logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

ЧУГУНОВ ІГОР ЯКОВИЧ

фінансів

ЧУГУНОВ ІГОР ЯКОВИЧ

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри фінансів

гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

підготував 20 докторів економічних наук, 58 кандидатів економічних наук (докторів філософії)

e-mail: i.chugunov@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Web of Science
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ державні фінанси, бюджетна політика, державний фінансовий контроль, фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку країни
ДИСЦИПЛІНИ "Бюджетна система", "Бюджетне планування та прогнозування", "Державні фінанси"
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

професор кафедри фінансів, 2005 р.

доктор економічних наук, 08.04.01 – фінанси, гроші і кредит, тема дисертації: "Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку", 2003 р.

ДОСВІД РОБОТИ

завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2011 р. до теперішнього часу;


директор Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України, 
2005-2010 рр.;


заступник начальника відділу бюджетної політики, начальник управління зведеного аналізу виконання бюджету, перший заступник начальника Головного бюджетного управління, заступник директора Департаменту бюджетної політики Міністерства фінансів України, 
1995-2005 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року за наукову роботу «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації»​ (Указ Президента України від 19.05.2018 р. №138/2018).

Заслужений діяч науки і техніки України (2009 р.).

Нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2003, 2008 рр.), Почесною Грамотою Міністерства фінансів України (2004, 2011 рр.), Грамотою Верховної Ради України (2017 р.), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2020 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

Відзначений Подякою Кабінету Міністрів України (2004 р.), Подякою Міністерства фінансів України (2000, 2005 рр.), Подякою Головного Контрольно-ревізійного управління України 
(2009 р.), Подякою Пенсійного фонду України (2016 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Комітет Верховної ради України з питань бюджету, 2018 р.

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, 2012 р.

Міністерство фінансів Німеччини, 2000 р.

Об’єднаний Віденський університет МВФ, 1995 р.

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
  • Голова спеціалізованої вченої ради Д. 26.055.03 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит з 2011 р. до теперішнього часу
  • Науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
  • Голова Громадської ради Державної аудиторської служби України
  • Голова редакційної колегії науково-практичного журналу «Фінанси України», 2005-2010 рр.
  • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету»
  • Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Фінанси України»
  • Член редакційної колегії наукового журналу «Економічний вісник університету» Переяславського державного університету ім. Г. Сковороди
  • Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Фінансовий контроль» Державної аудиторської служби України
  • Член Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, 2015-2018 рр.
  • Експерт ВАК України, 2006-2011 рр.
ХОБІ Фінансова наука

15.02.2021
443230
884
остання редакція 10.11.2021
41828