logo
Кафедра сучасних європейських мов
Кафедра сучасних європейських мов
logo
Кафедра сучасних європейських мов
img

Головна сторінка

сучасних європейських мов

Завітайте на нашу офіційну сторінку у Facebook  Instagram     та Telegram  

Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі

Кафедра сучасних європейських мов входить до складу факультету міжнародної торгівлі  та права, здійснює підготовку фахівців денної та заочної форми навчання на факультетах ДТЕУ і забезпечує фундаментальну мовну підготовку студентів за професійним спрямуванням.

Завідувач кафедри – доцент, кандидат педагогічних наук, Гарбуза Т. В.

Процес навчання іноземних мов тісно пов’язаний з характером майбутньої професійної діяльності студентів та спрямований на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції на рівні В2+ (рівень незалежного користувача) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, розроблених Радою Європи.

Основними напрямками роботи кафедри є:

  • висококваліфіковане навчання студентів іноземній мові (англійської, французької, німецької, польської) економічного спрямування;
  • формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування;
  • надання консультативної допомоги студентам та підготовка до участі в студентських олімпіадах та конференціях;
  • розробка навчальних програм і навчально-методичних матеріалів.

Метою діяльності кафедри сучасних європейських мов є підготовка конкурентоспроможних і мобільних учасників сучасного ринку праці до ефективної комунікації іноземною мовою з експертами у своїй галузі.

Завдання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»: сприяти мобільності студентів та їх конкурентоздатності на ринку праці завдяки володінню іноземною мовою за професійним спрямуванням.

Колектив кафедри активно займається розробкою актуальних методичних питань з навчання англійської мови економічного спрямування та підвищує свою кваліфікацію, проходячи стажування в інших провідних вузах України, в Британській раді та за кордоном.

Кафедра активно співпрацює з випускаючими кафедрами ДТЕУ і з спорідненими кафедрами інших навчально-освітніх установ.

25.01.2019
42903
5597
остання редакція 07.10.2023
42903