logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Д 26.055.01

Спеціалізовані вчені ради

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у квітні 2021 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Шевчун

Марина

Борисівна

Управління якістю логістичних процесів торговельного підприємства

Д.е.н., професор П’ятницька Г. Т.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Шимановська-Діанич Л. М.

К.е.н.,

доцент Репіч Т. А.

Гранат

Лілія

Володимирівна

Управління брендом підприємства роздрібної електронної торгівлі

Д.е.н., професор Бондаренко О. С.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Зборовська О. М.

К.е.н., доцент

Капінус Л. В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у березні 2021 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Файвішенко

Діана

Сергіївна

Стратегічне управління брендом на ринку мінеральної води

Д.е.н., професор Мазаракі А. А.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Ілляшенко С. М.

Д.е.н., професор

Перевозова І. В.

Д.е.н., професор

Ларіна Я. С.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Зікій

Наталія

Леонідівна

Реструктуризація туристичних підприємств

Д.е.н., професор Мельниченко С. В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Транченко Л. В.

К.е.н.

Тараненко О. О.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у жовтні 2020 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Лукашова

Людмила

Віталіївна

Фасилітація розвитку малого підприємництва

Д.е.н., професор

П’ятницька Г. Т.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Гросул В. А.

Д.е.н., професор

Варналій З. С.

Д.е.н., професор

Ігнатьєва І. А.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Романчук

Людмила

Дмитрівна

Управління маркетинговими комунікаціями курортно-рекреаційного підприємства

Д.е.н., професор

Бойко М. Г.

Автореферат

Зміни до автореферату

Дисертація

Д.е.н., професор

Сущенко О. А.

К.е.н., доцент

Пащенко О. П.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у жовтні 2020 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Охріменко Алла Григорівна

Управління національною

туристичною системою України

Д.е.н., професор

Мазаракі А. А.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Басюк Д. І.

Д.е.н., професор

Денисенко М. П.

Д.е.н., професор

Мальська М. П.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у липні 2020 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Бідюк Алла Миколаївна

Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти

К.е.н., професор Гуляєва Н.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Ляшенко О.М.

К.е.н., доцент

Гребешкова О.М.

Тичук Тетяна Олександрівна

Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку (на прикладі підприємств торгівлі)

Д.е.н., професор Симоненко В.К.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Крутова А.С.

К.е.н., доцент

Волчек Р.М.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у грудні 2019 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Приймак

Наталія

Володимирівна

Облік фінансових інструментів кредитування підприємств торгівлі

Д.е.н., професор

Бенько М.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Крутова А. С.

К.е.н.

Безверхий К.В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у липні 2019 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Пінчук

Денис

Вікторович

Регуляторна політика у сфері торгівлі лікарськими засобами

Д.е.н., професор Юхименко В. В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., доцент

Ємельяненко Л. М.

Д.е.н., професор

Желюк Т. Л.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у квітні 2019 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Сломчинська Світлана Олександрівна

Облік та аналіз інвестиційної нерухомості підприємств торгівлі

Д.е.н., доцент Фоміна О.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Голов С.Ф.

Д.е.н., професор

Крупка Я.Д.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у лютому 2019 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Кучеренко

Анастасія

Владиславівна

Фінансовий інжиніринг на підприємствах реального сектору економіки

К.е.н., професор Гуляєва Н.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., доцент

Пантелєєва Н.М.

К.е.н., доцент

Пробоїв О.А.

Архіпов

Назар

Миколайович

Управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі

Д.е.н., доцент

Ситник Г.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Чорна М.В.

К.е.н., доцент

Трут О.О.

Галак

Костянтин

Ілліч

Облік витрат соціально-орієнтованої діяльності суб’єктів господарювання

Д.е.н., професор Сопко В.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Чижевська Л.В.

К.е.н., доцент

Омецінська І.Я.

Янковська

Галина

Вікторівна

Маркетингові комунікативні стратегії підприємств готельного господарства

Д.держ.упр., професор Ромат Є.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Литовченко І.Л.

К.е.н., доцент

Крупенна І.А.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у січні 2019 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Григоренко

Ольга

Сергіївна

Облікове забезпечення управління підприємством на основі теорії обмежень

Д.е.н., доцент Костюченко В.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Парасій-Вергуненко І.М.

