logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Календар подій

Оголошеннявсі

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

Пор №

Шифр ради,
термін
повноважень

Шифр,
найменування спеціальності

Галузь науки,
за якою присуджується науковий ступінь

Голова ради,
вчений секретар

1.

  Д 26.055.01

  11.07.2019 р. –
  31.12.2020 р.

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Економічні

  Голова ради – д.е.н.,
  професор
  Мазаракі А.А.

  вчений секретар –
  к.е.н., доцент
  Барабаш Н.С.

08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)

2.

  Д 26.055.02

  18.12.2018 р.  –
  31.12.2020 р.

05.18.08 – товарознавство
непродовольчих товарів

Технічні

  Голова ради – д.т.н.,
  професор
  Притульська Н.В.

  вчений секретар –
  д.т.н., професор
  Сидоренко О.В.

05.18.15 – товарознавство харчових  продуктів

05.18.16 – технологія харчової продукції

3.

  Д 26.055.03

 04.03.2020 р. –
  31.12.2020 р.

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Економічні

  Голова ради – д.е.н.,
  професор Чугунов І.Я.

вчений секретар –
д.е.н.,  доцент   Кучер Г.В.

4.

 К 26.055.04

  04.03.2020 р. –
  31.12.2020 р.

19.00.10 – організаційна психологія: економічна психологія

Психологічні

Голова ради –
д.психол.н.,
професор     Корольчук М.С.

Вчений секретар
к.психол.н.,
доцент           Миронець С.М.

5

  К 26.055.05

   04.04.2018 р. –
  
31.12.2020 р.

08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки

Економічні

Голова ради – д.е.н.,
професор          Лагутін В.Д.

вчений секретар –
к.е.н., доцент Штундер І.О.

6

  К 26.055.06

07.11.2018 р. –
  
31.12.2020 р.

08.00.02 – світове господарство               і  міжнародні економічні відносини

Економічні

  Голова ради – д.е.н.,
  професор

Мельник Т.М.

  вчений секретар –
  к.е.н., доцент
 Коровайченко Н.Ю.

08.00.05 –розвиток продуктивних сил і регіональна економіка


Експеримент з присудження ступеня доктора філософії

29.08.2014
Vita
6142
остання редакція 07.09.2020
shestack