logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
img

Бойко Маргарита Григорівна

менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

БОЙКО МАРГАРИТА ГРИГОРІВНА

доктор економічних наук, професор
завідувачка кафедри менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

гарант освітньо-професійної  програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародний готельний і ресторанний бізнес»

e-mail: m.boyko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

SCOPUS
Web of Science ResearcherID
ORCID
Google Scholar  

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Фундаментальні та прикладні дослідження туризму та гостинності, концепти стратегічного маркетингу, бізнес-проектування, теорії ціннісно орієнтованого управління.

ДИСЦИПЛІНИ

“Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі”, “Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі», «Project Management in the hotel and restaurant business”, “Ціннісно орієнтоване управління “

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 2014 р.
 • доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Ціннісно орієнтоване управління туристичними підприємствами», 2011 р. Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А.А., 2008 р.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 2007 р.
 • кандидат економічних наук, 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», тема дисертації: "Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства ", 2003 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Ткаченко Т.І.
ДОСВІД РОБОТИ
 • завідувачка кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу
 • професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2012– 2015 рр.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2005 – 2012 рр.
 • заступник декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008 – 2011 рр.
 • старший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2003– 2005 рр.
 • асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1999 – 2003 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1G2_yIIAAAAJ&hl=uk 

ORCID

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення, 2018 р.
 • Лист подяки Ректора Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток та забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір, 2018 р.
 • Почесна грамота КНТЕУ, 2018 р.
 • Подяка Київського міського голови за сумлінну працю, 2016 р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю, 2000 р.
 • Подяка Державної адміністрації Деснянського району у м. Києві  за вагомий внесок у розвиток Деснянського району , 2007 р.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України, 1999 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Тренінг для членів галузевих експертних рад та експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , січень 2020 р.
 • Онлайн-тренінг для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , вересень 2020 р.
 • Міжнародний сертифікат (39-A1) про підвищення кваліфікації на тему «HORECA International projects», 180 год., 01.08-31.08. 2020 Premier Fort Hotel, Sveti Vlas, Bulgaria, серпень 2020
 • Міжнародне стажування в Словаччині «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , 14th of September to the  16th  October 2020; сертифікат № 003/1 – 2020
 • Тренінг  «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, КНТЕУ, листопад 2019 р.
 • Міжнародне стажування за участю в проекті «Cross-cultural and economic aspects development of European  integration processes», 4-8 April, 2019, Kosice, Slovak Republik, сертифікат 120  годин (4 кредита ECTS)
 • Міжнародне стажування в Словаччині «European Integration: Models of Students' Practical Training» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , сертифікат № 14-17 жовтня, 2019 р.; сертифікат № 002/2 – 2019;
 • Міжнародне стажування в Словаччині, 120 год. , сертифікат № 001/4-2019, 9-12 квітня, 2019 р. (Пряшівський університет в м. Пряшів; Академія професійної освіти «Меркур»)
 • Стажування «Реформування вищої освіти в Україні» Pearson 8.11/2019
 • CERTIFICATE Grade B in ENGLISH Council of Europe Level B2, 04.02.2019, Kyiv National University of Trade and Economics,  англійська мова – В2.;
 • Навчально-методичні семінари в рамках Міжнародних інформаційних тижнів програми ЄС  Еразмус+ в Україні, Еразмус+ офіс в Україні 2018 рр.
 •  Міжнародне стажування в Чехії 108 год., сертифікат № 2143, 29-3 листопада, 2018 р. (Технічний університет, м.Острава);
 • Міжнародний сертифікат за результатами проходження Тренінг по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa; Міжнародний сертифікат за результатами проходження тренінгу;  2018 р.;
 • Участь у міжнародному проекті «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA) у рамках програми Еразмус +574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP, червень 2017 р.
 • Міжнародне стажування за участю в проекті «Cross-cultural and economic aspects development of European  integration processes», 4-8 April, 2016, Kosice, Slovak Republik, сертифікат 120  годин (4 кредита ECTS)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації «Business Projects» Сертифікат Університету Центрального Ланкаширу (Велика Браитанція), 10-15.08. 2015
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Голова підкомісії зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Науково-методичної комісії з транспорту та сервісу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, з 2019 р. до цього часу
 • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 73 «Менеджмент», 75 «Маркетинг» 24 «Сфера обслуговування  з 2019 р. до цього часу
 • член експертної групи МОН України  для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки
 • Член Вченої ради КНТЕУ;
 • Член Науково експертної ради КНТЕУ;
 • Член Методичної ради КНТЕУ;
 • Член спеціалізованої вченої ради: Д 26.055.01 із захисту дисертаційних робіт за за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія;
 • член Вченої ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ;
 • член проектної групи за спеціальністю «Маркетинг» (PhD);
 • член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за  спеціальностями «Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент», «Міжнародний готельний бізнес») (освітній ступінь «магістр»);
 • член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за  спеціальностями спеціальностями «Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» (освітній ступінь «бакалавр»);
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» з 2019 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Маріупольського державного університету. Серія економіка » з 2018 р. до цього часу.
 • Експерт за проектом Закону України «Про основні засади туристичної діяльності», 2021 р.
МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 1. Участь у 88 міжнародних конференціях та форумах;
 2. Міжнародне стажування в Словаччині «International Hospitality Projects» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža), 180 год. , 20th of June to the  01th  August  2022; сертифікат № 05/97 – 22;
 3. Стажування-практикум  «Hotellerie im digitalen Zeitalter», готель «Moosbeck ALM», Rottenbuch, Deutschland / Німеччина, 01.08.2022-31.08.2022; сертифікат № 0019, 180 год, 6 кредитів ЄКТС
 4. Участь у проєкті Erasmus+(KA131 and KA171) – 2022) (Міжнародний  тиждень мобільності персоналу (22-26 травня 2023 р.); Конференція EECME (25 травня); Міжнародний тиждень якості персоналу (тренінги)), Словенія, Люблінська бізнес-школа, Сертифікат, звіт про міжнародне наукове стажування, 22.05.23-26.05.23
 5. Участь у проекті міжнародної мобільності  «Візитний професор», Вища школа суспільно-господарча у Пшеводську, Польща, Сертифікат, 01.09.2022-30.06.2023
 6. Розроблення дистанційного курсу дисципліни «»Управління якістю та безпекою в туризмі» та відео-уроків для Національної туристичної організації України  (НТО України) та онлайн-платформи «Prometheus» (в межах реалізації міжнародного проекту USAID «Конкурентоспроможна економіка УКраїни» та «NTOU Akademy», 2020-2021 рр.)
 7. UCMItaly, Progetto Euroest, Центр професійного навчання Safety Corporation SRL за програмою International studies in the HORECA segment of Italy 22.06–22.07.2021 р. (180 год/6 кредитів), сертифікат від 25.09.2021
 8. Міжнародне стажування в Словаччині «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , 14th of September to the  16th  October 2020; сертифікат № 003/2 – 2020;
 9. Міжнародне стажування за програмою «HoReCa international projects», Premier Fort Beach Hotel, Sveti  Vlas, Bulgaria, 1-31 серпня 2020р., Сертифікат  № 40-А1 від 15 вересня 2020 р., 180 год.
 10. Міжнародне стажування в Словаччині «European Integration: Models of Students' Practical Training» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , сертифікат № 14-17 жовтня, 2019 р.; сертифікат № 002/2 – 2019;
 11. Міжнародне стажування в Словаччині, 120 год. , сертифікат № 001/4-2019, 9-12 квітня, 2019 р. (Пряшівський університет в м. Пряшів; Академія професійної освіти «Меркур»);
 12. Міжнародне стажування в Словаччині-Австрії, 108 год. , сертифікат № 040/1-2018, 19-23 лютого, 2018 р. (Наукове академічне співтовариство ім. М.Балудянського, м. Кошице; Кошицький технічний університет; Пан-Європейський університет, Братислава; Віденський університет, м.Відень);
 13. Міжнародний сертифікат за результатами проходження Тренінг по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa; Міжнародний сертифікат за результатами проходження тренінгу;  2018 р.;
 14. Участь у міжнародному проекті «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA) у рамках програми Еразмус +574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP, 2016-2017 р.
 15. Міжнародне стажування за участю в проекті «Cross-cultural and economic aspects development of European  integration processes», 4-8 April, 2016, Kosice, Slovak Republik, сертифікат
 16. Програма Підвищення кваліфікації «Level UP Reikartz»,   Reikartz Hotel Group, 18--31 жовтня 2021, 30 годин, 1 кредит, сертифікат № TQOJAG-SE000168, вид. 31.10.2021 р.
 17. Онлайн тренінг для членів ГЕР Національного агентства з Британським агентством QAA Britnish Counsil Україна «Галузевий аспект акредитації міжнародний досвід», 31січня, 3 лютого 2022 р.(сертифікат №0114 (QAA) 2022, вид.03.2.2022 р.
 18.  Successfully completed On Being a Scientist Course authorized by European Academy of Sciences and Researcy, Hamburg, Germany (10 hours, Certificate XL-12-1909938446-20, 2021)
 19. International internship «Іnternational strategic partnership of education, science and business of hospitality for the integration of Ukraine into the EU, 22 June- 04 August, 2023, 180 год. , Merkur Academy of Professional Education, Kaluža, сертифікат № 0017/1 – 2023;
 20. International internship «Іnternational strategic partnership of education, science and business of hospitality for the integration of Ukraine into the EU, 22 June- 04 August, 2023, 180 год. , Merkur Academy of Professional Education, Kaluža, сертифікат № 0017/1 – 2023;
 21. Міжнародний транскордонний проект «Дні УКРАЇНИ 2023 у м. Кошице» та словацько-український форум «SUF2023», м. Кошице- м. Калужа, Словацька Республіка, 21-28 вересня 2023 р.
ХОБІ подорожі, захист безпритульних тварин, скетчингольс

13.02.2021
43220
4226
остання редакція 13.06.2024
43059