Д.е.н., професор

Редченко К.І.

Карпенко

Інна

Вікторівна

Облікове забезпечення трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі

Д.е.н., професор

Блакита Г.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Лаговська О.А.

К.е.н., доцент

Струк Н.С.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у листопаді 2018 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Мисюк Вікторія Олександрівна

Облік та аудит витрат на маркетингові комунікації підприємства

Д.е.н., доцент Назарова К.О.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Реслер М.В.

К.е.н., доцент

Гавриловський О.С.

Проценко  Ярослав Володимирович

Управління фінансовою стабільністю підприємства готельного господарства

Д.е.н., професор

Бланк І.О.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Момот Т.В.

Д.е.н., доцент

Гавловська Н.І.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у листопаді 2018 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Костюк

Богдан

Володимирович

Податковий аудит діяльності суб’єктів господарювання

Д.е.н., професор Симоненко В.К.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Остап’юк Н.А.

К.е.н., доцент

Артюх Оксана В.

Мартинів

Ірина

Костянтинівна

Облік і аналіз комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності

К.е.н., доцент

Уманців Г.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Легенчук С.Ф.

К.е.н., доцент

Жураковська І.В.

Ріпа

Тетяна

Вікторівна

Аналіз і аудит конкурентоспроможності підприємств торгівлі

К.е.н., доцент Барабаш Н.С.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Парасій-

Вергуненко І.М.

К.е.н., доцент

Харинович-

Яворська Ді.О.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у жовтні 2018 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Завідна

Людмила

Дмитрівна

Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства

Д.е.н., професор

Мазаракі А.А.

Автореферат

Дисертація

Додатки

Д.е.н., професор

Андрушків Б.М.

Д.е.н., доцент

Басюк Д.І.

Д.е.н., професор

Ястремська О.М.

Жуковська Валентина Миколаївна

Управління соціальним розвитком підприємства торгівлі

Д.е.н., професор

Мазаракі А.А.

Автореферат

Дисертація

Додатки

Д.е.н., професор

Костишина Т.А.

Д.е.н., професор

Марченко В.М.

Д.е.н., професор

Савіна Г.Г.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Кармазінова

Вікторія

Дмитрівна

Управління брендом маркетингового дослідного агентства

Д.держ.упр., професор Ромат Є.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Зоріна О.І.

К.е.н., доцент

Шевченко О.Л.

Пенюк

Валерія

Олександрівна

Діагностика кадрового потенціалу підприємства торгівлі

Д.е.н., професор

П’ятницька Г.Т.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Шимановська-Діанич Л.М.

К.е.н., доцент

Білорус Т.В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у травні 2018 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Алданькова

Галина

Василівна

Управління маркетинговими комунікаціями торговельної мережі

Д.е.н., професор Лабурцева О.І.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Зоріна О.І.

К.е.н., доцент

Басій Н.Ф.

Котова

Марина

Володимирівна

Логістичні стратегії підприємства оптової торгівлі

Д.е.н., доцент

Ільченко Н.Б.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Поповиченко І.В.

К.е.н., доцент

Уткіна Ю.М.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Закревська Олена Юріївна

Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі

Д.е.н., професор

Сопко В.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Малюга Н.М.

К.е.н.

Євлаш Т.О.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у травні 2018 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Юрчак Едуард Володимирович

Бренд-менеджмент мереж ресторанного господарства

Д.держ.упр., професор Ромат Є.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Чорна М.В.

К.е.н., доцент

Шевченко О.Л.

Копчикова Інна Вікторівна

Облік і контроль товарних втрат торговельних мереж

Д.е.н., доцент

Назарова К.О.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Крутова А.С.

К.е.н., доцент

Струк Н.С.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у березні 2018 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Головко Тетяна Володимирівна

Планування грошових потоків підприємства торгівлі

Д.е.н., професор Бланк І.О.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Хрущ Н.А.

К.е.н., доцент

Єрешко Ю.О.

Чернявська Марина Казимірівна

Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств

Д.е.н., професор

Симоненко В.К.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Крутова А.С.

