logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
img

Ведмідь Надія Іванівна

менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

ВЕДМІДЬ НАДІЯ ІВАНІВНА

доктор економічних наук, професор
декан факультету технологій та бізнесу

гарант освітньо-професійної програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Готельний та ресторанний девелопмент»

e-mail:n.vedmid@knute.edu.ua

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ SCOPUS
Web of Science ResearcherID
ORCID
Google Scholar  
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фундаментальні та прикладні дослідження туризму та гостинності, теорії сервісного управління  підприємств курортно-рекреаційної сфери

​ДИСЦИПЛІНИ “Менеджмент готелів та ресторанів”, “Менеджмент”
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 2019 р.
 • доктор економічних наук, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Сервісне управління підприємств курортно-рекреаційної сфери. Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А. А.,  2015 р.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 2007 р.
 • кандидат економічних наук, 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами», тема дисертації: "Управління інтегрованими маркетинговими комунікацями туристичних підприємств ", 2003 р.
 • магістр, спеціальність «Менеджмент у невиробничій сфері», Київський державний торговельно-економічний університет, 1998 р.
 • кваліфікація спеціаліст, спеціальність «Менеджмент у виробничій сфері»,1995 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • деканка факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2014 р. і по теперішній час
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2005– 2015 рр.
 • заступник декана з наукової роботи факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2009 – 2011 рр.
 • старший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2003– 2005 рр.
 • асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу  Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1998 – 2003 рр.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Google Scholar  

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти» (2020)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2018)
 • Грамоти та подяки ректора КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Онлайн-тренінг для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , січень 2020 р.
 • Міжнародний сертифікат (43-A1) про підвищення кваліфікації на тему «HORECA International projects», 180 год., 01.08-31.08. 2020 Premier Fort Hotel, Sveti Vlas, Bulgaria, серпень 2020
 • Міжнародне стажування в Словаччині «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , 14th of September to the  16th  October 2020; сертифікат № 003/3 – 2020;
 • Міжнародне стажування в Словаччині, 120 год. , сертифікат № 001/6-2019, 9-12 квітня, 2019 р. (Пряшівський університет в м. Пряшів; Академія професійної освіти «Меркур»);
 •  CERTIFICATE Grade B in ENGLISH Council of Europe Level B2, Kyiv National University of Trade and Economics,  англійська мова – В2.;
 • Міжнародне стажування в Словаччині-Австрії, 108 год. , сертифікат № 041/1-2018, 19-23 лютого, 2018 р. (Наукове академічне співтовариство ім. М.Балудянського, м. Кошице; Кошицький технічний університет; Пан-Європейський університет, Братислава; Віденський університет, м. Відень);
 • Міжнародний сертифікат за результатами проходження Тренінг по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa;
 • Міжнародний сертифікат за результатами проходження тренінгу; 2018 р.CERTIFICATE Grade B in ENGLISH Council of Europe Level B2, 04.02.2019, Kyiv National University of Trade and Economics,  англійська мова – В2.;
 • Інституті післядипломної педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України, 2016 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член Вченої ради КНТЕУ;
 •  Голова Вченої ради факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ;
 •  Член Ради з якості КНТЕУ;
 •  Голова методичної ради факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ;
 •  Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету»
 •   Директор громадської спілки «Український кулінарний союз»;
 •   Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 73 «Менеджмент», 75 «Маркетинг» 24 «Сфера обслуговування; 
Експерт за проектом Закону України «Про основні засади туристичної діяльності», 2021 р.
ХОБІ

кінологія, подорожі

13.02.2021
43220
3158
остання редакція 13.06.2024
43059