logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Оголошеннявсі

Команда проєкту

European Female Empowerment for the Union of Equality

Представляємо тьюторів тренінгу в рамках проекту Еразмус + Жан Моне Модуль «Посилення прав і можливостей жінок в Європі заради досягнення Союзу Рівності». 

КОМАНДА ПРОЄКТУ  

 Юлія Гончарова — керівниця модуля

 ▫️ Кандидатка юридичних наук; доцентка кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права; деканеса факультету міжнародної торгівлі та права Державного торговельно-економічного університету. Автор ряду публікацій з питань міжнародно-правового забезпечення гендерної рівності, механізму захисту прав жінок. Голова дорадчої групи з дотримання гендерної рівності в ДТЕУ. 

​▫️ Yuliia Honcharova is the head of the module.  PhD, Associated Professor of the academic department of international, civil nad commercial law;  Dean of the International Trade and Law Faculty, State University of Trade and Economics.  The author of scientific publications on the legal regulation of gender equality, the mechanism of women’s rights protection.  Head of the Advisory Group on Gender Equality in SUTE.

Володимир Токар — координатор модуля

 ▫️ Доктор економічних наук, професор. Співзасновник Гендерної ініціативи для університетів та суспільства (GENIUS), експерт з економічної безпеки держави, гендерної безпеки, кібербезпеки, інформаційних технологій. Автор та співавтор більше 40-ка публікацій, присвячених гендерній проблематиці в Європі. Сертифікований експерт з проведення ґендерно-правової експертизи.
  

 ▫️ Volodymyr Tokar is the coordinator of the module.  Doctor of economic sciences, professor.  Co-founder of the Gender Initiative for Universities and Society (GENIUS), expert in economic security of the state, gender security, cyber security, information technologies.  Author and co-author of more than 40 publications devoted to gender issues in Europe.  Certified expert in conducting gender-legal expertise.