logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

K 26.055.05

Спеціалізовані вчені ради

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у червні 2020 р.

спеціалізована вчена рада К 26.055.05

Н26 червня 2020 року о 14 годині у спеціалізованій вченій раді К 26.055.05 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертаційної роботи Єфремової Олександри Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Науковий керівник – д.е.н., професор Уманців Ю.М.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Єфремова Олександра Сергіївна

Конкурентоспроможність малого підприємництва у національній економіці

Д.е.н., професор

Уманців Ю.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор Осецький В.Л.

К.е.н., доцент Романишин В.О.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у лютому 2020 р.

спеціалізована вчена рада К 26.055.05

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Масько Анна Миколаївна

Інститут державної влади в системі конкурентних відносин

Д.е.н., професор Герасименко А.Г.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Длугопольський О. В.

К.е.н., доцент

Скорик Г. І.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у грудні 2018 р.

спеціалізована вчена рада К 26.055.05

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Журба Олександр Миколайович

Валютно-курсорва політика у системі економічної безпеки держави

Д.е.н., професор

Лагутін В.Д.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Варналій З.С.

К.е.н., старший науковий співробітник Кричевська Тетяна Олександрівна

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у лютому 2018 р.

спеціалізована вчена рада К 26.055.05

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Ємець Вадим Вікторович

Нагромадження капіталу в умовах економічної нестабільності

Д.е.н., професор Уманців Ю.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., професор

Дучинська Н. І.

К.е.н., доцент

Романишин В.О.

Катран Марина Володимирівна

Внутрішній ринок споживчих товарів в умовах глобальної конкуренції

Д.е.н., професор Уманців Ю.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., старший науковий співробітник

Жаліло Я. А.

Д.е.н.,  доцент

Вітренко А. О.

Інформація щодо захисту дисераційних робіт у червні 2017 р.

ПІБ  

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант/ керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Чудак Віталій Віталійович

Інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави

Д.е.н, професор           Романенко В.А.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н, професор Горняк О.В.                К.е.н, доцент Келічавий А.В.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у березні 2017 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Самусь Ганна

Іванівна

Трансформація аграрних відносин в умовах соціально-економічних перетворень

К.е.н., професор

Радченко В.В.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., доцент

Загурський О.М.

К.е.н., старший

викладач

Ревуцька А.О.

Інформація щодо захисту дисертаційних робіт у грудні 2016 р.

ПІБ

здобувача

Тема дисертаційної роботи

Науковий консультант / керівник

Автореферат

Дисертація

Офіційні опоненти

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Дуцька Анна Сергіївна

Розвиток конкурентних відносин у національній економіці

Д.е.н., професор Уманців Ю.М.

Автореферат

Дисертація

Д.е.н., старший науковий співробітник

Жаліло Я. А.

К.е.н., доцент

Лозова Г. М.

14.11.2016
shestack
7684
остання редакція 12.06.2020
shestack