logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
logo
Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
img

125Б Кібербезпека та захист інформації

інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Освітньо-професійна програма

"БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ"
зі спеціальності 125 "Кібербезпека та захист інформації" освітнього ступеня "бакалавр"

Гарант ОП "БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ" Жирова Т.О.

Метою освітньої програми є формування сучасної системи професійних знань і навичок у сфері безпеки інформаційних і комунікаційних систем підприємства (організації), зокрема в економіці. Формування особистості, здатної на основі набутих інтегральної, загальних та фахових компетентностей успішно працювати у сфері ІТ-технологій, забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем підприємства (організації), зокрема в економіці.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2019
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2020
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2021 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2021
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2022
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 2023

Усі пропозиції щодо модернізації ОП прохання надсилати Гаранту ОП на корпоративну пошту zhyrova@knute.edu.ua 

Проєкт ОП

Рецензії стейкхолдерів

ДИСЦИПЛІНИ I РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2022

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Іноземна мова за професійним спрямуванням Електронний документообіг
Комп’ютерна дискретна математика Інструментальні засоби бізнес-аналітики
Правознавство Комп'ютерна графіка та візуалізація даних
Філософія Людино-машинна взаємодія
Інформаційні технології в професійній діяльності
Соціотехнічна кібербезпека
Вища математика

ДИСЦИПЛІНИ IІ РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2021

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Іноземна мова за професійним спрямуванням Web-дизайн і Web-програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування Архітектура та проектування програмного забезпечення
Економіка підприємства Теорія інформації та кодування
Архітектура комп’ютера 
Теорія чисел
Технологія Java
Організація комп’ютерних мереж
Курсова робота з Організації комп’ютерних мереж

ДИСЦИПЛІНИ IIІ РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2020

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Теорія чисел Архітектура та проектування програмного забезпечення
Технологія Java Людино-машинна взаємодія
Безпека інформаційних систем Методи і засоби передачі даних
Криптографічні методи захисту інформації Програмування інтернет
Безпека баз даних
Безпека операційних систем
Курсова робота з Безпеки інформаційних систем
Практична підготовка 1

ДИСЦИПЛІНИ IV РОКУ НАВЧАННЯ ЗА ОПП 2019

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Криптографічні методи захисту інформації Безпека програмного забезпечення
Безпека телекомунікаційних мереж Безпека систем та баз даних
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Управління проектами інформатизації

Бази практик

Лабораторія кібербезпеки Б-514.

"Опитування здобувачів освіти "Задоволеність освітнім процесом 2020-2021""

28.09.2021
43482
9869
остання редакція 13.01.2024
shestack