logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Опис проєкту

EU Authorized Economic Operator Program: Implementation in Ukraine

Повна назва проєкту:
Програма авторизованого економічного оператора ЄС: імплементація в Україні
EU Authorized Economic Operator Program: Implementation in Ukraine

Мета проєкту:
Проєкт спрямований на сприяння розвитку та поширенню європейських студій щодо процедури отримання статусу Авторизованого економічного оператора – АЕО (авторизації АЕО) в контексті впровадження досвіду ЄС, який буде проводитися як модуль для різних цільових груп не менше 8 разів у різних містах України протягом періоду реалізації проєкту.

Цільова аудиторія проєкту:

 • студенти та молоді дослідники ДТЕУ та інших університетів;
 • викладачі та науковці ЗВО України; представники бізнесу та бізнес асоціацій;
 • майбутні посадові особи митних органів України;
 • митні брокери та інші митні посередники;
 • експерти і практики, залучені до здійснення ЗЕД;
 • представники органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • інші зацікавлені особи, залучені до здійсненні міжнародних торговельних операцій.

Основні напрями діяльності за проєктом:

 • Розробка навчального курсу «Програма авторизованого економічного оператора ЄС: імплементація в Україні» (40 год), його пілотування в рамках проекту;
 • Проведення круглого столу: Авторизований економічний оператор: європейський досвід та українські реалії;
 • Розробка, презентація та обговорення рекомендацій щодо подальшого впровадження досвіду ЄС у сфері АЕО в законодавство та практику України;
 • Поширення результатів проєкту EUAEOUА (активні сторінки у Facebook та інших соціальних мережах).

Очікувані результати:

 • Розробка посібника «Статус AEO: детальний довідник»;
 • Публікація наукових статей про досвід програми авторизованого економічного оператора в ЄС та Україні;
 • створення підґрунтя для ділового партнерства між митними та іншими державними органами, задіяними в міжнародному торговельному ланцюзі;
 • підвищення прозорості українського бізнесу, запровадження принципів чесної конкуренції;
 • сприяння виходу українських експортерів зі статусом АЕО на зовнішні ринки.


EU AEO Program: implementation in Ukraine
101085558 – EUAEOUA – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH
Duration: 1.11.2022–31.10.2025

31.10.2022
433884
1846
остання редакція 23.05.2023
03190