logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Оголошеннявсі

Організація освітнього процесу

Навчальний відділ

Нормативно-правова база організації освітнього процесу

        

 I. Види розкладу

1.1 Розклад занять – основний документ, що регламентує академічну роботу студентів і викладачів, передбачає проведення лекційних, лабораторних, семінарських занять відповідно до робочих навчальних планів, ухвалених вченою радою та затверджених ректором.

1.2. Навчальна робота здійснюється за такими видами розкладів: начитки лекцій, семестрових занять студентів денної форми навчання, лабораторно-екзаменаційних сесій студентів заочної форми навчання, індивідуально-консультативної роботи, екзаменаційних сесій, державної атестації.

1.3. Семестровий розклад занять та розклад лабораторно-екзаменаційних сесій складається в розрізі факультетів, форм навчання, курсів, академічних груп. У ньому зазначається прізвище викладача, час та місце проведення занять.

1.4. Розклад затверджується не пізніше, ніж за 10 днів до початку занять і розміщується на сайті університету та інформаційних стендах факультетів.

II Начитка лекцій

2.1. На перший тиждень кожного семестру для студентів денної форми навчання всіх курсів формується окремий розклад проведення начитки лекцій (по 2–4 пари з кожної дисципліни), який розміщується на сайті університету та інформаційних стендах факультетів.

 III. Проведення консультацій           

3.1.Індивідуально-консультативна робота проводиться за графіком, затвердженим завідувачем кафедри і розміщеним на сайті університету, в якому вказуються прізвище викладача, час і місце проведення занять.

3.2. Консультації перед екзаменами проводяться за розкладом екзаменаційної сесії, який розміщується на сайті університету та інформаційних стендах факультетів.

ІV. Виконання розкладу

4.1. Після ознайомлення з розкладом занять викладачам належить:

  • перевірити відповідність кількості запланованих лекційних, лабораторних (практичних), семінарських, індивідуально-консультативних занять, модульних контролів в загальному обсягу часу, визначеному в індивідуальному плані викладача;
  • у разі виявлення розбіжностей між індивідуальним планом викладача та передбаченим розкладом занять звернутися до навчального відділу (кім. А-241 (А), (Б);
  • запланувати проведення підсумкового модульного контролю на останньому практичному (семінарському, лабораторному) занятті за розкладом.

4.2. Виконання розкладу занять є обов'язковим.

 V.      Перенесення занять

5.1. Перенесення занять здійснюється у разі службового відрядження, хвороби викладача, інших поважних причин на підставі службової записки, узгодженої із завідувачем кафедри та деканом відповідного факультету.

5.2  Заміна викладача відбувається, як виняток, коли перенесення занять неможливе.

5.3. У випадку хвороби викладача службову записку оформлює завідувач кафедри, де зазначає заплановану дату перенесення заняття або прізвище викладача, який буде проводити заміну.

5.4.  Службові записки  подаються до навчального відділу для з'ясування можливості внесення необхідних змін з урахуванням фактичної вичитки дисципліни та завантаженості аудиторного фонду. Остаточне рішення щодо коригування розкладу занять приймає проректор з науково- педагогічної роботи.

VI. Проведення додаткових занять

6.1. При виникнення виробничої необхідності можливе проведення додаткових занять поза розкладом. Проведення занять поза розкладом обов'язково узгоджується з навчальним відділом та проректором з науково-педагогічної роботи.

VII. Облік проведення занять

7.1. У день проведення занять (лекцій, лабораторних, практичних, семінарських. індивідуальних, консультацій) та контрольних заходів викладачі обов'язково повинні зробити записи про виконання навчального навантаження в «Журналі обліку роботи академгрупи» та «Журналі обліку виконання навчальної роботи науково-педагогічними працівниками».

Усі навчальні аудиторні заняття  проводяться за таким розкладом навчального часу дня:   

Організація академічного (навчального) дня у ДТЕУ
Пара Початок – закінчення занять, год., хв. Початок – закінчення перерви, год., хв. Перерва, хв.
1 8:20  9:40 9:40  10:05 25
2 10:05  11:25 11:25  12:05 40
3 12:05  13:25 13:25  13:50 25
4 13:50  15:10 15:10  15:25 15
5 15:25  16:45 16:45  17:00 15
6 17:00  18:20 18:20  18:30 10
7 18:30  19:50

30.12.2014
adv
58060
остання редакція 18.04.2024
43630