logo
Кафедра статистики та економетрії
Кафедра статистики та економетрії
logo
Кафедра статистики та економетрії
img

Співробітництво

статистики та економетрії

Кафедра статистики та економетрії має дружні відносини та плідно співпрацює з науковими організаціями та кафедрами статистики інших вищих навчальних закладів країни, а також за кордоном. Кафедра уклала договори про наукову співдружність із рядом організацій і установ, серед яких Державне підприємство "Інформаційно-аналітичне агентство" Держкомстату України. За цими договорами проводяться спільні дослідження щодо створення інтегрованих статистичних систем.

Кафедра є базовою структурою та брала активну участь у проекті міжнародного співробітництва КНТЕУ з Університетом Маямі (Огайо, США) "Якісні методи вдосконалення бізнесу".

У рамках проекту викладачі кафедри Попов І.І. та Чорний А.Ю. відвідали Університет Маямі (Огайо, США), де ознайомилися із особливостями викладання та підготовки комплексу статистичних дисциплін, вивчили досвід використання статистичних методів управління якістю на промислових підприємствах. Результати стажування впроваджено у навчальний процес.

У вересні 2008 р. кафедра уклала угоду про творчу науково-практичну співпрацю з Головним управлінням статистики у місті Києві. Предметом цієї угоди є сприяння підготовці висококваліфікованих фахівців з економіки, менеджменту, маркетингу, комерційного права, бухгалтерського обліку та аудиту, банківської справи; кооперація зусиль науковців університету та управління Держкомстату щодо збагачення інтелектуального потенціалу України, координація науково-дослідної діяльності у розв’язанні актуальних економічних проблем, створення умов для прискореного впровадження у практику досягнень економічної і статистичної науки. 

15.02.2017
Vladimir
2577
остання редакція 14.06.2018
456287