К.е.н., доцент

Струк Н.С.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у грудні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Король Світлана Яківна

Обліково-інформаційне забезпечення управління соціально відповідальним підприємством

Д.е.н., професор

Мазаракі А.А.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Жиглей І.В.

Д.е.н., професор

Корягін М.В.

Д.е.н., професор

Кузнецова С.А.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у жовтні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Овсюк Ніна Василівна

Бухгалтерський облік і контроль у сфері трудових правовідносин

Д.е.н., професор Сопко В.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Давидюк Т.В.

Д.е.н., професор

Крутова А.С.

Д.е.н., професор

Малюга Н.М.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Конрад Юлія Вячеславівна

Інтеграція національних підприємств у міжнародні виробничі мережі

Д.е.н., професор Мельник Т.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., доцент

Ємельяненко Л.М.

К.е.н., доцент

Зварич І.Я.

Шимко Алла Василівна

Управління маркетинговими технологіями в роздрібній торгівлі

К.е.н., доцент

Бурдяк О.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., доцент

Зоріна О.І.

К.е.н.

Юдіна Н.В.

Гопкало Лариса Михайлівна

Управління соціально-орієнтованим підприємством сфери туризму

Д.е.н., доцент

Ведмідь Н.І.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Транченко Л.В.

К.е.н., доцент

Мілінчук О.В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у вересні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Ткачук Вадим Анатолійович (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій

Д.е.н., професор Терещенко В.К.  (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., с.н.с.

Прокопа І.В.

Д.е.н., професор

Баланюк І.Ф.

Д.е.н., професор Варченко О.М.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Ткачук Тетяна Михайлівна

Формування франчайзингових мереж туристичних підприємств

Д.е.н., професор Мельниченко С.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор Чепурда Л.М.

К.е.н., асистент

Магомедова А.М.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у вересні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Ільченко Наталія Борисівна

Управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі

Д.е.н., професор Мазаракі А.А.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Апопій В.В.

Д.е.н., професор

Павлова В.А.

Д.е.н., професор

Шимановська-Діанич Л.М.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Павлюк Валерія Ігорівна

Превентивне антикризове управління підприємствами торгівлі

Д.е.н., професор Бланк І.О.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Гросул В.А.

К.е.н., доцент

Артищук І.В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у червні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Мошковська Олена Анатоліївна

Управлінський облік на молокопереробних підприємствах

Д.е.н., професор

Бенько М.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Гуцаленко  Л.В.

Д.е.н., професор

Давидюк  Т.В.

Д.е.н., професор

Левицька С.О.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Присакар Ірина

Ігорівна

Інформаційні технології в маркетинговій діяльності підприємств ресторанного господарства

Д.е.н., професор

Мельниченко С.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Карпенко Н.В.

К.е.н.

Михайлова М.В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у квітні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної

роботи

Науковий

консультант /

 керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Гуменюк

Володимир

Володимирович

Державне регулювання

ринку курортно-

рекреаційних послуг

Д.е.н., професор

Лагутін В.Д.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Ушенко Н.В.

Д.е.н., с.н.с.

Тищенко О.П.

Д.е.н., доцент

Черниш 

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у березні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної

роботи

Науковий

консультант /

 керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Гаць

Анна

Михайлівна

Ціннісно-орієнтоване управління підприємством роздрібної торгівлі

Д.е.н., професор

Бай С.І.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Краснокутська Н.С.

К.е.н., доцент

Лаврененко В.В.

Ільїна

Анастасія

Олександрівна

Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні

Д.е.н., професор

Лагутін В.Д.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., с.н.с.

Кіндзерський Ю.В.

К.е.н.

Штань М.В.

Нежива

Марія

Олександрівна

Аудит ефективності формування фінансових резервів

К.е.н., професор

Бутко А.Д.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Крутова А.С.

К.е.н., професор

Верига Ю.А.

Юсупова

Ольга

Володимирівна

Стимулювання продажів товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Д.е.н., професор

Мельникович О.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Божкова В.В.

