logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

Криворучко Олена Володимирівна

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

КРИВОРУЧКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор технічних  наук, професор
завідувач кафедри
 

гарант освітньо-наукової програми 3 рівня вищої освіти «Комп’ютерні науки»
 

e-mail: kryvoruchko_ev@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus
Google Scholar
ORCID
Web of Science

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ управління проектами і програмами, інформаційні технології, інформаційні системи, хмарні технології, стандартизація, інформаційний простір ЗВО
ДИСЦИПЛІНИ «Експертні системи», «Управління проектами інформатизації», «Менеджмент проектів програмного забезпечення», «Стандартизація та метрологія програмного забезпечення», «Проектування складних систем»
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

професор кафедри програмної інженерії та інформаційних систем, 2017 р.
 

доктор технічних наук, 05.13.22 «Управління проектами і програмами», тема дисертації: " Дивергентна методологія гармонізації рішень в управлінні програмами розвитку ВНЗ ", 2015 р.
 

доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, 2008 р.
 

кандидат технічних наук, 05.13.06 «АСУ та прогресивні інформаційні технології», тема дисертації: "Інтегровані системи розрахунку та оптимізації техніко-економічних показників підприємств цукрової промисловості"", 2003 р.
 

інженер-економіст (ОС «спеціаліст», спеціальність «Економіка і організація промисловості продовольчих товарів»), Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1991 р.
 

ДОСВІД РОБОТИ

завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу
 

доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2006 – 2015 рр.
 

старший викладач кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2004 – 2006 рр.
 

асистент кафедри економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2001 – 2004 рр.
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Монографії
Навчальні посібники з грифом МОН України
Публікації після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (за період 2015 і понині)
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамота Міністерства освіти і науки України, 2019 р.
 

Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016 р.
 

Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету, 2015 р.
 

Подяка Київського міського голови, 2007 р.
 

Почесна грамота Деснянської районної у м. Києві ради, Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, 2006 р.
 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Тренінг для експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 

Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 

МS Україна «Використання хмарних сервісів Microsoft  в освітньому процесі» (150 годин\5 кредитів, листопад, 2018, ДО 751803)
 

Intele Education. Data Science Instructor Bootcamp, квітень, 2018 р.
 

Корпорації «Парус» (м. Київ, сертифікати по різним модулях в період 2012-2017рр.)
 

Кафедра управління проектами Київського національного університету будівництва і архітектури
 

Центр сертифікаційного навчання «ПРОКОМ» (м. Київ, сертифікати по різним модулях «1С: Підприємство» в період 2015- 2017рр.)
 

курс підвищення кваліфікації по роботі з комп’ютерною програмою «1С: Підприємство» на тему «Технології програмування та конфігурування на платформі «1С: Підприємство 8». (м. Київ, група компаній «BGS Solutions», 2016 р.)
 

Жешувський Университет, Жешув, Польша Certificate of training Took part in scientific-didactic internship at Rzeszow University, (Rzeszow, Poland) Total – 108 hours. . July, 2016 
 

Міжнародний Інститут Нововведень «Наука - Освіта - Розвиток» (Варшава, Польща) Certificate of training №161 for excellent of training course “Information Technologies” in the International Institute of Innovations “Science-Education-Developme, 2016
 

Kyiv Municipal Interlingua Languar School INTERLINGUA, СERTIFICATE № E-79 , Level (B2),  October, 2016
 

Департамент інформаційних технологій Державного казначейства України з 01 жовтня 2008 року по 30 жовтня 2008 року (наказ по ДКУ №648 «К» від 22.09.08р.) наказ КНТЕУ про стажування №2190 від 28.08.08р.
 

Українська асоціація управління проектами "УКРНЕТ"/ Ukrainian Project Management Association "UPMA" (сертифікат менеджера проектів рівня С по системі IPMA, 2004
 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» з 2019 р. до цього часу
 

Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм, з 2020 р. до цього часу
 

ХОБІ

подорожі, флористика, амігурамі

15.02.2021
433884
1132
остання редакція 27.10.2021
43482