logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

СВР ДФ 26.055.001

Спеціалізовані вчені ради

Разова СВР ДФ 26.055.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Баранюка Юрія Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов Ігор Якович

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради

Документи подані здобувачем до ради: 5 лютого 2020 р.

Прийнято дисертацію до розгляду : 11 лютого 2020 р.

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (07 «Управління та адміністрування»)

Автор дисертації:  Баранюк Юрій Романович

Назва дисертаційної роботи: 

«Державний фінансовий контроль в умовах інституційних трансформацій»

Дата захисту: 2 липня 2020 року

Захист відбудеться за адресою:  м. Київ, вул. Кіото, 19, корпус А, ауд. А-219.

Приєднані файли

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки опонентів:

Вiдгук_Кужелeв_МО

Вiдгук_Рекуненко_II

Аудіозапис

Відеозапис

11.02.2020
shestack
3380
остання редакція 23.12.2020
shestack