logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Босовська Мирослава Веліксівна

готельно-ресторанного бізнесу

БОСОВСЬКА МИРОСЛАВА ВЕЛІКСІВНА

доктор економічних наук, професор
професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу

гарант освітньо-професійної програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Лакшері менеджмент і маркетинг»

e-mail: m.bosovskaya@knute.edu.uabosovskam@ukr.net

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

SCOPUS
Web of Science ResearcherID
ORCID
Google Scholar

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
 • готельний, ресторанний та туристичний бізнес;
 • менеджмент;
 • управління інтеграційними процессами;
 • управління якістю послуг;
 • комунікативний менеджмент;
 • HR Менеджмент; 
 • Luxury Менеджмент;
 • Luxury сервіс.
​ДИСЦИПЛІНИ

«Менеджмент готелів і ресторанів», «Менеджмент», «HR-менеджмент готелів і ресторанів», «Комунікативний менеджмент», «Управління якістю послуг в готелях і ресторанах», «Управління Luxury сервісом», «Методологія і організація наукових досліджень»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 2019 р.;
 • Київський національний торговельно-економічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня д.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2015 р. Тема дисертації «Управління інтеграційними процесами туристичних підприємств». Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А. А.;
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 2011 р.;
 • Київський національний торговельно-економічний університет, захист дисертації на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 2009 р. Тема дисертації «Управління якістю послуг підприємств готельного господарства». Науковий керівник: д.е.н., проф. Ткаченко Т.І.
 • Магістратура  Київського державного торговельно-економічного університету, спеціальність «Менеджмент організацій»
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до цього часу;
 • голова галузевої експертної ради 24 «Сфера обслуговування» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, з 2019 р. до цього часу;
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2009 – 2015 рр;
 • заступник декана факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2011-2012 рр;
 • відповідальний секретар за спеціальністю «Менеджмент» (Менеджмент готельно-рестораного бізнесу) Приймальної комісії Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2004-2011 рр.;
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2011-2012 рр., 2010-2015 рр.;
 • старший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2008-2010 рр.;
 • асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2002-2008 рр.;
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ Google Scholar
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 •           Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2019 р.)
 • Грамота Деснянської районної в місті Київ державної адміністрації (2016)
 • Грамоти та подяки ректора КНТЕУ
 • Подяка Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Міжнародне стажування в Словаччині «Innovative on-line educational technologies in a global pandemic: non-formal education practices» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , 14th of September to the  16th  October 2020; сертифікат № 003/2 – 2020;
 • Міжнародне стажування в Словаччині «European Integration: Models of Students' Practical Training» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža; Technical University in Kosice, Kosice), 180 год. , сертифікат № 14-17 жовтня, 2019 р.; сертифікат № 002/2 – 2019;
 • Міжнародне стажування в Словаччині, 120 год. , сертифікат № 001/4-2019, 9-12 квітня, 2019 р. (Пряшівський університет в м. Пряшів; Академія професійної освіти «Меркур»);
 •  CERTIFICATE Grade B in ENGLISH Council of Europe Level B2, 04.02.2019, Kyiv National University of Trade and Economics,  англійська мова – В2.;
 • Міжнародне стажування в Словаччині-Австрії, 108 год. , сертифікат № 040/1-2018, 19-23 лютого, 2018 р. (Наукове академічне співтовариство ім. М.Балудянського, м. Кошице; Кошицький технічний університет; Пан-Європейський університет, Братислава; Віденський університет, м.Відень);
 • Міжнародний сертифікат за результатами проходження Тренінг по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa; Міжнародний сертифікат за результатами проходження тренінгу;  2018 р.;
 • Участь у міжнародному проекті «Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог (C3QA) у рамках програми Еразмус +574273-EPP-1-2016-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP, червень 2017 р.
 • Міжнародне стажування за участю в проекті «Cross-cultural and economic aspects development of European  integration processes», 4-8 April, 2016, Kosice, Slovak Republik, сертифікат
 • Підвищення кваліфікації в мережі ресторанів «Континент Карт», м. Київ, 1.11.2017 -30.11.2017р
 • Тренінг  «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, КНТЕУ, листопад 2019 р.
 • Тренінг для членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, січень 2020 р.
 • Тренінг для членів галузевих експертних рад та експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , січень 2020 р.
 • Тренінг для Голів та заступників галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Біла Церква, лютий 2020 р.
 • Онлайн-тренінг для експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , вересень 2020 р.

Онлайн тренінг для членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Європейський університет , вересень 2020 р. 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • голова Галузевої експертної ради (ГЕР) галузі знань 24 «Сфера обслуговування» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;
 • експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальностями 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»;
 • член експертної групи МОН України  для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження наукової діяльності за науковим напрямом «Суспільні науки»;
 • Член Вченої ради КНТЕУ;
 • член Наукової експертної ради КНТЕУ;
 • член Вченої ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ;
 • член проектної групи за спеціальністю «Менеджмент» (PhD);
 • член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за  спеціальностями «Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент», «Лакшері менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» («Ресторанний бізнес», «Готельний і ресторанний девелопмент», «Міжнародний готельний бізнес») (освітній ступінь «магістр»);
 • член проектної групи та розробник стандартів вищої освіти КНТЕУ за  спеціальностями спеціальностями «Менеджмент» («Готельний і ресторанний менеджмент») та «Готельно-ресторанна справа» (освітній ступінь «бакалавр»);
 • член редакційної колегії наукового журналу «Товари і ринки»;
 • рецензент наукового журналу «Вісник КНТЕУ»;
 • член журі Всеукраїнського конкурсу стартапів «TourSystemUkrChallenge»;
 • член правління та Голова Ревізійної комісії громадської спілки «Український кулінарний союз»;
 • член журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 н.р. зі спеціальності «Туризм»;
 • розробник дистанційних курсів для Національної туристичної організації України та онлайн-платформи «Prometheus»;
 • відповідальна за організацію наукової роботи кафедри готельно-ресторанного бізнесу;
відповідальна за організацію ВКР студентів кафедри готельно-ресторанного бізнесу.

15.02.2021
43220
1455
остання редакція 15.02.2021
43220