logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук

Пор №

Шифр ради,
термін
повноважень

Шифр,
найменування спеціальності

Галузь науки,
за якою присуджується науковий ступінь

Голова ради,
вчений секретар

1.

  Д 26.055.01

07.04.2022 –

07.04.2025

08.00.02 – світове господарство                і  міжнародні економічні відносини

Економічні

  Голова ради –

  д.е.н.,  професор
  Мазаракі А. А.

  вчений секретар –
  д.е.н., професор
  Федулова І. В.

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)

2.

Д 26.055.03

06.06.2022 – 06.06.2025

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

Економічні

Голова ради –

д.е.н., професор

Чугунов І. Я.

вчений секретар – к.е.н., старший дослідник

Адаменко І. П.

Експеримент з присудження ступеня доктора філософії


29.08.2014
Vita
6763
остання редакція 10.06.2022
shestack