logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Методична робота

фінансів

Методичні видання розробляються відповідно до Положення про організацію навчального процесу в університеті та вимог кредитно-модульної системи.
Підготовка методичного забезпечення дисциплін навчального плану здійснюється згідно з планом видань університету з метою удосконалення змісту і методів навчання.
Методичне забезпечення дисциплін навчального плану представлене програмами та робочими програмами навчальних дисциплін, опорними конспектами лекцій, практикумами, збірниками тестових завдань, навчальними посібниками, іншими методичними матеріалами, що входять до навчально-методичного комплексу дисциплін.
Проводиться постійний моніторинг та оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, актуалізується тематика курсових та дипломних магістерських робіт.

Методичні видання кафедри фінансів у 2020 році:

 1. Белінська Г.В., Савченко Н.Г., Петрова Т.С. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт  з дисципліни «Державні фінанси» для студентів ОС «бакалавр» спеціалізація «Державні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2020. 27 с.
 2. Василенко А. В. Програма дисципліни «Інвестиційна стратегія страхових організацій» для студентів спеціалізації «Страхування»/«Страховий менеджмент» ОС магістр. Київ: КНТЕУ, 2020. 12 с.
 3. Василенко А. В. Програма «Управління міжнародними інвестиційними проектами» для студентів ОС магістр спеціалізацій «Фінансові технології в бізнесі», «Міжнародні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2020. 27 с.
 4. Василенко А. В. Робоча програма дисципліни «Інвестиційна стратегія страхових організацій» для студентів спеціалізації «Страхування»/«Страховий менеджмент» ОС магістр. Київ: КНТЕУ, 2020. 17 с.
 5. Волосович С.В. Програма дисципліни «Криптовалютний ринок» для студентів магістратури спеціалізації «Фінансові технології в бізнесі». К.: КНТЕУ, 2020. 15 с.
 6. Волосович С.В. Програма дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів магістратури спеціалізацій «Міжнародні фінанси», «Публічні фінанси», «Страховий менеджмент». К.: КНТЕУ, 2020. 22 с.
 7. Волосович С.В. Програма дисципліни «Страхування фінансових ризиків» для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: КНТЕУ, 2020. 15 с.
 8. Волосович С.В. Програма дисципліни «Фінансові технології» для студентів магістратури спеціалізації «Корпоративні фінанси». К.:КНТЕУ, 2020. 22 с.
 9. Волосович С.В. Програма дисципліни «Фінансові технології» для студентів магістратури спеціалізації «Фінансові технології в бізнесі»: К.: КНТЕУ, 2020. 27 с.
 10. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів магістратури спеціалізації «Страховий менеджмент». К.: КНТЕУ, 2020. 33 с.
 11. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів магістратури спеціалізації «Міжнародні фінанси». К.: КНТЕУ, 2020. 33 с.
 12. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів магістратури спеціалізації «Публічні фінанси». К.: КНТЕУ, 2020. 33 с.
 13. Волосович С.В. Робоча програма дисципліни «Страхування фінансових ризиків» для здобувачів освітнього ступеня «доктор філософії» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». К.: КНТЕУ, 2020. 14 с.
 14. Мазаракі А.А., Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Макогон В.Д., Козарезенко Л.В., Кукурудз О.М., Гусаревич Н.В., Мазур П.О., Ватульов А.В., Пасічник В.А. Публічні фінанси для другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 фінанси, банківська справа та страхування. Стандарт вищої освіти. Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 2020. 24 с.
 15. Мазаракі А.А., Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Макогон В.Д., Козарезенко Л.В., Мазур П.О. Публічні фінанси для другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 фінанси, банківська справа та страхування. Освітньо-професійна програма. Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 2020. 13 с.
 16. Маркуц Ю.І., Волосович С.В. Програма дисципліни «Поведінкові фінанси» для спеціалізації «Фінансові технології в бізнесі»: Київ: КНТЕУ, 2020. 11 с.
 17. Ротова Т.А. Збірник тестових завдань дисципліни «Страхові послуги» для студентів ОС «бакалавр» спеціалізації «Страхування» та ОС «магістр» спеціалізації «Фінансове брокерство» Київ: КНТЕУ, 2020. 41 с.
