logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Бойко Маргарита Григорівна

готельно-ресторанного бізнесу

БОЙКО МАРГАРИТА ГРИГОРІВНА

доктор економічних наук, професор
завідувачка  кафедри готельно-ресторанного бізнесу

гарант освітньо-професійної  програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародний готельний і ресторанний бізнес»

e-mail: m.boyko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

SCOPUS
Web of Science ResearcherID
ORCID
Google Scholar  

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Фундаментальні та прикладні дослідження туризму та гостинності, концепти стратегічного маркетингу, бізнес-проектування, теорії ціннісно орієнтованого управління.

ДИСЦИПЛІНИ

“Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі”, “Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі», «Project Management in the hotel and restaurant business”, “Ціннісно орієнтоване управління “

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 2014 р.
 • доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Ціннісно орієнтоване управління туристичними підприємствами», 2011 р. Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А.А., 2008 р.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 2007 р.
 • кандидат економічних наук, 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», тема дисертації: "Формування стратегії розвитку підприємств готельного господарства ", 2003 р. Науковий керівник: д.е.н., проф. Ткаченко Т.І.
ДОСВІД РОБОТИ
 • завідувачка кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу
 • професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2012– 2015 рр.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2005 – 2012 рр.
 • заступник декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008 – 2011 рр.
 • старший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2003– 2005 рр.
 • асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1999 – 2003 рр.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1G2_yIIAAAAJ&hl=uk 

ORCID

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення, 2018 р.
 • Лист подяки Ректора Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за особистий внесок у розвиток та забезпечення інтеграції науки у світовий освітянський простір, 2018 р.
 • Почесна грамота КНТЕУ, 2018 р.
 • Подяка Київського міського голови за сумлінну працю, 2016 р.
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за сумлінну працю, 2000 р.
 • Подяка Державної адміністрації Деснянського району у м. Києві  за вагомий внесок у розвиток Деснянського району , 2007 р.
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України, 1999 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Тренінг для членів галузевих експертних рад та експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , січень 2020 р.
 • Онлайн-тренінг для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , вересень 2020 р.
 • Міжнародний сертифікат (39-A1) про підвищення кваліфікації на тему «HORECA International projects», 180 год., 01.08-31.08. 2020 Premier Fort Hotel, Sveti Vlas, Bulgaria, серпень 2020
 • Міжнародне стажування в Словаччині «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , 14th of September to the  16th  October 2020; сертифікат № 003/1 – 2020
 • Тренінг  «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, КНТЕУ, листопад 2019 р.
 • Міжнародне стажування за участю в проекті «Cross-cultural and economic aspects development of European  integration processes», 4-8 April, 2019, Kosice, Slovak Republik, сертифікат 120  годин (4 кредита ECTS)
 • Міжнародне стажування в Словаччині «European Integration: Models of Students' Practical Training» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , сертифікат № 14-17 жовтня, 2019 р.; сертифікат № 002/2 – 2019;
 • Міжнародне стажування в Словаччині, 120 год. , сертифікат № 001/4-2019, 9-12 квітня, 2019 р. (Пряшівський університет в м. Пряшів; Академія професійної освіти «Меркур»)
 • Стажування «Реформування вищої освіти в Україні» Pearson 8.11/2019
 • CERTIFICATE Grade B in ENGLISH Council of Europe Level B2, 04.02.2019, Kyiv National University of Trade and Economics,  англійська мова – В2.;
 • Навчально-методичні семінари в рамках Міжнародних інформаційних тижнів програми ЄС  Еразмус+ в Україні, Еразмус+ офіс в Україні 2018 рр.
 •  Міжнародне стажування в Чехії 108 год., сертифікат № 2143, 29-3 листопада, 2018 р. (Технічний університет, м.Острава);
 • Міжнародний сертифікат за результатами проходження Тренінг по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa; Міжнародний сертифікат за результатами проходження тренінгу;  2018 р.;
 • Участь у міжнародному проекті «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA) у рамках програми Еразмус +574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP, червень 2017 р.
 • Міжнародне стажування за участю в проекті «Cross-cultural and economic aspects development of European  integration processes», 4-8 April, 2016, Kosice, Slovak Republik, сертифікат 120  годин (4 кредита ECTS)
 • Міжнародне підвищення кваліфікації «Business Projects» Сертифікат Університету Центрального Ланкаширу (Велика Браитанція), 10-15.08. 2015
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Голова підкомісії зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» Науково-методичної комісії з транспорту та сервісу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, з 2019 р. до цього часу
 • Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 73 «Менеджмент», 75 «Маркетинг» 24 «Сфера обслуговування  з 2019 р. до цього часу
 • член експертної групи МОН України  для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки
 • Член Вченої ради КНТЕУ;
 • Член Науково експертної ради КНТЕУ;
 • Член Методичної ради КНТЕУ;
 • Член спеціалізованої вченої ради: Д 26.055.01 із захисту дисертаційних робіт за за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія;
 • член Вченої ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ;
 • член проектної групи за спеціальністю «Маркетинг» (PhD);
 • член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за  спеціальностями «Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент», «Міжнародний готельний бізнес») (освітній ступінь «магістр»);
 • член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за  спеціальностями спеціальностями «Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» (освітній ступінь «бакалавр»);
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» з 2019 р. до цього часу.
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Маріупольського державного університету. Серія економіка » з 2018 р. до цього часу.
 • Експерт за проектом Закону України «Про основні засади туристичної діяльності», 2021 р.
ХОБІ подорожі, захист безпритульних твари, скетчингольс

13.02.2021
43220
1619
остання редакція 15.02.2021
43220