К.е.н., доцент

Скригун Н.П.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у березні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Августова Олена Олександрівна

Облік та контроль витрат на рибопереробних підприємствах

Д.е.н., професор

Сопко В.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Правдюк Н.Л.

К.е.н., професор

Медвідь Л.Г.

Пантюхова Анна Володимирівна

Облік та аналіз використання і відновлення земельних ресурсів

Д.е.н., професор

Сопко В.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Малюга Н.М.

К.е.н., доцент

Підвисоцька Л.Я.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у лютому 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Откаленко

Олена

Миколаївна

Аналіз і контроль фінансових ресурсів вищих навчальних закладів

Д.е.н., професор

Блакита Г.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

 Левицька С.О.

К.е.н., доцент

Разборська О.О.

Бондар

Тетяна

Леонідівна

Облік витрат на забезпечення якості продукції підприємств лікеро-горілчаної галузі

К.е.н., доцент

Король С.Я.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

 Правдюк Н.Л.

К.е.н., доцент

Осадча Г.Г.

Копотієнко

Тетяна

Юріївна

Внутрішній аудит витрат підприємств ресторанного господарства

Д.е.н., професор

Симоненко В.К.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., доцент

Янчев А.В.

К.е.н., доцент

Чумак О.В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у грудні 2016 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Фоміна

Олена Володимирівна

Управлінський облік на підприємствах торгівлі

Д.е.н., професор Мазаракі А.А.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Голов С.Ф.

Д.е.н., професор

Лаговська О.А.

Д.е.н., професор

Шевчук В.О.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Даниленко Марія

Іванівна

Інтернет-маркетинг підприємств готельного господарства

Д.е.н., професор Мельниченко С.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Литовченко І.Л.

К.е.н., доцент

Самонова Т.Б.

Омелянчук Тетяна Михайлівна

Аудиторська оцінка фінансового стану підприємств ресторанного господарства

Д.е.н., професор Бенько М.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Проскуріна Н.М.

К.е.н., доцент

Бандура З.Л.

Савчук Анастасія Миколаївна

Інформаційне забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі

К.е.н., доцент Бучацька І.О.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Федорченко А.В.

К.е.н., доцент

Безпарточний М.Г.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у листопаді 2016 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Сагалакова Наталія Олександрівна

Управління ціноутворенням на  туристичних підприємствах

Д.е.н., професор Мазаракі А.А.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор Іванова В.В.

Д.е.н., доцент

Солоха Д.В.

Д.е.н., професор

Шульгіна Л.М.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Яцишина Клавдія Валеріївна

Програмно-цільове управління розвитком підприємства торгівлі

Д.е.н., професор Бай С.І.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., доцент Гарафонова О.І.

К.е.н., доцент

Дорошук Г.А.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у червні 2016 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Гамова Ірина В’ячеславівна

Управління маркетингом підприємств у сфері роздрібної електронної торгівлі

Д.держ.упр., професор

Ромат Є.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Ілляшенко С.М.

К.е.н.

Юдіна Н.В.

Іртлач Михайло Олександрович

Управління портфелем брендів телевізійної компанії

Д.держ.упр., професор

Ромат Є.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Кендюхов О.В.

К.е.н., доцент

Шевченко О.Л.

Шмичкова Інна Юріївна

Облік і аудит оподаткування прибутку

торговельних підприємств

Д.е.н., професор Бенько М.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Малишкін О.І.

К.е.н., доцент

Шипіна С.Б.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у травні 2016 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Нікульча

Валентин

Анатолійович

Мотивування покупців

 підприємствами

роздрібної торгівлі

К.е.н., доцент Торопков В.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Окландер М.А.

К.е.н., доцент

Скригун Н.П.

Шавлюк

Анна

Олександрівна

Аудит ефективності

ділового партнерства

К.е.н., доцент Барабаш Н.С.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Рядська В.В.

К.е.н., доцент

Струк Н. С.

 Інформація щодо захисту дисертаційних робіт   у квітні 2016 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертаційна робота

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Юр’єв Олексій Вікторович

Аудит ефективності операційної діяльності підприємств торгівлі

К.е.н., доцент Барабаш Н.С.

Автореферат

Дисертаційна робота

Д.е.н., доцент Каменська Т. О.