 18.  Ротова Т.А. Програма дисципліни «Світовий страховий ринок» для студентів магістратури спеціалізацій «Страховий менеджмент», «Міжнародні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2020. 11 с.
 19. Ротова Т.А. Програма дисципліни «Страхові послуги» для студентів магістратури спеціалізації «Лакшері менеджмент». Київ: КНТЕУ, 2020. 10 с.
 20. Ротова Т.А. Робоча програма дисципліни «Світовий страховий ринок» для студентів магістратури спеціалізацій «Страховий менеджмент», «Міжнародні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2020. 18 с.
 21. Ротова Т.А. Робоча програма дисципліни «Страхові послуги» для студентів магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Лакшері менеджмент». Київ: КНТЕУ, 2020. 18 с.
 22. Чугунов І.Я.,  Гуминська М.В.   Програма дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2020. 10 с.
 23. Чугунов І.Я.,  Гуминська М.В.   Програма дисципліни «Фінанси» для студентів ОС «молодший бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2020. 22 с.
 24. Чугунов І.Я.,  Гуминська М.В.   Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів ОС «молодший бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2020. 16 с.
 25. Чугунов І.Я.,  Гуминська М.В.  Програма дисципліни «Фінанси» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2020. 42 с.
 26. Чугунов І.Я.,  Гуминська М.В.  Робоча програма дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2020. 17 с.
 27. Чугунов І.Я.,  Гуминська М.В.  Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2020. 16 с.
 28. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Волосович С.В., Кучер Г.В., Селіверстова Л.С., Савченко Н.Г., Петрова Т.С. Програма та робоча програма виробничої практики (спеціалізація «Державні та муніципальні фінанси», «Публічні фінанси», «Державний аудит», «Міжнародні фінанси», «Страхування», «Фінансові технології в бізнесі»). К.: КНТЕУ, 2020, 39 с.
 29. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Кучер Г.В., Волосович С.В., Савченко Н.Г., Петрова Т.С. та ін. Програма і робоча програма виробничої практики для студентів ОС «магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій «Публічні фінанси», «Міжнародні фінанси» та ін. Київ: КНТЕУ, 2020. 39 с.
 30. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Пасічний М.Д., Василенко А.В., Пелешко Н.М., Стрельчук Д.В. Освітньо-професійна програма «Публічні фінанси» для другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 фінанси, банківська справа та страхування. Київ: КНТЕУ, 2020. 16 с.
 31. Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Маркуц Ю.І. Бюджетна система. Збірник тестових завдань. Київ: КНТЕУ, 2020. 65 с. 
 32. Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Маркуц Ю.І. Бюджетна система. Термінологічний словник. Київ: КНТЕУ,  2020. 41 с.
 33. Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Маркуц Ю.І., Гусаревич Н.В. Програма дисципліни «Бюджетна система» для студентів ОС «Молодший бакалавр». Київ: КНТЕУ, 2020. 18 с.
 34. Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Маркуц Ю.І., Гусаревич Н.В. Робоча програма дисципліни «Бюджетна система» для студентів ОС «Молодший бакалавр». Київ: КНТЕУ, 2020. 20с. 
 35. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Програма дисципліни «Публічні фінанси» для аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Київ: КНТЕУ, 2020. 14 с.
 36. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Програма дисципліни «Управління публічними фінансами» для студентів ОС «магістр» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Публічні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2020. 15 с.
 37. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Робоча програма дисципліни «Публічні фінанси» для аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Київ: КНТЕУ, 2020. 16 с.
 38. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Робоча програма дисципліни «Управління публічними фінансами» для студентів ОС «магістр» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Публічні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2020. 21 с.
 39. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д., Ватульов А.В. Наскрізна програма практики для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Податкова справа». Київ: КНТЕУ, 2020. 18 с.

