logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
img

Оголошеннявсі

Охріменко Алла Григорівна

менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

ОХРІМЕНКО АЛЛА ГРИГОРІВНА

Доктор економічних наук, професор
Професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти  «Менеджмент і бізнес-адміністрування у сфері гостинності» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

e-mail: a.okhrimenko@knute.edu.ua

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ SCOPUS 
Web of Science ResearcherID
ORCID
Google Scholar
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

фундаментальні і прикладні дослідження управління національною туристичною системою та її складовими, зокрема готельним бізнесом; управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі

​ДИСЦИПЛІНИ

«Економіка готелів і ресторанів», «Управління корпораціями в готельному і ресторанному бізнесі», «Управління корпораціями в ресторанному бізнесі», «Стратегічне управління в сфері гостинності», «StartUp-тренінг»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Професор, атестат  МОН України АП №004624 від 23 грудня 2022 р.
 • Доктор економічних наук, диплом МОН України ДД №010706 від 9 лютого 2021 р. Дисертація за спеціальністю 08.03.01 «Економічна та управління національним господарством» на тему: «Управління національною туристичною системою», 30 жовтня 2020 р., науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А.А.
 • Доцент, атестат доцента кафедри управління розвитком туризму, МОН України 02ДЦ №01441316 від червня 2005 р..
 • Кандидат економічних наук, диплом МОН України ДК №011373 від 4 липня 2001 р., Дисертація за спеціальністю 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіонльна економіка» на тему: «Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону», 23 квітня 2001 р.
 • Спеціаліст: фінанси і кредит, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Диплом ОС 12ДСК №199590, 22 червня 2011 р.).
 • Спеціаліст: географ, менеджер туризму, викладач, Київський університет імені Тараса Шевченка (Диплом ОС ЛЕ №006548 від 20 червня 1995 р.).
ДОСВІД РОБОТИ
 • Член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині проведення ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямом «Суспільні науки» МОН України, з 2020 р. до цього часу.
 • Експерт Національного агенства забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями: 073  Менеджмент, 074 Публічне управління і адміністрування, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, з 2019 р. до цього часу.
 • Член спеціалізованої вченої ради ДТЕУ по захисту дисертацій Д 26.055.01 (07.04.2022 – 07.04.2025).
 • Професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2021 р. до цього часу.
 • Доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2015–2021 рр.
 • Доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2011–2015 рр.
 • Доцент кафедри управління розвитком туризму Київського університету туризму, економіки і права, 2001–2011 рр.
 • Науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України, 1998–2001 р.
 • Менеджер туристичного підприємства «Енерготур», 1995 р.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ Google Scholar
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Подяка Координаційного Штабу з питань поводження з полоненими, вересень 2023 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2023 р.
 • Почесна грамота Координаційного Штабу з питань поводження з полоненими, жовтень 2022 р.
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2015 р., 2017 р., 2018 р., 2020 р.
 • Подяка голови Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, 2019 р.
 • Подяка Державної служби туризму і курортів, 2010 р., 2011 р.
 • Подяка Управління культури Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, 2007 р.
 • Подяка Київського міського Голови, 2004 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Міжнародне стажування в Словаччині «International strategic partnership of education, science and business of hospitality for the integration of Ukraine into the EU» (Merkur Academy of Professional Education, Kaluža), 180 год, 6 кредитів ЄКТС; 22 June- 04 August, 2023
 • Стажування за програмою «Hotellerie im digitalen Zeitalter» 01.08.–31.08.2022 im Hotel Moosbeck Alm (Німеччина)
 • Стажування за програмою «International Hospitality Projects» 20.06–01.08.2022 Merkur Academy of Professional Education, Kaluzha (Словаччина)
 • Стажування в Асоціації UCMItaly, Progetto Euroest, Центр професійного навчання Safety Corporation SRL за програмою International studies in the HORECA segment of Italy 22.06-22.07.2021 р. (Італія)
 • Стажування в рамках олайн-тренінгу за програмою «Innovative on-line education technologies in a global pandemic: non formal education practies» (Академія професійної освіти Меркур, м. Калужа, Технічний університет в Кошице, м. Кошице, Словаччина), 2020 р.
 • Тренінг для членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Стажування за тренінговою програмою «Європейська інтеграція: моделі практичної підготовки студентів» для науково-педагогічного персоналу (Кошицький технічний університет, м. Кошице, Академія професійної освіти «Меркур», м. Калужа, Словаччина), 2019 р.
 • Стажування у Східноєвропейському центрі фундаментальних досліджень (м. Прага, Чеська Республіка), 2019 р.
 • Тренінг по автоматизованій системі управління готелем «Fidelio V8» від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa, 2018 р.
 • Стажування в готелі «Fairmont Grand Hotel Kyiv», 2017 р.
 • Школа педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету, 2012 р.
 • Стажування в туристичному підприємстві «Феєрія мандрів», 2011 р.
 • Підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти АПН України, 2007 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Волонтер Координаційного Штабу з питань поводження з полоненими, серпень 2022 р. – до цього часу.
 • Відповідальний секретар Туристичної Асоціації України, травень 2023 р. – до цього часу.
 • Відповідальний виконавець наукової держбюджетної теми «Прогнозування впливу  туристичної системи на  економіку країни» 0122U001559, 2022–2024 рр.
 • Член редакційної колегії наукового видання «Університетські наукові записи», з 2020 р. – до цього часу.
 • Зовнішній рецензент журналу «Problems and Perspectives in Management» (Scopus), з 2019 р. –до цього часу.
 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», МОН України, 2018 р., 2019 р., 2020 р.
 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 2018 р., 2019 р.
 • Координатор виробничої практики студентів у Словаччині та Італії, з 2018 р. – до цього часу.
 • Виконавець наукової держбюджетної теми «Інтеграція туристичної системи України у світовий ринок послуг» U 0117U000503, 2017–2019 рр.
 • Експерт дисертації в Батумському державному університеті імені Шота Руставелі, Грузія, 2016 р.
ХОБІ

поетеса, подорожування, фотографування, футбол (вболівання), музика.

29.09.2021
43220
3207
остання редакція 14.05.2024
43059