К.е.н.

Щирба І.М.

Коноплянникова Маріанна Анатоліївна

Управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг

Д.держ.упр., професор Ромат Є. В.

Автореферат

Дисертаційна робота

Д.е.н., професор Окландер М.А.

К.е.н.

Юдіна Н.В.

 Інформація щодо захисту дисертаційних робіт   у березні 2016 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертаційна робота

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня доктора  економічних наук

Назарова Каріна Олександрівна

Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту

Д.е.н., професор Мазаракі А.А..

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор

Бондар В.П.

Д.е.н., професор

Давидов Г.М.

Д.е.н., професор

Рудницький В.С.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Бондарчук

Марина

Юріївна

Конкурентоспроможність суб’єкта малого бізнесу в роздрібній торгівлі

К.е.н., професор Голошубова Н.О.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор

Чорна М.В.

К.е.н., доцент

Магас Н.В

 Дисертаційні роботи, що захищені у  у грудні 2015 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертаційна робота

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Кудлай Тетяна Вікторівна

Контрактне управління готельними мережами

Д.е.н., професор Мельниченко С.В.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Семенов В.Ф.

К.е.н., доцент

Мендела І.Я.

Ніколаєва Яна Валеріївна

Формування маркетингових комунікативних стратегій підприємств на ринку послуг експрес-доставки

Д.е.н., професор
Ромат Є.В.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Кендюхов О.В.

К.е.н., доцент

Шевченко О.Л.

Суслова Тетяна Олегівна

Маркетингова цінова політика туристичних підприємств

Д.е.н., професор Шульгіна Л.М.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор
Солоха Д.В.

К.е.н., доцент
Шквиря Н.О.

Шостак Інна Володимирівна

Стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі

К.е.н., доцент  Чаюн І.О.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Павлова В.А.

К.е.н., доцент

Лаптєв В.І.

Мельнікова Анна Володимирівна

Контроль ризиків діяльності туристичних підприємств

Д.е.н., професор Бардаш С.В.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Гнилицька Л.В.

К.е.н., доцент

Вигівська І.М.

Музичка Єлизавета Олександрівна

Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств

Д.е.н., професор Антоненко І.Я.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Васильчак С.В.

К.е.н., доцент

Самонова Т.Б.

Ніколенко Наталія Володимирівна

Облік та аналіз орендних операцій на підприємствах торгівлі

Д.е.н., професор Сопко В.В.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор    Голов С.Ф.

К.е.н., доцент

Перетятько Ю.М.

Ромашко Ольга Миколаївна

Облік і контроль витрат в системі економічної безпеки підприємства

Д.е.н., професор Сопко В.В.

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Давидюк Т.В.

К.е.н., доцент

Підвисоцька Л.Я.


 

 Дисертаційні роботи, що захищені у  жовтні 2015 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Автореферат

Дисертаційна робота

Науковий консультант / керівник

Відгуки офіційних опонентів

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Вавдійчик Ірина Миколаївна

Управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Височин І.В.

Д.е.н., професор Чорна М.В.

К.е.н., професор

Міценко Н.Г.

Полтавська Оксана Володимирівна

Управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємств готельного господарства

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

К.е.н., професор Гуляєва Н.М.

Д.е.н., професор Павлова В.А.

К.е.н., доцент

Барибіна  Я.О.

Пугачевська Катерина Сергіївна

Регулювання імпорту товарів в Україні за умов членства в СОТ

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Мельник Т.М.

Д.е.н., професор Чириченко Ю.В.

К.е.н., доцент

Яремко З.М.

Хлопяк

Сергій Васильович

Державне регулювання туризму в Україні

Автореферат.pdf

Дисертаційна робота.pdf

Д.е.н., професор Уманців Ю.М.

Д.е.н., професор Тищенко О.П.

К.е.н., доцент

Стойка В.О.


 

 Дисертаційні роботи, що захищені  у червні-липні 2015 р.

ПІБ
здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Відгуки офіційних опонентів

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Босовська Мирослава Веліксівна

Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств

Д.е.н., професор
Мазаракі А.А.

Д.е.н., професор  
Крикавський Є.В. 