Методичні видання кафедри фінансів у 2019 році:

 1. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Шульга Н.П.  та ін. Інформаційний пакет Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) ОС «доктор філософії» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2019. 33 с.
 2. Чугунов І.Я., Белінська Г.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Державні фінанси» для студентів спеціалізації "Державні фінанси" "Управління державними фінансовими ресурсами" ОС «бакалавр». Частина 1. Київ: КНТЕУ, 2019. 101 с.
 3. Чугунов І.Я., Белінська Г.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Державні фінанси»  для студентів спеціалізації "Державні фінанси" "Управління державними фінансовими ресурсами" ОС «бакалавр». Частина 2. Київ: КНТЕУ, 2019. 95 с.
 4. Чугунов І.Я., Белінська Г.В., Ватульов А.В, Гусаревич  Н.В.  Програма та робоча програма з дисципліни "Бюджетне планування фінансових ресурсів міжнародних організацій" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціалізація «Міжнародні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2019.18 с.
 5. Чугунов І.Я., Белінська Г.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Трансфертне ціноутворення» для студентів спеціалізації "Державні фінанси" та ін. ОС «магістр».  Київ: КНТЕУ, 2019. 33 с.
 6. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Василенко А.В., Маркуц Ю.І. та ін. Робоча програма підготовки до кваліфікаційного екзамену для студентів ОС «бакалавр» спеціалізацій «Державні фінанси», «Державна казначейська справа», «Страхування». Київ: КНТЕУ, 2019. 25 с.
 7. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Шульга Н.П., Козарезенко Л.В., Кучер Г.В., Ротова Т.А., Маркуц Ю.І. та ін. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2019. 20 с.
 8. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Кукурудз О.М., Собчук С.І.  Програма та робоча програма з дисципліни "Державний фінансовий аудит" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціалізація «Державний аудит». Київ: КНТЕУ, 2019. 27 с.
 9. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Ротова Т.А. та ін. Програма та робоча програма виробничої практики для здобуття освітнього ступеня "бакалавр", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціалізація "Державні фінанси", "Управління державними фінансовими ресурсами",  "Страхування".  Київ: КНТЕУ, 2019. 28 с.
 10. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В., Ватульов А.В.Програма та робоча програма з дисципліни «Державні видатки» для студентів ОС «магістр», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації «Державний аудит».  Київ: КНТЕУ, 2019. 21 с.
 11. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінанси міжнародних інституцій». Київ: КНТЕУ, 2019.  30 с.
 12. Чугунов І.Я., Кучер Г.В., Гусаревич Н.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2019. 147 с.
 13. Чугунов І.Я., Маркуц Ю.І., Ватульов А.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Аудит бюджетних програм» для студентів ОС «магістр», спеціалізації «Державний аудит». Київ: КНТЕУ, 2019. 18 с.
 14. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д., Ватульов А.В.  Програма та робоча програма з  дисципліни "Публічні фінанси " для студентів  освітнього ступеня "магістр", спеціальність  281 "Публічне управління та адміністрування". Київ: КНТЕУ, 2019. 31 с.
 15. Чугунов І.Я., Прус Н.В., Програма та робоча програма з дисципліни "Контроль державних закупівель" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціалізація «Державний аудит». Київ: КНТЕУ, 2019. 21 с.
