logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Методична робота

фінансів

Методичні видання розробляються відповідно до Положення про організацію навчального процесу в університеті та вимог кредитно-модульної системи.
Підготовка методичного забезпечення дисциплін навчального плану здійснюється згідно з планом видань університету з метою удосконалення змісту і методів навчання.
Методичне забезпечення дисциплін навчального плану представлене програмами та робочими програмами навчальних дисциплін, опорними конспектами лекцій, практикумами, збірниками тестових завдань, навчальними посібниками, іншими методичними матеріалами, що входять до навчально-методичного комплексу дисциплін.
Проводиться постійний моніторинг та оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою, для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, актуалізується тематика курсових та дипломних магістерських робіт.

Методичні видання кафедри фінансів у 2022 році:

 1. Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Канєва Т.В., Чугунов І.Я. та ін. Програма кваліфікаційного екзамену, освітні програми “Державні фінанси”, “Податкова справа”, “Страхування”, “Управління державними фінансовими ресурсами” ОС “бакалавр”. Київ : КНТЕУ, 2022. 21 с.
 2. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Василенко А.В. Програма кваліфікаційного екзамену, освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС «молодший бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 26 с.
 3. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Пасічний М.Д., Кучер Г.В. Наскрізна програма практичної підготовки, освітня програма «Міжнародні фінанси» ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 18 с.
 4. Чугунов І.Я., Канєва Т.В., Пасічний М.Д., Кучер Г.В. Робоча програма практичної підготовки, освітня програма «Міжнародні фінанси» ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 18 с.
 5. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В., Зайчук С.В. Програма дисципліни «Державні видатки», освітня програма «Державний аудит» ОС “магістр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 27 с.
 6. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В., Зайчук С.В. Робоча програма дисципліни «Державні видатки», освітня програма «Державний аудит» ОС “магістр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 47 с.
 7. Чугунов І.Я., Кучер Г.В.  Робоча програма дисципліни «Міжнародні фінанси», освітня програма «Корпоративні фінанси» ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 30 с.
 8. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Програма дисципліни «Міжнародна фінансова система в умовах глобалізації», освітні програми «Міжнародні фінанси», «Фінансові технології в бізнесі» ОС “магістр”. К.: КНТЕУ, 2022. 23 с.
 9. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Програма дисципліни «Міжнародні фінанси», освітні програми «Міжнародні фінанси», «Корпоративні фінанси» ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 20 с.
 10. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Програма дисципліни «Міжнародні фінансові ринки», освітня програма «Фінансовий менеджмент» ОС «магістр». Київ: ДТЕУ, 2022. 18 с.
 11. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Програма дисципліни «Управління державним боргом», освітні програми «Публічні фінанси», «Міжнародні фінанси» ОС “магістр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 32 с.
 12. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Робоча програма дисципліни «Міжнародна фінансова система в умовах глобалізації», освітні програми «Міжнародні фінанси», «Фінансові технології в бізнесі» ОС “магістр”. К.: КНТЕУ, 2022. 32 с.
 13. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Робоча програма дисципліни «Міжнародні фінанси», освітні програми «Управління банківським бізнесом», «Фінансове посередництво» ОС “магістр”. К.: КНТЕУ, 2021. 29 с.
 14. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Робоча програма дисципліни «Міжнародні фінансові ринки», освітня програма «Фінансовий менеджмент» ОС «магістр». Київ: ДТЕУ, 2022. 28 с.
 15. Чугунов І.Я., Кучер Г.В. Робоча програма дисципліни «Управління державним боргом», освітні програми «Публічні фінанси», «Міжнародні фінанси» ОС “магістр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 32 с.
