logo
Кафедра вищої та прикладної математики
Кафедра вищої та прикладної математики
logo
Кафедра вищої та прикладної математики
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Головна сторінка

вищої та прикладної математики

   Кафедра вищої та прикладної математики запрошує студентів перших курсів КНТЕУ до участі в Олімпіаді з вищої та прикладної математики! Олімпіада відбудеться 1 грудня 2020 року на другій парі у корпоративному просторі MS Office 365 на базі Microsoft TEAMS. Для проведення Олімпіади створено команду «Олімпіада з вищої та прикладної математики».

    Кафедра вищої та прикладної математики створена одночасно з заснуванням університету як один із підрозділів Київського торговельно-економічного інституту в 1966 р.

    З 2002 р. кафедру очолював В.І. Денисенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент випускник Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, а з нового 2016-2017 н.р. кафедру очолила доктор фіз.-мат. наук, професор О.К. Щетініна

         Нині у професорсько - викладацькому складі працює 10 викладачів. 1 доктор фізико - математичних наук, 1 доктор біологічних наук та 8 кандидатів фізико - математичних наук. Мають звання професора - 2 викладачі.

         Колектив кафедри вищої та прикладної математики спрямовує зусилля на вдосконалення процесу викладання вищої та прикладної математики. З метою підготовки висококваліфікованих фахівців викладачі традиційно проводять лекційні та практичні заняття зі студентами усіх факультетів університету з таких курсів: «Математика для економістів», «Вища математика», «Вища та прикладна математика», «Економіко-математичне моделювання», «Фінансова математика».

День гостинності на кафедрі вищої та прикладної математики для учнів гімназії № 59 ім. О. Бойченка

Викладачі кафедри вищої та прикладної математики ФФБС КНТЕУ 11 лютого 2019 року провели день гостинності для учнів гімназії № 59 ім. О. Бойченка, з якою університет має тривалі дружні стосунки.

Захід розпочався з демонстрації фільму про КНТЕУ, виступів керівника центру профорієнтаційної освіти Ярошенко Л. В. та викладачів і студдекана, які розповіли про особливості майбутньої вступної кампанії, правила прийому до університету, цікаве університетське життя.

Особливу зацікавленість у школярів викликала зустріч із деканом Канєвою Тетяною Володимирівною, яка надзвичайно цікаво і дохідливо розповіла про престижні і важливі спеціальності, які можна набути, навчаючись на факультеті.

Майбутні вступники ознайомились з університетом, умовами студентського дозвілля, відвідали лабораторії, аудиторії, бібліотеку з найсучаснішим обладнанням, поспілкувались з викладачами і отримали вичерпні відповіді на свої запитання.

Сподіваємось, ця зустріч допоможе випускникам правильно обрати свою майбутню професію і чекаємо на них!

В рамках святкування Дня університету 26 травня 2018 року відбулася презентація кафедри вищої та прикладної математики. На презентацію завітало близько 50 майбутніх вступників з батьками, яких цікавили умови вступу та навчання в університеті.

 На початку презентації зі вступним словом виступила завідувач кафедри вищої та прикладної математики професор Щетініна О.К., яка розповіла про роль математичного інструментарію в професіях фінансиста, банкіра, економіста, а також побажала успіхів майбутнім студентам КНТЕУ.

Під час зустрічі викладачі презентували матеріали кафедри щодо математичних  дисциплін, які  викладаються для студентів КНТЕУ,  про призначення цих дисциплін та використання у подальшому навчанні в університеті. Особливу увагу та інтерес гостей викликали наукові здобутки викладачів кафедри та використання ними новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі. В обговоренні особливостей дисциплін, що викладаються кафедою вищої та прикладної математики.

Були присутні також активні, зацікавлені вивченням математичних дисциплін студенти-переможці математичної студентської конференції 2018 н.р., які презентували свої наукові проекти з використанням математичних методів в економічних та фінансових розрахунках. Зокрема, були представлені наукові доробки англійською мовою з дисципліни “Higher and Applied Math” студентами англомовних бакалаврських програм. Студенти дуже цікаво розповіли присутнім майбутнім абітурієнтам про свої враження навчанням в університеті і, зокрема, вивченні математичних дисциплін.

Гості отримали необхідну інформацію про навчання та позитивні емоції від спілкування.

Приємно було чути наприкінці зустрічі слова подяки та про мрію навчатись в  КНТЕУ!

    22-23 червня 2017 року відбулася унікальна за масштабом, змістовним наповненням та ціннісним підходом подія для всієї країни – Перший міжнародний конгрес із питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху в Україні під гаслом: «Безпека на дорогах України заради життя людини». Організатором форуму виступили Торгово-промислова палата України та Науково-дослідний інститут економічних і управлінських проблем БДР.

Форум відбувся за участю керівництва Кабінету міністрів України, профільних міністерств, відомств, комітетів Верховної Ради, обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, громадських організацій, міжнародних і українських експертів, представників бізнесу, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, ЄБРР, дипломатичних представництв, експертів країн ЄС та ін.

Чисельні представники колективу викладачів кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету, а саме завідувач кафедри вищої та прикладної математики Щетініна О.К., професор кафедри вищої та прикладної математики Карташова С.С., доценти кафедри вищої та прикладної математики Денисенко В.І., Діденко Ю.Ф., Ковальчук Т.В., Котляр В.Ю., Мащенко Л.З., Михайленко С.В., взяли участь у Міжнародному конгресі.

Метою Міжнародного конгресу стало створення комунікаційного майданчика длярозвитку партнерства між державою, суспільством і бізнесом задляоптимізації правової, організаційної та економічної основи діяльностіщодо зниження рівня дорожньо-транспортного травматизму.

Під час заходу учасники конгресу обговорили державну політику в сфері дорожньої безпеки, її основні напрями та пріоритети, джерела фінансування та реалізацію заходів для організації безпеки дорожнього руху, профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму, безпеку автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури, захист інтересів постраждалих у ДТП, можливості органів місцевого самоврядування в організації системи управління безпекою дорожнього руху тощо. З програмою конгресу можна ознайомитись за посиланням https://www.ucci.org.ua/events/forums-and-conferences/bezpeka-na-dorogakh-ukrayini-zaradi-zhittia-liudini.

Викладачі кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ взяли участь у роботі секції № 1 «Економічний механізм підвищення безпеки дорожнього руху», модератором якої виступила д.ф.-м.н., професор Щетініна О.К. Спікери секції ‒ д.ф.-м.н., професор Щетініна О.К., д.біол.н., професор Карташова С.С. проаналізували закордонний досвід країн з розвиненою автомобілізацією і можливості його адаптації до українських реалій, підняли питання недооцінки людського життя в країні, розглянули економічні підходи до управління системою безпеки дорожнього руху,  окреслили напрями розвитку партнерства між державними установами та підприємствами приватного бізнеса. Розглянуті питання представляють виключний інтерес як в науковому плані, так для практичного застосування в сфері управління системою безпеки дорожнього руху в Україні.

Відповідно до оцінок експертів, якісна реалізація заходів державної Стратегії підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок проведення наукових досліджень і розробок із метою поліпшення інфраструктури дозволить зменшити до 2020 року травматизм та кількість загиблих і травмованих на дорогах на 50 відсотків.

За підсумками конгресу всі внесені учасниками пропозиції та зауваження з питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху будуть узагальнені, разом із Підсумковою резолюцією внесені на розгляд державних органів влади.

15.10.2013
Vladimir
5096
остання редакція 26.11.2020
41370