 16. Чугунов І.Я., Прус Н.В., Програма та робоча програма з дисципліни "Контроль управління об’єктами державної власності" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", спеціалізація «Державний аудит». Київ: КНТЕУ, 2019. 16 с.
 17. Чугунов І.Я., Бондаренко О.С., Савченко Н.Г.  Програма та робоча програма з дисципліни "Соціологія фінансів" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", спеціальність 054 "Соціологія", спеціалізація «Соціологія економічної діяльності». Київ: КНТЕУ, 2019. 38 с.
 18. Чугунов І.Я., Шульга Н.П., Кучер Г.В.  План проведення наукових семінарів здобувачів вищої освіти доктор філософії за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Київ: КНТЕУ, 2019. 6 с.
 19. Козарезенко Л.В., Собчук С.І. Податковий менеджмент. Збірник тестових завдань для студентів ОС «магістр», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій «Державні фінанси». Київ: КНТЕУ, 2019. 63 с.
 20. Волосович С.В. Програма та робоча програма з дисципліни "Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності" для студентів ОС "магістр" спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування".  Київ: КНТЕУ, 2019. 36 с.
 21. Волосович С.В. Програма та робоча програма з дисципліни "Фінансові технології" для студентів ОС "магістр" спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування". Київ: КНТЕУ, 2019. 26 с.
 22. Мазаракі А.А.,Чугунов І.Я., МельниченкоС.В.,  КанєваТ.В., Шульга Н.П., Волосович С.В., Кучер Г.В. та ін. Освітньо – наукова програма доктор філософії третього рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2019.13 с.
 23. Канєва Т.В., Анненкова Н.М., Шевченко С.О. Практикум з дисципліни «Бухгалтерський облік в державному секторі» для студентів ОС «бакалавр» спеціальностей  «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». Київ: КНТЕУ, 2019.29 с.
 24. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Програма та робоча програма з дисципліни «Звітність установ державного сектору» для студентів ОС «магістр» спеціальності «Державний аудит». Київ: КНТЕУ, 2019. 22 с.
 25. Кучер Г.В., Гусаревич Н.В. Міжнародні фінанси: збірник тестових завдань. Київ: КНТЕУ, 2019. 52 с.
 26. Микитюк І.С.   Програма   з   дисципліни  «Казначейська  система    обслуговування  бюджетів»  для студентів ОС «бакалавр» спеціальність    «Облік і оподаткування». Київ: КНТЕУ, 2019. 20 с.
 27. Пелешко Н.М. Програма та робоча програма з дисципліни «Адміністрування податків і зборів» для студентів ОС «бакалавр» спеціалізації «Податкова справа». Київ: КНТЕУ, 2019. 24 с.
 28. Ротова Т.А. Збірник тестових завдань дисципліни «Страхові послуги» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «магістр». Київ: КНТЕУ, 2019, 43с..
 29. Ротова Т.А. Програма та робоча програма дисципліни «Страхові послуги» для студентів ОС магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінансове брокерство»). Київ: КНТЕУ, 2019.  18 с.
 30. Ротова Т.А. Програма та робоча програма дисципліни «Страхові послуги» для студентів ОС бакалавр, спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Страхування»). Київ: КНТЕУ, 2019.  25 с.
 31. Савченко Н.Г., Петрова Т.С. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт  з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів ОС «бакалавр» спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізація "Страхування". Київ: КНТЕУ, 2019. 27 с.
 32. Селіверстова Л.С. Програма та робоча програма дисципліни "Страховий маркетинг" для студентів ОС "бакалавр" спеціалізація "Страховий менеджмент". Київ: КНТЕУ, 2019. 36 с.
 33. Селіверстова Л.С. Програма та робоча програма дисципліни "Страховий менеджмент" для студентів ОС "магістр" спеціалізація "Фінансове посередництво" (англ. мовою), 2019. Київ: КНТЕУ, 2019. 25 с.