 16. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Збірник тестових завдань з дисципліни “Податкова система”, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітня програма «Публічне управління та адміністрування» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 40 с.
 17. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Програма дисципліни «Бюджетна система», освітня програма «Муніципальний менеджмент» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 21 с.
 18. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Робоча програма дисципліни «Бюджетна система», освітня програма «Муніципальний менеджмент» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 33 с.
 19. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Програма дисципліни «Державна фінансова стратегія», освітня програма «Публічні фінанси» ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 17 с.
 20. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Програма дисципліни «Управління публічними фінансами», освітня програма «Публічне управління та адміністрування» ОС «магістр». Київ: ДТЕУ, 2022. 14 с.
 21. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Робоча програма дисципліни «Державна фінансова стратегія», освітня програма «Публічні фінанси» ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 26 с. 
 22. Чугунов І.Я., Пасічний М.Д. Робоча програма дисципліни «Управління публічними фінансами», освітня програма «Публічне управління та адміністрування» ОС «магістр». Київ: ДТЕУ, 2022. 24 с.
 23. Чугунов І.Я., Савченко Н.Г. Програма дисципліни "Соціологія фінансів", освітня програма "Соціологія економічної діяльності" ОС "бакалавр". Київ: ДТЕУ, 2022. 17 с.
 24.  Чугунов І.Я., Савченко Н.Г. Робоча програма дисципліни "Соціологія фінансів", освітня програма "Соціологія економічної діяльності"  ОС "бакалавр". Київ: ДТЕУ, 2022. 22 с.
 25. Василенко А.В. Програма дисципліни «Страхування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (усі освітні програми) ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 61 с.
 26. Волосович С.В. Програма дисципліни “Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності” освітня програма “Міжнародні фінанси” ОС “бакалавр”. Київ: КНТЕУ, 2022. 19с.
 27. Волосович С.В. Програма дисципліни “Фінансові технології”, освітня програма “Фінансовий менеджмент” ОС “магістр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 23 с.
 28. Волосович С.В. Програма дисципліни «Страхування фінансових ризиків», освітні програми «Страховий менеджмент», «Фінансові технології в бізнесі» ОС «магістр». Київ: ДТЕУ, 2022. 20с.
 29. Гуминська М.В., Василенко А.В. Збірник тестових завдань з дисципліни “Фінанси страхових організацій”, освітні програми «Страхування» «Страховий бізнес», «Державні та муніципальні фінанси», «Публічні фінанси», «Управління державними фінансовими ресурсами» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 74 с.
 30.  Канєва Т.В., Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Савченко Н.Г., Шевченко С.О. Робоча програма кваліфікаційного екзамену, освітня програма “Державні фінанси”. Київ : КНТЕУ, 2022. 13 с.
 31. Канєва Т.В., Чугунов І.Я., Макогон В.Д., Савченко Н.Г., Шевченко С.О. Робоча програма кваліфікаційного екзамену, освітня програма “Управління державними фінансовими ресурсами” ОС “бакалавр”. Київ : КНТЕУ, 2022. 14 с.
 32.  Канєва Т.В., Чугунов І.Я., Морозова Л.С., Василенко А.В., Савченко Н.Г. Робоча програма кваліфікаційного екзамену, освітня програма “Страхування”. Київ : КНТЕУ, 2022. 13 с.
 33.  Канєва Т.В., Чугунов І.Я., Пасічний М.Д., Пелешко Н.М. Робоча програма кваліфікаційного екзамену, освітня програма “Податкова справа” ОС “бакалавр”. Київ : КНТЕУ, 2022. 14 с.
 34. Канєва Т.В., Шевченко С.О.  Збірник тестових завдань з дисципліни “Бухгалтерський облік в державному секторі”,  спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 071 «Облік і оподаткування» ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 38 с.
 35. Канєва Т.В., Шевченко С.О. Практикум з дисципліни «Податкова система», спеціальність  "Облік і оподаткування", освітні програми "Облік і оподаткування", "Фінансовий контроль та аудит" ОС «молодший бакалавр», «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 
 36. Козарезенко Л.В. Програма дисципліни «Діджитал фінанси», освітня програма «Цифрові фінанси» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 23 с.
 37. Козарезенко Л.В. Робоча програма дисципліни «Діджитал фінанси», освітня програма «Цифрові фінанси» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 49 с.
