logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Опис проєкту

Антикорупційна політика ЄС

Боротьба з корупцією нині є важливою складовою економічних реформ в Україні з огляду на поглиблення співпраці між Україною ЄС у формі Угоди про асоціацію, а план дій щодо лібералізації візового режиму ЄС для України містить ряд положень щодо боротьби з корупцією. Державна політика запобігання та протидії корупції в Україні вимагає вжиття системних та послідовних заходів, основою якого може бути антикорупційний досвід ЄС, який базується на таких принципах і цінностях як відкрите урядування, прозорість і чіткість процедур прийняття рішень, взаємодія влади з інститутами суспільного суспільства, свобода вираження поглядів, свобода та незалежність ЗМІ.

Завданнями проєкту "Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України" є:

1) підвищення обізнаності громадськості в Україні щодо ключових аспектів антикорупційної політики ЄС та участі громадськості у боротьбі з корупцією;
2) надання можливості студентам ДТЕУ краще зрозуміти антикорупційну політику ЄС, ознайомитися з найкращою практикою ЄС країн і використання нових знань для боротьби з корупцією в Україні, протидіяти їй і не допускати її прояви у власній професійній діяльності на ринку праці;
3) підтримка розвитку правосвідомості українців, розвитку елементів правової культури, протидії корупційної моделі поведінки, особистого ставлення до ролі держави, суспільства в Україні;
4) збільшення спроможності дослідників на теми ЄС у сфері боротьби з корупцією в Україні серед науковців;
5) активна просвітницька та просвітницька робота, яка поширюватиме знання про антикорупційну політику ЄС до ширшого суспільства і наблизить ЄС до громадськості;
6) сприяння діалогу між академічними, світовими чиновниками та суспільством для представлення нових ідей щодо шляхів боротьби з корупцією та інтеграція європейського досвіду в українську практику;
7) генерування знань та ідей, які можуть підтримати формування політики ЄС та посилити роль ЄС у боротьбі з корупцією;
8) підтримка розуміння небезпеки корупції для суспільства, держави та кожного громадянина України; формування нетолерантного, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного.

В рамках проєкту заплановано:

  • викладання 3 курсів у сфері боротьби з корупцією в ЄС для бакалаврів, магістрів та аспірантів, науковців, науково-педагогічних працівників, вчителів, працівників органів державної та місцевої влади, учасників професійних та громадських організацій (об’єднань), представників ЗМІ;
  • видання посібника «Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України»;
  • наукові статті учасників по темі боротьби з корупцією в країнах ЄС та Україні;
  • проведення конференції, вебінарів так дебатів.

EU anti-corruption policy:
key elements, orientation on sustainable development, lessons for Ukraine
101047968 — EU AntiCor — ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH Duration 2022-2025

27.10.2022
433884
761
остання редакція 23.07.2023
43339