Методичні видання кафедри фінансів у 2018 році:

 1. Чугунов І.Я., Прус Н.В., Гуминська М.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінанси» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 051 «Економіка», 075 «Маркетинг».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 124 с.
 2. Чугунов І.Я., Гуминська М.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінанси» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 145 с.
 3. Чугунов І.Я., Белінська Г.В., Гусаревич Н.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінансова політика» для студентів ОС «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».– Київ: КНТЕУ, 2018.  – 130 с.
 4. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Шульга Н.П. та ін. Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 24 с.
 5. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Василенко А.В. та ін. Програма кваліфікаційного екзамену для здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Державні фінанси», «Управління державними фінансовими ресурсами», «Страхування», «Податкова справа». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 29 с.
 6. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Василенко А.В. та ін. Робоча програма атестації здобувачів ОС «бакалавр», спеціалізації «Державні фінанси», «Управління державними фінансовими ресурсами», «Податкова справа», «Страхування». – 2018. – 24 с.
 7. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Савченко Н.Г., Кучер Г.В., Василенко А.В., Маркуц Ю.І. Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт для студентів ОС «магістр», спеціалізації «Державні фінанси», «Страхування». – 2018. – 23 с.
 8. Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Маркуц Ю.І. Програма та робоча програма з дисципліни «Бюджетне планування і прогнозування» для студентів ОС «магістр», спеціалізації «Державні фінанси». – 2018. - 20 с.
 9. Чугунов І.Я., Белінська Г.В., Гусаревич Н.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінансова політика держави» для студентів ОС «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Державні фінанси», «Страхування».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 30 с.
 10. Чугунов І.Я., Белінська Г.В., Макогон В.Д. Програма та робоча програма з дисципліни «Державні фінанси» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Державні фінанси», «Управління державними фінансовими ресурсами». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 31 с.
 11. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Програма та робоча програма з дисципліни «Державна фіскальна політика» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Державні фінанси», «Податкова справа», «Страхування».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 14 с.
 12. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Податкове регулювання» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси,банківська справа та страхування», спеціалізація «Податкова справа».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 25 с.
 13. Чугунов І.Я., Єрмошенко Л.В., Маркуц Ю.І. Програма та робоча програма з дисципліни «Бюджетна система» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 18 с.
 14. Чугунов І.Я., Прус Н.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінансова безпека держави» для студентів ОС «бакалавр»,спеціальність 072»Фінанси,банківська справа та страхування», спеціалізація «Управління державними фінансовими ресурсами».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 27 с.
 15. Чугунов І.Я., Микитюк І.С., Прус Н.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Казначейська справа» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Управління державними фінансовими ресурсами».– Київ: КНТЕУ, 2018. – 30 с.
 16. Чугунов І.Я., Єрмошенко Л.В., Маркуц Ю.І. Збірник тестових завдань з дисципліни «Бюджетна система» для студентів ОС «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 50 с.
 17. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Програма з дисципліни «Бухгалтерський облік в державному секторі» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 14 с.
 18. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік в державному секторі» для студентів ОС «бакалавр» спеціальності «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 42 с.
 19. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Програма та робоча програма з дисципліни «Звітність установ державного сектору» для студентів ОС «бакалавр» спеціальність «Облік і оподаткування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 21 с.
 20. Волосович С.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів ОС «магістр» спеціалізацій «Державні фінанси», «Страхування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 73 с.
 21. Волосович С.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Страхування фінансових ризиків» для студентів ОС «магістр» спеціалізації «Фінансова аналітика» – Київ: КНТЕУ, 2018. – 25 с.
 22. Кукурудз О.М. Програма та робоча програма з дисципліни «Пенсійна система України» для студентів ОС «магістр», спеціалізації «Державні фінанси», «Страхування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 18 c.
 23. Кучер Г.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів ОС «бакалавр» спеціальність «Менеджмент ЗЕД». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 19 с.
 24. Кучер Г.В., Гусаревич Н.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління державним боргом» для студентів ОС «магістр» спеціалізація «Державні фінанси». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 43 с.
 25. Савченко Н.Г., Петрова Т.С. Програма та робоча програма з дисципліни «Соціальне страхування» для студентів ОС «бакалавр» спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 22 c.
 26. Прус Н.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінанси» для студентів ОС «бакалавр» спеціалізації «Економічна кібернетика», «Облік і оподаткування», «Фінансовий контроль», «Аудиторська діяльність». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 106 с.
 27. Савченко Н.Г., Петрова Т.С. Програма та робоча програма з дисципліни «Соціальна політика держави» для студентів ОС «магістр» спеціалізація «Публічне управління та адміністрування». – Київ: КНТЕУ, 2018. – 20 c.

