logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Головна сторінка

Центр бізнес-тренінгу

Центр бізнес-тренінгу як самостійний структурний підрозділ розпочав свою діяльність у 2001 році.

До 2014 р. мав назву Центру навчально-тренінгових фірм. З 2014 по 2017 р.р. - Центр навчально-виробничого тренінгу.

Трудовий колектив Центру – це високопрофесійні фахівці, які мають досвід практичної діяльності у сфері реального бізнесу та досвід викладацької діяльності. 

Директор Центру бізнес-тренінгу
Трубей Оксана Миколаївна

Метою створення Центру бізнес-тренінгу є проведення навчальних занять у форматі тренінгів - перспективних освітянських технологій, які призначені для формування у здобувачів вищої освіти навичок щодо сучасних методів і прийомів прийняття рішень з питань загального та функціонального менеджменту, бізнес-планування, економіки, фінансів, товарознавства, логістики, бухгалтерського та податкового обліку, маркетингових досліджень, управління персоналом, набуття навичок проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов’язків на окремих робочих місцях імітаційного підприємства.

Основним завданням діяльності Центру бізнес-тренінгу є здійснення освітнього процесу, організація та проведення навчальних занять у рамках дисципліни «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства». Заняття організовано на первинних посадах адміністративно-управлінського апарату віртуального підприємства, що відповідає освітньому рівню вищої освіти «бакалавр» і дозволяє забезпечити закріплення знань і набуття навичок, достатніх для виконання завдань та обов’язків відповідного рівня професійної діяльності.

Віртуальне підприємство – об’єкт проведення занять – функціонує в режимі реального часу, тобто інформаційна база занять є актуальною, постійно доповнюється та розширюється в часі. Розвиток інформаційної бази діяльності віртуального підприємства забезпечується зусиллями адміністратора бази даних, викладачів – керівників, а також самих студентів, які розробляють плани діяльності підприємства, готують відповідне інформаційне забезпечення окремих бізнес-операцій та процесів.

В теперішній час у Центрі створено та забезпечено підтримку функціонування в режимі реального часу віртуального роздрібного торговельного підприємства - товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес» та його дочірнього підприємства готельно-туристичного комплексу «Гермес-сервіс», на базі яких і проводяться заняття.

Працівники Центру бізнес-тренінгу приділяють значну увагу удосконаленню методичного та програмного забезпечення з метою підвищення якості занять та постійної модернізації практичної підготовки студентів, а також підтримують в функціональному режимі повний комплекс інформаційного забезпечення діяльності віртуальних підприємств.

Для встановлення більш тісних зв'язків з базами практики студентів КНТЕУ в Центрі бізнес-тренінгу протягом періоду навчання організовуються і проводяться круглі столи, відкриті лекції, тренінги та семінари з актуальних питань функціонування ринкової економіки, конкурентоспроможності та проблем практичної підготовки випускників вищих навчальних закладів.

Центр бізнес-тренінгу презентує свою діяльність представникам вищих закладів освіти та представникам сектору реального бізнесу. Діяльність Центру була продемонстрована закордонним делегаціям (США, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Китаю, Польщі, Словаччини), делегаціям країн СНД, представникам вищих закладів України.

Центр бізнес-тренінгу посідає особливе місце у системі здобуття вищої освіти, адже його особливістю є надання сучасних затребуваних практичних знань та навичок, які підвищують конкурентоспроможність студента, формування необхідних професійних компетентностей для подальшого успішного працевлаштування молодого спеціаліста.

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 57а

Телефон: (044) 529 – 72 – 22, (044) 529 – 03 – 30

E-mail: cntf@knteu.kiev.ua, cnvt@ukr.net

12.06.2013
act
4412
остання редакція 04.09.2019
433884