси". У 2001 - 2002 рр. пройшла курсову підготовку актуаріїв у КНТЕУ за сприяння проекту №0016 ПАДКО/АМР США.

Викладає дисципліни:
• "Соціальне страхування";
• "Соціальна політика".

Наукові інтереси: розвиток системи соціального страхування в Україні; вдосконалення системи соціального захисту різних категорій населення; теоретичні та практичні аспекти формування національної моделі соціального захисту населення.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ВасиленкоВАСИЛЕНКО АНТОНІНА ВАСИЛІВНА 
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2003 р. за спеціальністю "Фінанси" та здобула кваліфікацію магістра. За період 2001 - 2003 рр. обіймала посади економіста, головного бухгалтера та голови правління у компанії, основним видом діяльності якої була торгівля цінними паперами. З вересня 2003 р. працює на кафедрі фінансів КНТЕУ. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній".

Викладає дисципліни:
• "Страхування";
• "Інвестиційний менеджмент";
• "Інвестиційна стратегія страхових компаній".

Наукові інтереси: страхування; державне регулювання соціально-економічного розвитку.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


МикитюкМИКИТЮК ІГОР СЕРГІЙОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчив Київський національний торговельно-економічний університет у 2005 р. з присвоєнням кваліфікації "Економіст". Працював у центральному апараті Міністерства фінансів України у 2005 - 2010 рр. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Система державного фінансового контролю".

Викладає дисципліни:
• "Фінанси, гроші та кредит";
• "Державний фінансовий контроль";
• "Фінанси".

Наукові інтереси: державний борг України; фінансовий контроль; бюджетний процес в Україні.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


КукурудзКУКУРУДЗ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчила у 1999 р. Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. Працювала у Чернівецькому технікумі легкої промисловості та Коломийському економіко-правовому коледжі. З 2004 року працює на кафедрі фінансів КНТЕУ. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів".

Викладає дисципліни:
• "Податкова система України";
• "Бюджетна система України";
• "Державний фінансовий контроль";
• "Страховий бізнес".

Наукові інтереси: система здійснення державного фінансового контролю в Україні; бюджетний процес в Україні.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ШевченкоШЕВЧЕНКО СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2003 р. з присвоєнням кваліфікації "Економіст". У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ". Стаж роботи в освіті - 5 років.

Викладає дисципліни:
• "Податкова система України";
• "Бухгалтерський облік в бюджетних установах".

Наукові інтереси: розвиток податкової системи України; бухгалтерський облік та звітність.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...

ПасічнийПАСІЧНИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Закінчив Вінницький торговельно-економічний інститут у 2008 р., з присвоєнням кваліфікації «магістра з фінансів, економіста-фінансиста». У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Дефіцит бюджету як складова системи бюджетного регулювання".
 

Викладає дисципліни: 

 • "Бюджетне планування і прогнозування",
 • "Бюджетна система України",
 • "Державна фінансова стратегія".

Працював: Академія фінансового управління Міністерства фінансів України – аспірант, науковий співробітник відділу державних фінансів (2008 - 2011 р.);

Наукові інтереси: державні фінанси, бюджетна політика, фінансове регулювання соціально-економічного розвитку країни.

Scopus
Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


МАРКУЦ ЮЛІЯ ІГОРІВНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

У 2010 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю "Фінанси" і здобула кваліфікацію магістра з фінансів.
У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою "Формування бюджету міста у системі міжбюджетних відносин".


Викладає дисципліни: 

 • "Бюджетна система України",
 • "Бюджетне планування та прогнозування",
 • "Державна фінансова стратегія".

Наукові інтереси: державні фінанси, місцеві бюджети, бюджетна політика, бюджетний процес.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ЖукевичЖУКЕВИЧ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів

Закінчила Київський університет ринкових відносин у 2006 р., з присвоєнням кваліфікації "Магістр з фінансів". У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Непряме оподаткування у системі регулювання економіки".

Викладає дисципліни: 

 • "Податковий менеджмент",
 • "Податкова система України".

Працювала:
- Підприємство «ТіДіСі Україна» - бухгалтер (2006 р.);
- Науково-виробниче підприємство «Водполімер» - бухгалтер (2006-2007 рр.);
- Київський національний торговельно-економічний університет – аспірант кафедри фінансів(2007-2010рр.);
- Бориспільська об’єднана державна податкова інспекція – головний державний податковий ревізор-інспектор (2010-2011 рр.);
- Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП – старший викладач кафедри фінансів (2011-2013 рр.).

Наукові інтереси: податкова система України, податкове регулювання соціально-економічного розвитку країни.

Google Scholar
ORCID

ResearcherID

Резюме...


ПелешкоПЕЛЕШКО НАДІЯ МИХАЙЛІВНА 
старший викладач кафедри фінансів,
заступник декана ФФБС

Закінчила Львівський національній університет імені І. Франка в 2000 р. за спеціальністю "Облік і аудит". З 2007 р. працює на кафедрі фінансів.

Викладає дисципліни:
• "Казначейська система виконання бюджету";
• "Фінанси".

Наукові інтереси: розвиток фінансової системи України; питання казначейського обслуговування державного бюджету.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ГумінськаГУМИНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
старший викладач кафедри фінансів

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка в 1998 р. із присвоєнням кваліфікації "Економіст". У 1994 р. закінчила аспірантуру Ради з вивчення продуктивних сил АН України за спеціальністю "Економіка, організація, управління, планування народного господарства". 1994 - 1997 рр. - асистент кафедри економічної теорії Державної академії легкої промисловості; з 1997 р. - викладач кафедри фінансів КНТЕУ.

Викладає дисципліни:
• "Фінанси";
• "Місцеві фінанси";
• "Фінанси страхових компаній".

Наукові інтереси: державні фінанси; фінанси страхових організацій; фінансовий аналіз діяльності страхових компаній; міжнародні фінанси.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ГУСАРЕВИЧ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет у 2010 р. за спеціальністю "Фінанси" та здобула кваліфікацію магістра.

Викладає дисципліни:

 • "Міжнародні фінанси";
 • "Управління державним боргом";
 • "Фінансова політика";
 • "Бюджетна система України";

Працювала:
- Управління Пенсійного фонду України в Дніпровському районі м.Києва – головний спеціаліст (2010-2013 р.)

Наукові інтереси: державні фінанси, державний бюджет, бюджетна політика, бюджетний процес, управління державним боргом.

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...


ПЕТРОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
асистент кафедри фінансів

Закінчила Київський національний торговельно-економічний університет в 2011 р. за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2012 р. працює на кафедрі фінансів.

Викладає дисципліни:

 • "Фінанси, гроші та кредит";
 • "Соціальна політика держави".

Наукові інтереси: фінанси, фінансова система

Google Scholar
ORCID
ResearcherID

Резюме...

15.10.2013
Vladimir
48646
остання редакція 05.09.2019
41828