Методичні видання кафедри фінансів у 2017 році:

 1. Чугунов І.Я., Тарасюк М.В., Канєва Т.В. та ін. Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС): для ступеня магістра з галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування» (спеціалізація «Державні фінанси», «Страхування»). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 91 с.
 2. Чугунов І.Я., Тарасюк М.В., Канєва Т.В. та ін. Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС): для освітнього ступеня бакалавра з галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізації «Державні фінанси», «Управління державними фінансовими ресурсами», «Податкова справа», «Страхування»). – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 142 с.
 3. Чугунов І.Я., Белінська Г.В. Програма і робоча програма з дисципліни «Фінансова політика». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 26 с.
 4. Чугунов І.Я., Прус Н.В., Гуминська М.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінанси». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 81 с.
 5. Белінська Г.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансова політика». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 68 с.
 6. Волосович С.В., Петрова Т.С. Збірник тестових завдань з дисципліни «Митні платежі». - Київ: КНТЕУ, 2017. - 37 с.
 7. Василенко А.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інвестиційна стратегія страхових організацій». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 22 с.
 8. Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М., Єрмошенко Л.В., Маркуц Ю.І. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Бюджетна система України». - Київ: КНТЕУ, 2017. - 112 с.
 9. Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М., Єрмошенко Л.В., Маркуц Ю.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Бюджетна система України». - Київ: КНТЕУ, 2017. - 50 с.
 10. Єрмошенко А.М. Селіверстова Л.С. Програма та робоча програма з дисципліни «Страховий менеджмент». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 23 с.
 11. Кучер Г.В., Гусаревич Н.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Управління державним боргом». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 35 с.
 12. Кучер Г.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Управління державним боргом». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 36 с.
 13. Кучер Г.В., Гусаревич Н.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Управління державним боргом». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 91 с.
 14. Прус Н.В., Микитюк І.С. Збірник тестових завдань з дисципліни «Казначейська система обслуговування бюджетів». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 49 c.
 15. Ротова Т.А. Програма і робоча програма з дисципліни «Страховий ринок». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 20 c.
 16. Савченко Н.Г., Кукурудз О.М., Петрова Т.С. Збірник тестових завдань з дисципліни «Соціальне страхування». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 35 с.
 17. Тарасюк М.В., Прус Н.В. Програма з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 36 с.
 18. Тарасюк М.В., Прус Н.В. Робоча програма з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 35 с.
 19. Тарасюк М.В., Бондаренко О.С., Прус Н.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 104 с.
 20. Шевченко С.О., Пелешко Н.М. Програма та робоча програма з дисципліни «Податкова система України». - Київ: КНТЕУ, 2017. – 33 с.

Методичні видання кафедри фінансів у 2016 році:

