logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

Центр трансферу технологій

Метою діяльності Центру є сприяння творчому пошуку інноваційних і кон’юнктурно-економічних розробок, оцінці їх інвестиційної привабливості та передачі до споживачів, ефективному використанню об’єктів інтелектуальної власності, успішному впровадженню інновацій, посиленню впливу на ці процеси та розвиток інноваційного бізнесу, а також стимулювання науково-педагогічного персоналу, аспірантів, докторантів і студентів КНТЕУ до створення нових знань та їх ефективного використання у національних інтересах.

Завдання Центру трансферу технологій КНТЕУ

Одним з головних завдань Центру є забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності КНТЕУ:

- навчальні і наукові праці (твори) - об’єкти авторського права:

- підручники (в тому числі, електронні підручники),
- навчальні посібники,
- монографії,
- комп’ютерні програми (в тому числі, дистанційні курси),
- брошури,
- статті тощо.

А також,

- об’єкти права промислової власності - винаходи (корисні моделі) – 

- нові продукти,
- нові процеси та способи виробництва,
- нове застосування вже відомого продукту чи процесу тощо.

Алгоритм роботи Центру трансферу технологій для подальшої комерціалізації Патенту

Права на об’єкти інтелектуальної власності, створені в КНТЕУ 

   

Контакти:

БАЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
Директор (координатор) Центру трансферу технологій КНТЕУ
E-mail s.bay@knute.edu.ua 

НЕСТЕРУК МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Спеціаліст з захисту авторських прав, патентознавець КНТЕУ
Моб. (096) -537-95-33
E-mail Gmarichka@gmail.com

30.09.2014
23
4784
остання редакція 30.09.2021
43630