logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Отримання Патенту на винахід (корисну модель)

Центр трансферу технологій

Порядок отримання Патенту на винахід (корисну модель) в КНТЕУ

1. Винахідник подає у Центр трансферу технологій КНТЕУ, підготовлені матеріали Заявки на видачу Патенту, оформлені згідно норм чинного законодавства, а саме «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (Наказ МОН України вiд 22.01.2001 № 22) (далі - Правила):

1.1.опис
винаходу (корисної моделі) (п. 6. Правил), який повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

1.2.формулу
винаходу (корисної моделі) (п. 6. Правил), яка повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

1.3.креслення (якщо на них є посилання в описі) (п. 8. Правил);

1.4.реферат (п. 9. Правил).

1.5. заяву 
- автором(ами) заповнюються лише строки, виділені жовтим маркером.

2. Центр трансферу технологій КНТЕУ перевіряє надані матеріали Заявки, узгоджує та повертає їх винахіднику для підписання у керівництва КНТЕУ.

3. Доопрацьовані та виправлені, з урахуванням зауважень патентознавця КНТЕУ, матеріали заявки на видачу Патенту (заяву, формулу, опис та реферат), винахідник роздруковує (у 3-х примірниках кожен), підписує усі примірники у проректора КНТЕУ та закріплює печаткою Університету (обов'язково). Після цього передає готові матеріали до Центру трансферу технологій КНТЕУ.

4. Центр трансферу технологій КНТЕУ подає готові матеріали заявки на видачу Патенту до ДП «Укрпатент», оформлює службову записку для бухгалтерії університету щодо оплати необхідного збору за подання заявки.

5. ДП «Укрпатент» проводить експертизу заявки та за результатами експертизи надсилає КНТЕУ Рішення щодо видачі Патенту, або відмову у видачі Патенту.

6. При отриманні Рішення про видачу Патенту, Центр трансферу технологій КНТЕУ оформлює службову записку для бухгалтерії щодо оплати необхідного держмита та збору за публікацію про видачу Патенту.

7. Після публікації ДП «Укрпатент» даних про Патент в офіційному бюлетені «Промислова власність України», КНТЕУ отримує «ПАТЕНТ на винахід / корисну модель».

Різновиди Патентів:

- Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід (строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи);

Експертиза Заявки на видачу Патенту:

кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

- Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель (строк дії патенту на корисну модель (деклараційного патенту на корисну модель) становить 10 років від дати подання заявки до Установи).

Експертиза Заявки на видачу Патенту: формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

   

Контакти:

БАЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Директор (координатор) Центру трансферу технологій КНТЕУ

E-mail bay@knteu.kiev.ua

НЕСТЕРУК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Спеціаліст з захисту авторських прав, патентознавець КНТЕУ

Моб. (096) -537-95-33
E-mail  Gmarichka@gmail.com

30.09.2014
Vita
5331
остання редакція 11.07.2018
433884