logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Отримання Патенту на винахід (корисну модель)

Центр трансферу технологій

ДО ВІДОМА АВТОРІВ-ВИНАХІДНИКІВ!

Відповідно до Закону України № 816-ІХ від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства», що набрав чинності 16.08.2020 року

Об’єктом КОРИСНОЇ МОДЕЛІ може бути тільки:

Об’єктом ВИНАХОДУ може бути:

  • пристрій,
  • речовина,
  • процес (спосіб).

Об’єкт патентування «РЕЧОВИНА» (зокрема «композиція» або якісний склад продукту (інгредієнти); кількісний склад продукту (вміст інгредієнтів)) відтепер можна реєструвати тільки як ВИНАХІД (з кваліфікаційною експертизою, результати якої будуть відомі приблизно через півтора-два роки від дати подачі на реєстрацію).

Для отримання патенту на КОРИСНУ МОДЕЛЬ (що видається за результатами формальної експертизи приблизно через 5-7 місяців від дати подачі на реєстрацію), необхідно оформлювати матеріали тільки на «СПОСІБ виробництва (виготовлення) продукту» або на «ПРИСТРІЙ».

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!

Правова охорона не поширюється на продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин.

«Порядок державної реєстрації винаходу (корисної моделі) в ДТЕУ»

1. Винахідник подає у Центр трансферу технологій ДТЕУ, підготовлені матеріали Заявки на видачу Патенту, оформлені згідно норм чинного законодавства, а саме «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (Наказ МОН України вiд 22.01.2001 № 22):

1.1. опис винаходу (корисної моделі) (п. 6. Правил), який повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі (назва  винаходу  (корисної  моделі)).

1.2. формулу винаходу (корисної моделі) (п. 6. Правил), яка повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло

1.3. креслення (якщо на них є посилання в описі) (п. 8. Правил);

1.4. реферат (п. 9. Правил).

1.5. заяву 
- автором(ами) заповнюються лише строки, виділені жовтим маркером.

2. Центр трансферу технологій ДТЕУ перевіряє надані матеріали Заявки, узгоджує та повертає їх винахіднику для підписання у керівництва ДТЕУ.

3. Доопрацьовані та виправлені, з урахуванням зауважень патентознавця ДТЕУ, матеріали заявки на видачу Патенту (заяву, формулу, опис та реферат), винахідник роздруковує (у 3-х примірниках кожен), підписує усі примірники у проректора ДТЕУ та закріплює печаткою Університету (обов'язково). Після цього передає готові матеріали до Центру трансферу технологій ДТЕУ.

4. Центр трансферу технологій ДТЕУ подає готові матеріали заявки на видачу Патенту до ДП «Укрпатент», оформлює службову записку для бухгалтерії університету щодо оплати необхідного збору за подання заявки.

5. ДП «Укрпатент» проводить експертизу заявки та за результатами експертизи надсилає ДТЕУ Рішення щодо видачі Патенту, або відмову у видачі Патенту.

6. При отриманні Рішення про видачу Патенту, Центр трансферу технологій ДТЕУ оформлює службову записку для бухгалтерії щодо оплати необхідного держмита та збору за публікацію про видачу Патенту.

7. Після публікації ДП «Укрпатент» даних про Патент в офіційному бюлетені «Промислова власність України», ДТЕУ отримує «ПАТЕНТ на винахід / корисну модель».

Різновиди Патентів:

- Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід (строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи);

Експертиза Заявки на видачу Патенту:

кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

- Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель (строк дії патенту на корисну модель (деклараційного патенту на корисну модель) становить 10 років від дати подання заявки до Установи).

Експертиза Заявки на видачу Патенту: формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

   


ПРИКЛАДИ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

    — «Спосіб виробництва напівфабрикату на основі згущеної низьколактозної молочної сироватки та диспергованого пюре з м'якоті гарбуза з підвищеним вмістом пектину»

    — «Спосіб виробництва шкір»
 

ПРИКЛАД ВИНАХОДУ

    — «Композиція для приготування напою антидіабетичної дії»
 


Контакти:

БАЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Директор (координатор) Центру трансферу технологій ДТЕУ

E-mail: s.bay@knute.edu.ua

НЕСТЕРУК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Спеціаліст з захисту авторських прав, патентознавець ДТЕУ

Моб. (096) 537-95-33
E-mail:  Gmarichka@gmail.com

30.09.2014
Vita
8471
остання редакція 14.09.2023
43630