 1. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Програма з дисципліни «Бухгалтерський облік в бюджетних установах». – К.: КНТЕУ, 2016. – 11 с.
 2. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік в бюджетних установах». – К.: КНТЕУ, 2016. – 42 c.
 3. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Програма з дисципліни «Звітність бюджетних установ». – К.: КНТЕУ, 2016. – 10с.
 4. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Робоча програма з дисципліни «Звітність бюджетних установ». – К.: КНТЕУ, 2016. – 14 с.
 5. Волосович С.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Ринок фінансових послуг». – К.: КНТЕУ, 2016. – 34 с.
 6. Волосович С.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Митні платежі». – К.: КНТЕУ, 2016. – 74 с.
 7. Волосович С.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Страхування фінансових ризиків». – К.: КНТЕУ, 2016. – 70с.
 8. Тарасюк М.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит». – К.: КНТЕУ, 2016. – 172 с.
 9. Василенко А.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Інвестування». – К.: КНТЕУ, 2016. – 28 с.
 10. Гуминська М.В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінанси страхових організацій». – К.: КНТЕУ, 2016. – 120 с.
 11. Кукурудз О.М. Програма та робоча програма з дисципліни «Державний фінансовий контроль». – К.: КНТЕУ, 2016. – 26 с.
 12. Микитюк І.С. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Казначейська система обслуговування бюджетів». – К.: КНТЕУ, 2016. – 98 с.
 13. Ротова Т.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Страховi послуги в логістиці». – К.: КНТЕУ, 2016. – 65 с.
 14. Савченко Н.Г. Збірник тестових завдань з дисципліни «Соціальна політика». – К.: КНТЕУ, 2016. – 22 с.
 15. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Програма та робоча програма з дисципліни «Податкова система України» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінансове посередництво»,»Банківська справа». – Київ: КНТЕУ, 2016. – 27 с.
 16. Чугунов І.Я., Белінська Г.В., Макогон В.Д. Програма та робоча програма з дисципліни «Державні фінанси» для студентів освітнього ступеня «магістр», спеціальності «Облік і оподаткування», спеціалізація «Фінансовий контроль». – Київ: КНТЕУ, 2016. – 26 с.
 17. Чугунов І.Я., Шульга Н.П., Канєва Т.В. та ін. Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Київ: КНТЕУ, 2016.– 20 с.
 18. Чугунов І.Я., Тарасюк М.В., Белінська Г.В. та ін. Стандарт вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Державні фінанси». – Київ: КНТЕУ, 2016. – 13 с.
 19. Чугунов І.Я., Волосович С.В., Белінська Г.В. та ін. Стандарт вищої освіти освітнього ступеня «магістр», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Державні фінанси». – Київ: КНТЕУ, 2016. – 12с.

Методичні видання кафедри фінансів у 2015 році:

 1. Василенко А.В., Шевченко С.О., Пелешко Н.М. Податкова система України. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів ОС «бакалавр» спеціалізації «Державні фінанси». - К.: КНТЕУ, 2015. – 19 с.
 2. Гуминська М.В. Фінанси страхових організацій. Програма та робоча програма для студентів ОС бакалавр спеціалізацій «Державні фінанси», «Державна казначейська справа», «Страховий менеджмент». - Київ: КНТЕУ,  2015. – 34 с.
 3. Мазаракі А.А., Чугунов І.Я., Канєва Т.В. та ін.       Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит», спеціалізація «Державні фінанси» . – Київ: КНТЕУ, 2015. – 10 с.
 4. Мазаракі А.А., Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М. та ін. Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра, спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит», спеціалізація «Страховий менеджмент» . – Київ: КНТЕУ, 2015. – 14 с.
 5. Маруженко Д.С. Перестрахування. Програма та робоча програма для студентів ОС «бакалавр» спеціалізації «Страховий менеджмент». - К.: КНТЕУ, 2015. – 26 с.
 6. Микитюк І.С. Казначейська система виконання бюджету. Програма та робоча програма для студентів ОС «бакалавр» напрям підготовки 03050801 «Фінанси і кредит», професійне спрямування «Державна казначейська справа», «Державні фінанси». – Київ: КНТЕУ, 2015. – 34с.
 7. Пелешко Н.М. Податкова система України. Програма і робоча програма для студентів ОС «бакалавр» спеціалізації «Фінанси підприємства». - К.: КНТЕУ, 2015. – 27 с.
 8. Пелешко Н.М., Жукевич О.М. Податкова система України. Практикум. - К.: КНТЕУ, 2015. – 50 с.
 9. Ротова Т.А. Страхові послуги. Робоча програма дисципліни для студентів ОС бакалавр спеціалізації «Страховий менеджмент». - К.: КНТЕУ, 2015. – 23 с.
 10. Тринчук В.В., Долгова О.О., Клапків Л. М. Страховий маркетинг. Програма та робоча програма дисципліни для студентів ОС бакалавр спеціалізації «Страховий менеджмент». - К.: КНТЕУ, 2015. – 42 с.
 11. Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М, Єрмошенко Л.В. Бюджетна система України. Програма та робоча програма для студентів ОС бакалавр напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика». - К.: КНТЕУ. – 2015. – 38 с.
 12. Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М., Ротова Т.А. та ін.  Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит», спеціалізація «Страховий менеджмент» . – К.: КНТЕУ. – 2015. – 14 с.
 13. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Кучер Г.В. та ін. Програма вступного фахового випробування для здобуття ОКР спеціаліста, ступеня магістра спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит», спеціалізація «Державні фінанси». – К.: КНТЕУ, 2015 – 10 с.
 14. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Кучер Г.В. та ін. Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінансовий аналітик». – К.: КНТЕУ, 2015. – 14 с.
 15. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Кучер Г.В. та ін. Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня бакалавра за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» (на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст»). - К.: КНТЕУ, 2015. – 19 с.
 16. Чугунов І.Я., Микитюк І.С., Гуминська М.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінанси» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», напряму підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація «Державні фінанси», «Державна казначейська справа», «Страховий менеджмент». - Київ: КНТЕУ, 2015. – 67 с.
 17. Чугунов І.Я., Ротова Т.А., Микитюк І.С. Фінанси. Програма практики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит», спеціалізація «Державна казначейська справа», «Страховий менеджмент». - Київ: КНТЕУ, 2015. – 15с.
 18. Шевченко С.О., Пелешко Н.М. Податкова система України (непрямі податки). Практикум. - К.: КНТЕУ, 2015. – 27 с.

