logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Методична робота

фінансів

Методичні видання розробляються відповідно до Положення про організацію навчального процесу в університеті та вимог кредитно-модульної системи.
Підготовка методичного забезпечення дисциплін навчального плану здійснюється згідно з планом видань університету з метою удосконалення змісту і методів навчання.
Методичне забезпечення дисциплін навчального плану представлене програмами та робочими програмами навчальних дисциплін, опорними конспектами лекцій, практикумами, збірниками тестових завдань, навчальними посібниками, іншими методичними матеріалами, що входять до навчально-методичного комплексу дисциплін.
Проводиться постійний моніторинг та оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, актуалізується тематика курсових та дипломних магістерських робіт.

Методичні видання кафедри фінансів у 2021 році:

 1. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Козарезенко Л.В., Савченко Н.Г.  Програма дисципліни «Соціальна безпека держави» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 232 «Соціальне забезпечення». – Київ: КНТЕУ, 2021. 17с.
 2. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Козарезенко Л.В., Савченко Н.Г. Програма дисципліни «Моделі соціального захисту населення країн ЄС» для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 14 с.
 3. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Козарезенко Л.В., Савченко Н.Г. Програма дисципліни «Фінанси соціального забезпечення» для студентів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 18с.
 4. Чугунов І.Я. Кучер Г.В., Гусаревич Н.В., Микитюк І.С., Савченко Н.Г., Шевченко С.О., Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент». – Київ: КНТЕУ, 2021. 33 с.
 5. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Маркуц Ю.І.. Програма дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Фінансовий контроль та аудит» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 16 с.    
 6. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Маркуц Ю.І.. Програма дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Корпоративні фінанси» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 18 с.
 7. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Маркуц Ю.І.. Програма дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і оподаткування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 16 с.
 8. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Маркуц Ю.І.. Програма дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 17 с.
 9. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Маркуц Ю.І.. Програма дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації «Публічне управління та адміністрування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 19 с.
 10. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д., Н.Г.Савченко, Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 051 «Економіка» ОС «молодший бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 27 с.
 11. Чугунов І.Я. Кукурудз О.М., Шевченко С.О., Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «молодший бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 26 с.
 12. Чугунов І.Я. Кукурудз О.М., Шевченко С.О., Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 26 с.
 13. Чугунов І.Я. Кукурудз О.М., Шевченко С.О., Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Фінансовий контроль» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 26 с.
 14. Чугунов І.Я. Кукурудз О.М., Шевченко С.О., Гуминська М.В. Робоча програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «молодший бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 26 с.
 15. Чугунов І.Я. Кукурудз О.М., Шевченко С.О., Гуминська М.В. Робоча програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Фінансовий контроль» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 28 с.
 16. Чугунов І.Я. Микитюк І.Я., Шевченко С.О., Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізації «Оптова і роздрібна торгівля» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 26 с.
 17. Чугунов І.Я., Гуминська М.В. Програма дисципліни «Муніципальні фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 35с.
 18. Чугунов І.Я., Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 37 с.
 19. Чугунов І.Я., Гуминська М.В. Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 36 с.
 20. Чугунов І.Я., Кучер Г.В., Гусаревич Н.В., Микитюк І.С., Савченко Н.Г., Шевченко С.О.,  Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Торговельний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Управління в сфері економічної конкуренції», «Менеджмент антимонопольної діяльності», «Промисловий менеджмент», «Управління бізнесом» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 33 с.
 21. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д., Гуминська М.В., Савченко Н.Г. Програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «молодший бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 27 с.
 22. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д., Гуминська М.В., Савченко Н.Г. Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «молодший бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 35 с.
 23. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д., Савченко Н.Г., Гуминська М.В.,  Микитюк І.С.  Робоча програма дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів спеціальності 051 «Економіка»  ОС «молодший бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 28 с.
 24. Василенко А.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Інвестування» для студентів ОС бакалавр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ: КНТЕУ, 2021. 34 с.
 25. Василенко А.В. Програма дисципліни «Інвестування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 54 с.
 26. Василенко А.В. Робоча програма дисципліни «Інвестування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Банківська справа» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 22 с.
 27. Василенко А.В. Робоча програма дисципліни «Інвестування» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізацій «Державні фінанси», «Страхування», «Управління державними фінансовими ресурсами», «Податкова справа». – Київ: КНТЕУ, 2021. 22 с.
