logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Головна сторінка

Центр бізнес-тренінгу

                                                                           Шановні студенти!

На час проведення карантинних заходів  вивчення дисципліни "Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства" буде відбуватися в дистанційному режимі в системі  Moodle !

На платформі дистанційного навчання КНТЕУ відкрито рубрику Центр бізнес-тренінгу, в межах якої створено 4 курса:

 1. Центр бізнес-тренінгу (ФЕМП, ФТМ, ФІТ, ФМТП, ФФО)  
 2. Центр бізнес-тренінгу (ФРГТБ,  Кафедра готельно-ресторанного бізнесу)
 3. Центр бізнес-тренінгу (ФРГТБ,  Кафедра туризму та рекреації)
 4. Центр бізнес-тренінгу (ФРГТБ, Кафедра технології і організації есторанного господарства

На сторінках курсів розміщено всю необхідну інформацію щого графіків навчального процесу і роботи функціональних підрозділів віртуальних підприємств.

До зустрічі on-line !


Центр бізнес - тренінгу — це структурний підрозділ Університету, що здійснює організацію практичної підготовки студентів на основі віртуального підприємства.

Даний підрозділ було створено у 2001 році. В період з 2001 по  2014 рр. він мав назву Центру навчально-тренінгових фірм, з 2014 по 2017 рр. - Центру навчально-виробничого тренінгу, а з 2017 року - Центр бізнес-тренінгу.

Центр бізнес-тренінгу – це унікальна освітня тренінгова платформа для формування як hard skills (професійних навичок) так і soft skills (неспеціалізованих, надпрофесійних навичок) у здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр», відповідних спеціальностей та спеціалізацій.

Відповідно до Положення про Центр бізнес-тренінгу КНТЕУ основними його завданнями визначено:

 • Здійснення освітнього процесу, організація та проведення навчальних занять у рамках дисципліни «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства» відповідно до навчальних планів за спеціальностями та затвердженими програмами, підготовка навчально-методичних матеріалів.
 • Формування у здобувачів вищої освіти навичок щодо сучасних методів і прийомів прийняття рішень з питань загального та функціонального менеджменту, бізнес-планування, економіки, фінансів, товарознавства, логістики, бухгалтерського та податкового обліку, маркетингових досліджень, управління персоналом, набуття навичок проведення господарсько-фінансових операцій та виконання службових обов’язків на окремих робочих місцях імітаційного підприємства.
 • Здійснення поточного контролю та семестрового підсумкового контролю успішності студентів.
 • Здійснення постійного оновлення навчально-методичного та програмного забезпечення Центру.
 • Проведення тренінг-навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців підприємств, організацій, установ.
 • Організація тренінгів, семінарів, відкритих лекцій та зустрічей з практичної підготовки здобувачів вищої освіти та для викладачів вищих навчальних закладів з метою підвищення кваліфікації та проходження стажування.
 • Планування підвищення кваліфікації викладачів Центру.
 • Розвиток зав’язків з підприємствами, організаціями, установами, у тому числі закордонними.

Віртуальне підприємство – об’єкт проведення занять – функціонує в режимі реального часу. Його інформаційна база є актуальною, та змінюється в процесі поточної господарської діяльності. Підтримка та розвиток інформаційної бази віртуального підприємства забезпечується зусиллями адміністраторів бази даних, викладачів – тьюторів та самих студентів, які розробляють плани діяльності підприємства, готують відповідне інформаційне забезпечення окремих бізнес-операцій та бізнес-процесів.

В теперішній час у Центрі створено та забезпечено підтримку функціонування віртуального підприємства роздрібної торгівлі - товариства з обмеженою відповідальністю «Гермес» та його дочірнього підприємства готельно-туристичного комплексу «Гермес-сервіс», на базі яких і проводяться заняття.

Центр бізнес-тренінгу презентує свою діяльність на різноманітних інформаційних бізнес та освітянських платформах. Навчальні можливості Центру неодноразово були продемонстровані закордонним делегаціям (США, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Китаю, Польщі, Словаччини) та представникам різних університетів України.

Центр бізнес-тренінгу посідає особливе місце у системі здобуття вищої освіти, адже його характеристикою є надання сучасних затребуваних практичних знань та навичок, які підвищують конкурентоспроможність студента як майбутнього фахівця на ринку праці.

До роботи в Центрі бізнес-тренінгу залучаються високопрофесійні фахівці, які мають досвід практичної діяльності у сфері реального бізнесу та досвід викладацької діяльності. 

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Чигоріна, 57а

Телефон: (044) 529 – 72 – 22, (044) 529 – 03 – 30

E-mail: cbt@knute.edu.ua

12.06.2013
act
5148
остання редакція 03.04.2020
42265