logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Команда проєкту

Creating Inclusive University Climate

Eллана МОЛЧАНОВА (координатор проєкту)

Керівниця проєкту Erusmus+ Jean Monnet «Створення інклюзивного клімату університету». Кандидат економічних наук, доцент, начальник відділу грантових проєктів ДТЕУ, голова 292 НМК «Міжнародні економічні відносини» МОНу, член Всеукраїнської громадської організації «Інноваційний університет», член редакційної колегії журналу ECONOMICS (SCOPUS), рецензент журналу Sustainability (WoS). Має понад 20-річний досвід викладання в інклюзивних групах в українських університетах та в бізнес-школі університету Редлендс, США. Завдяки виконанню адміністративних обов’язків на кафедрі та в деканаті, а також викладацькій діяльності, має досвід організації освітнього процесу, організації та проведенні семінарів та тренінгів. Виконавець в проєкті Еразмус+ Capacity Building in the field of Higher Education: Strand 2 - Partnerships for transformation in higher education TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2 «Providing of Academic Freedom and Inclusion through Digitalization, 2022-2025 рр., стипендіат грантової програми VolkswagenStiftung, 2022-2023 рр., проєктний менеджер в проєкті Американського посольства Public Diplomacy Small Grants Program, Project 074-EDU-2019-2 “Coming home: Education development and opportunities for veteran women in business”, 2018-2020.
У проєкті відповідальна за координацію діяльності тренерів-команди та за розробку та проведення частини курсу з теми «Індекс інклюзії»

Катерина КОВТОНЮК

Тренерка проєкту Jean Monnet «Створення інклюзивного клімату університету». Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет», член Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціація економістів-міжнародників”, член редакційної колегії журналу ECONOMICS (SCOPUS). Має 17-річний досвід міжособистісної та дистанційної роботи в інклюзивних групах. Приймала участь в розробці навчальних матеріалів для дистанційної форми навчання осіб з особливими потребами. Протягом 2016-2019 років була учасником проєкту Жана Моне 575275-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE «Фінансовий сектор Європейського союзу як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки».
В рамках проєкту CreatIUC Катерина відповідає за проведення частини курсу зі створення інклюзивного університетського клімату, а також організації та проведення конференції та круглих столів.

Алла КРАВЧЕНКО

Тренерка проєкту Jean Monnet «Створення інклюзивного клімату університету». Доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії, соціології та політології Державного торговельно-економічного університету. Член «Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва». Завдяки виконанню адміністративних обов’язків на кафедрі та в деканаті, має досвід організації освітнього процесу, організації та проведення семінарів, круглих столів, наукових конференцій. Має 33 річний досвід викладання та досліджень з питань розвитку та якості освіти, автор понад 120 наукових публікацій, має наукові статті, індексовані у SCOPUS та WoS. Алла захистила докторську дисертацію на тему «Етос відповідальності вчителя в соціальних очікуваннях суспільства знань». Ініціаторка та керівниця науково-дослідної роботи «Соціально-філософські та культурологічні рефлексії людини та суспільства».
В рамках проєкту CreatIUC Алла відповідає за проведення частини курсу зі створення інклюзивного університетського клімату, а також організації та проведення конференції та круглих столів.

Микола ЛІПІН

Тренер проєкту Jean Monnet «Створення інклюзивного клімату університету». Доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та політології Державного торговельно-економічного університету. Провідний науковий співробітник Інституту обдарованої дитини НАПН України. Член-засновник “Українського філософсько-економічного наукового товариства”. Керівник гуртка Сквирського Центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області. науковий керівник переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2022 р. Захистив дисертацію на тему “Освіта і влада в соціально-культурних викликах інформаційного світу.” Має понад 15-річний досвід викладання та дослідження з питань розвитку людської суб'єктності, критичного мислення, впровадження методів філософії для дітей (P4c). Автор монографії “Освіта в модифікаціях сучасного світу” (2018), понад 9 колективних монографій та 110 наукових статей і тез.
В рамках проєкту CreatIUC Алла відповідає за проведення частини курсу зі створення інклюзивного університетського клімату, а також організації та проведення конференції та круглих столів.

Карина ХОРОЛЬСЬКА

Координатор проєкту Jean Monnet «Створення інклюзивного клімату університету». Асистент кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки, здобувач поза аспірантурою за спеціальністю 122 “Комп’ютерні науки”. Учасниця науково-дослідної роботи “Проектування інформаційних технологій освітнього середовища” з номером державної реєстрації 0121U100278. Завдяки виконанню обов’язків заступника декана із наукової та методичної роботи має досвід організації та проведення семінарів, круглих столів, наукових конференцій. Займається вивченням нейронних мереж та штучного інтелекту, зокрема в сфері інклюзивної освіти, застосування інтерактивних методів навчання.
В рамках проєкту CreatIUC Карина відповідає за розробку сайту для створення інклюзивного університетського клімату, а також організації та проведення конференції та круглих столів.

Наталя ТЕСЛЕНКО

Тренерка проєкту Jean Monnet «Створення інклюзивного клімату університету». Кандидат філологічних наук, доцент, заступник декана факультету міжнародної торгівлі та права Державного торговельно-економічного університету. Член громадської організації “Центр українсько-європейського наукового співробітництва”. Викладала у провідних українських університетах, читала курси з етики і психології ділового спілкування, з історії зарубіжної літератури, вивчає питання міжкультурної взаємодії і комунікації. Займається організацією науково-методичної роботи на факультеті, входить до складу методичної комісії університету та факультету. Учасниця Робочої групи з розробки Плану гендерної рівності Київського національного торговельно-економічного університету на 2022-2024 роки. Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна), екзаменатор Національної комісії зі стандартів державної мови (Україна).
У рамках проєкту CreatIUC відповідає за проведення частини курсу зі створення інклюзивного університетського клімату, а також організації та проведення конференції та круглих столів.


 

Creating Inclusive University Climate

101084925 — CreatIUC — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Duration 2022-2025

30.10.2022
433884
868
остання редакція 22.12.2022
43254