Д.е.н., професор
Семенов В.Ф.

Д.е.н., професор
Филюк Г.М.

Дубовик Тетяна Віталіївна

Управління інтегрованими інтернет-маркетинговими комунікаціями підприємств торгівлі

Д.е.н., професор
Мазаракі А.А.

Д.е.н., професор
Апопій В.В.

Д.е.н., професор
Литовченко І.Л.

Д.е.н., професор  Федорченко А.В.

Ситник Ганна Вікторівна

Фінансове планування на підприємствах торгівлі

Д.е.н., професор
Мазаракі А.А.

Д.е.н., професор
Гросул В.А.

Д.е.н., професор
Тарасюк Г.М.

Д.е.н., професор
Терещенко О.О.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Авдан Оксана Григорівна

Брендинг в діяльності туристичних підприємств

Д.е.н., професор
Мельниченко С.В.

Д.е.н., професор
Шульгіна Л.М.

К.е.н., доцент
Шевченко О.Л.

Григоренко Тетяна Миколаївна

Управління розвитком франчайзингових роздрібних торговельних мереж

К.е.н., професор
Голошубова Н.О.

Д.е.н., професор
Павлова В.А.

К.е.н. Магомедова А.М.

Лазебна Ірина Василівна

Державне регулювання ринку споживчих товарів в Україні

Д.е.н., професор
Лагутін В.Д.

Д.е.н., професор
Апопій В.В.

К.е.н., с.н.с.
Пустовойт О.В.

 Дисертаційні роботи, що захищені  у квітні 2015 р.

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий
консультант / керівник

Відгуки офіційних опонентів

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Севрук
Ірина Миколаївна

Маркетингові стратегії міжнародних роздрібних торговельних мереж в Україні

К.е.н., доцент
Кудирко Л.П.

Д.е.н., професор
Старостіна А.О.

К.е.н., доцент
Біловодська О.А.

Рак
Юлія Анатоліївна

Розвиток конкуренції на ринку консалтингових послуг України

К.е.н., професор Гриценко О.Г.

Д.е.н., професор
Марченко О.С.

К.е.н., доцент
Михальчишин Н.Л.

 Дисертаційні роботи, що захищені у 2014 р.

 Дисертаційні роботи, захищені у грудні 2014 р.

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Міщенко
Анна Олександрівна

Комплексний компаративний аналіз господарської діяльності торговельного підприємства

Д.е.н., професор Мних Є.В.

Привалова 
Олена Миколаївна

Конкурентна політика держави на ринку страхування життя

Д.е.н., доцент Уманців Ю.М.

Карп’юк
Ольга Петрівна

Державне регулювання інноваційних процесів у національній економіці

Д.е.н., доцент Уманців Ю.М.

Гриценко
Ольга Миколаївна

Облік і контроль запасів на підприємствах ресторанного господарства

К.е.н., доцент Мошковська О.А.


Дисертаційні роботи, захищені у листопаді 2014 р.

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Ведмідь
Надія Іванівна

Сервісне управління підприємствами курортно-рекреаційної сфери

Д.е.н., професор
Мазаракі А.А.

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Гурджиян
Карина  Владиславівна

Формування туристичними   підприємствами лояльності споживачів

К.е.н., доцент
Бучацька І.О.

  


Дисертаційні роботи, захищені у жовтні 2014 р.

ПІБ здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий керівник

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Кравець
Катерина Петрівна

Концентрація виробництва на підприємствах харчової промисловості

Д.е.н., професор
Мельник Т.М.

Скрипник
Микола Євгенович

Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні виробничим підприємством

К.е.н., доцент
Морозова Н.І.

Камінський
Сергій Іванович

Управління фінансовим циклом підприємства торгівлі

К.е.н., професор
Гуляєва Н.М.

Сова
Владислава Вікторівна

Інформаційне забезпечення інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств торгівлі

К.е.н., доцент
Бучацька І.О.

Крепак
Анна Сергіївна

Управління зовнішньою рекламою підприємств торгівлі

Д.е.н., професор
Мельникович О.М.

 

04.12.2014
Vita
40073
остання редакція 14.05.2021
shestack