logo
Кафедра статистики та економетрії
Кафедра статистики та економетрії
logo
Кафедра статистики та економетрії
img

Навчальний процес

статистики та економетрії

До складу дисциплін, що викладаються на кафедрі, увійшли:

1. Банківська статистика. 
2. Економетрія.
3. Економічна статистика.
4. Міжнародна статистика. 
5. Міжнародна статистика (аспіранти).
6. Митна статистика.
7. Статистика.
8. Статистика ринку товарів та послуг.
9. Статистика якості.
10. Статистичні методи аналізу та прогнозування (аспіранти).  

11. Статистичні методи прогнозування. 

12. Теорія ймовірностей та математична статистика.
13. Фінансова статистика.

     У 2005 р. кафедру оснащено комп’ютерною технікою, що дозволило розпочати роботи з трансформації навчально-методичного забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі, з урахуванням сучасних інформаційних технологій. 
    Для кафедри перспективним пріоритетним напрямом роботи є впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних пакетів статистичного аналізу даних, що сприятиме професійному становленню та конкурентоспроможності майбутніх фахівців.

15.10.2013
Vladimir
2558
остання редакція 07.09.2018
03329