 28. Василенко А.В. Програма дисципліни «Страхування» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «молодший бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 15 с.
 29. Василенко А.В. Програма дисципліни «Управління міжнародними інвестиційними проектами» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізацій «Міжнародні фінанси», «Фінансові технології в бізнесі» ОС «магістр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 16 с.
 30. Василенко А.В. Робоча програма дисципліни «Управління міжнародними інвестиційними проектами» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінансові технології в бізнесі» ОС «магістр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 16 с.
 31. Василенко А.В. Робоча програма дисципліни «Управління міжнародними інвестиційними проектами» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Міжнародні фінанси» ОС «магістр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 16 с.
 32. Волосович С.В. Програма дисципліни «Криптовалютний ринок» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінансові технології в бізнесі», спеціалізації «Фінансове брокерство»,», спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Діджитал аудит та аналіз» ОС «магістр». - К.: КНТЕУ, 2021. 23 с.
 33. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Криптовалютний ринок» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації «Фінансові технології в бізнесі» ОС «магістр. - К.: КНТЕУ, 2021. 19 с.
 34. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Криптовалютний ринок» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінансове брокерство» ОС «магістр». - К.: КНТЕУ, 2021. 19 с.
 35. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Фінансові технології» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Корпоративні фінанси» ОС «магістр». - К.: КНТЕУ, 2021. 21 с.
 36. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Фінансові технології» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Публічні фінанси» ОС «магістр». - К.: КНТЕУ, 2021. 30 с.
 37. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Фінансові технології» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Міжнародні фінанси» ОС «магістр». - К.: КНТЕУ, 2021. 30 с.
 38. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Фінансові технології» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Державний аудит» ОС «магістр». - К.: КНТЕУ, 2021. 23 с.
 39. Гуминська М.В. Програма дисципліни «Фінанси страхових організацій» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «бакалавр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 32 с.
 40. Маркуц Ю.І., Волосович С.В. Робоча програма з дисципліни «Поведінкові фінанси» для студентів спеціалізації «Фінансові технології в бізнесі» ОС «магістр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 15 с.
 41. Ротова Т.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Світовий страховий ринок»  для студентів спеціалізацій «Міжнародні фінанси», «Комерційне право», «Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності», «Фінансове посередництво», «Державні та муніципальні  фінанси», «Міжнародний менеджмент» ОС «магістр». – Київ: КНТЕУ, 2021. 51 с.
Методичні видання кафедри фінансів у 2020 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2019 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2018 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2017 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2016 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2015 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2014 році
 1. Волосович С.В. Програма з дисципліни «Митні платежі». – К.: КНТЕУ, 2014. – 14 с.
 2. Волосович С.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Страхування фінансових ризиків». – К.: КНТЕУ, 2014. – 26 с.
 3. Гуминська М.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінанси страхових організацій». — К.: КНТЕУ, 2014. – 70 с.
 4. Гуминська М.В. Практикум з дисципліни «Фінанси страхових організацій». – К.: КНТЕУ, 2014. – 124 с.
 5. Єрмошенко А.М. Робоча програма з дисципліни «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 19 с.
 6. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я. та ін. Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий аналітик». – К.: КНТЕУ, 2014. – 14 с.
 7. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М. та ін.  Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014.  – 15 с.
 8. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я., Канєва Т.В. та ін. Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» для студентів спеціальності  03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Державні фінанси». – К.: КНТЕУ, 2014. – 11 с.
 9. Микитюк І.С. Програма з дисципліни «Казначейство зарубіжних країн».  – К.: КНТЕУ, 2014. – 10 с.
 10. Ротова Т.А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Страхові послуги». – К.: КНТЕУ, 2014. – 18 с.
 11. Ротова Т.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Страхування». – К.: КНТЕУ, 2014. – 70 с.
 12. Ротова Т.А., Долгова О.О. Програма з дисципліни «Страхові послуги». – К.: КНТЕУ, 2014. – 12 с.
 13. Ротова Т.А., Тринчук В.В., Клапків Л.М. Робоча програма з дисципліни «Страхування». – К.: КНТЕУ, 2014. – 24 с.
 14. Руденко І.В. Практикум з дисципліни «Бюджетна система України». – К.: КНТЕУ, 2014. – 127 с.
 15. Чугунов І.Я., Белінська Г.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінансова політика». – К.: КНТЕУ, 2014. – 29 с.
 16. Чугунов І.Я., Пелешко Н.М. Комплексна з фаху та переддипломна практика. Робоча програма. – К.: КНТЕУ, 2014. – 30 с.
 17. Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М., Канєва Т.В. та ін. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізацій «Державні фінанси», «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 42 с.
 18. Чугунов І.Я., Канєва Т.В. та ін. Програма вступного випробування з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»). – К.: КНТЕУ, 2014. – 19 с.
 19. Чугунов І.Я., Кучер Г.В., Тринчук В.В. та ін. Програма виробничої практики для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізацій «Державні фінанси», «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 22 с.
Методичні видання кафедри фінансів у 2013 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2012 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2011 році

15.10.2013
Vladimir
6251
остання редакція 15.02.2022
41828