 38. Козарезенко Л.В., Савченко Н.Г.  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Соціальне забезпечення», освітня програма «Соціальне забезпечення» ОС “Бакалавр”.  Київ: ДТЕУ, 2022. 35 с.
 39. Морозова Л.С. Програма дисципліни "Диджиталізація страхових послуг", освітня програма “Цифрові фінанси” ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 15 с.
 40. Морозова Л.С. Робоча програма дисципліни "Диджиталізація страхових послуг", освітня програма “Цифрові фінанси” ОС «бакалавр». Київ: ДТЕУ, 2022. 38 с.
 41. Савченко Н.Г., Маркуц Ю.І. Програма дисципліни «Соціальна політика держави», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС “доктор філософії”. Київ: ДТЕУ, 2022. 15 с.
 42.  Савченко Н.Г., Маркуц Ю.І. Робоча програма дисципліни «Соціальна політика держави», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОС “доктор філософії”. Київ: ДТЕУ, 2022. 19 с.
 43. Шевченко С.О. Програма дисципліни «Податкова система», освітня програма «Публічне управління та адміністрування» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 13 с.
 44. Шевченко С.О. Робоча програма дисципліни «Податкова система», освітня програма «Публічне управління та адміністрування» ОС “бакалавр”. Київ: ДТЕУ, 2022. 18 с.
Методичні видання кафедри фінансів у 2021 році:
Методичні видання кафедри фінансів у 2020 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2019 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2018 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2017 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2016 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2015 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2014 році
 1. Волосович С.В. Програма з дисципліни «Митні платежі». – К.: КНТЕУ, 2014. – 14 с.
 2. Волосович С.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Страхування фінансових ризиків». – К.: КНТЕУ, 2014. – 26 с.
 3. Гуминська М.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Фінанси страхових організацій». — К.: КНТЕУ, 2014. – 70 с.
 4. Гуминська М.В. Практикум з дисципліни «Фінанси страхових організацій». – К.: КНТЕУ, 2014. – 124 с.
 5. Єрмошенко А.М. Робоча програма з дисципліни «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 19 с.
 6. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я. та ін. Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Фінансовий аналітик». – К.: КНТЕУ, 2014. – 14 с.
 7. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М. та ін.  Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для студентів спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014.  – 15 с.
 8. Мазаракі А.А, Чугунов І.Я., Канєва Т.В. та ін. Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» для студентів спеціальності  03050801 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Державні фінанси». – К.: КНТЕУ, 2014. – 11 с.
 9. Микитюк І.С. Програма з дисципліни «Казначейство зарубіжних країн».  – К.: КНТЕУ, 2014. – 10 с.
 10. Ротова Т.А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Страхові послуги». – К.: КНТЕУ, 2014. – 18 с.
 11. Ротова Т.А. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Страхування». – К.: КНТЕУ, 2014. – 70 с.
 12. Ротова Т.А., Долгова О.О. Програма з дисципліни «Страхові послуги». – К.: КНТЕУ, 2014. – 12 с.
 13. Ротова Т.А., Тринчук В.В., Клапків Л.М. Робоча програма з дисципліни «Страхування». – К.: КНТЕУ, 2014. – 24 с.
 14. Руденко І.В. Практикум з дисципліни «Бюджетна система України». – К.: КНТЕУ, 2014. – 127 с.
 15. Чугунов І.Я., Белінська Г.В. Програма та робоча програма з дисципліни «Фінансова політика». – К.: КНТЕУ, 2014. – 29 с.
 16. Чугунов І.Я., Пелешко Н.М. Комплексна з фаху та переддипломна практика. Робоча програма. – К.: КНТЕУ, 2014. – 30 с.
 17. Чугунов І.Я., Єрмошенко А.М., Канєва Т.В. та ін. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізацій «Державні фінанси», «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 42 с.
 18. Чугунов І.Я., Канєва Т.В. та ін. Програма вступного випробування з фаху для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»). – К.: КНТЕУ, 2014. – 19 с.
 19. Чугунов І.Я., Кучер Г.В., Тринчук В.В. та ін. Програма виробничої практики для студентів спеціальності «Фінанси і кредит», спеціалізацій «Державні фінанси», «Страховий менеджмент». – К.: КНТЕУ, 2014. – 22 с.
Методичні видання кафедри фінансів у 2013 році
Методичні видання кафедри фінансів у 2012 році

14.10.2013
Vladimir
6528
остання редакція 21.02.2023
43200