Методичні видання кафедри фінансів у 2014 році:

 1. Волосович С.В. Програма з дисципліни «Митні платежі». – К.: КНТЕУ, 2014. – 14 с.
 2. Волосович С.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Страхування фінансових ризиків». – К.: КНТЕУ, 2014. – 26 с.
 3. Гуминська М.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінанси страхових організацій». — К.: КНТЕУ, 2014. – 70 с.
 4. Гуминська М.В. Практикум з дисципліни «Фінанси страхових організацій». К.: КНТЕУ, 2014. – 124 с.
 5. Єрмошенко А.М. Робоча програма з дисципліни «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 19 с.
 6. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я. та ін. Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий аналітик». – К.: КНТЕУ, 2014. – 14 с.
 7. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М. та ін.  Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014.  – 15 с.
 8. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я., Канєва Т.В. та ін. Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» для студентів спеціальності  03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Державні фінанси». – К.: КНТЕУ, 2014. – 11 с.
 9. Микитюк І.С. Програма з дисципліни «Казначейство зарубіжних країн».  – К.: КНТЕУ, 2014. – 10 с.
 10. Ротова Т.А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Страхові послуги». – К.: КНТЕУ, 2014. – 18 с.
 11. Ротова Т.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Страхування». – К.: КНТЕУ, 2014. – 70 с.
 12. Ротова Т.А., Долгова О.О. Програма з дисципліни «Страхові послуги». – К.: КНТЕУ, 2014. – 12 с.
 13. Ротова Т.А., Тринчук В.В., Клапків Л.М. Робоча програма з дисципліни «Страхування». – К.: КНТЕУ, 2014. – 24 с.
 14. Руденко І.В. Практикум з дисципліни «Бюджетна система України». – К.: КНТЕУ, 2014. – 127 с.
 15. Чугунов І.Я., Белінська Г.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінансова політика». – К.: КНТЕУ, 2014. – 29 с.
 16. Чугунов І.Я., Пелешко Н.М. Комплексна з фаху та переддипломна практика. Робоча програма. – К.: КНТЕУ, 2014. – 30 с.
 17. Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М., Канєва Т.В. та ін. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізацій «Державні фінанси», «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 42 с.
 18. Чугунов І.Я., Канєва Т.В. та ін. Програма вступного випробування з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»). – К.: КНТЕУ, 2014. – 19 с.
 19. Чугунов І.Я., Кучер Г.В., Тринчук В.В. та ін. Програма виробничої практики для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізацій «Державні фінанси», «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 22 с.
Методичні видання кафедри фінансів у 2013 році:
Методичні видання кафедри фінансів у 2012 році:
Методичні видання кафедри фінансів у 2011 році:

15.10.2013
Vladimir
5889
остання редакція 26.02.2021
41828