logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Охріменко Алла Григорівна

готельно-ресторанного бізнесу

ОХРІМЕНКО АЛЛА ГРИГОРІВНА

доктор економічних наук, доцент
професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу

гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 073 «Готельний і ресторанний менеджмент»

e-mail: a.okhrimenko@knute.edu.ua

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ SCOPUS 
Web of Science ResearcherID
ORCID
Google Scholar
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ фундаментальні і прикладні дослідження управління національною туристичною системою та її складовими, зокрема готельним бізнесом; управління корпораціями в готельному бізнесі
​ДИСЦИПЛІНИ “Економіка готелів і ресторанів”, “Управління корпораціями в готельному і ресторанному бізнесі”, “Управління корпораціями в ресторанному бізнесі”, “Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства”, "StartUp-тренінг"
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, 08.03.01 «Економічна та управління національним господарством», тема дисертації: "Управління національною туристичною системою", жовтень 2020 р., Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А. А.;
 • доцент кафедри управління розвитком туризму, 2005 р.
 • кандидат економічних наук, 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіонльна економіка», тема дисертації: "Удосконалення територіальної організації рекреаційного комплексу Подільського регіону", 2001 р.
 • фінанси і кредит (ОС «спеціаліст»), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011 р.
 • географ, менеджер туризму, викладач (ОС «спеціаліст»), Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1995 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • член експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині проведення ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямом «Суспільні науки» МОН України, з 2020 р. до цього часу.
 • експерт Національного агенства забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями: 073  Менеджмент, 074 Публічне управління і адміністрування, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, з 2019 р. до цього часу.
 • професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2021 р. до цього часу.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, з 2015 р. до 2021 р.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2011 – 2015 рр.
 • доцент кафедри управління розвитком туризму Київського університету туризму, економіки і права, 2001 – 2011 рр.
 • науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України, 1998-2001 р.
 • менеджер туристичного підприємства «Енерготур», 1995 р.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ Google Scholar
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Почесна грамота Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2015 р., 2017 р., 2018 р., 2020 р.
 • Подяка голови Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, 2019 р.
 • Подяка Державної служби туризму і курортів, 2010 р., 2011 р.
 • Подяка Управління культури Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, 2007 р.
 • Подяка Київського міського Голови, 2004 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Стажування в рамках олайн-тренінгу за програмою «Innovative on-line education technologies in a global pandemic: non formal education practies» (Академія професійної освіти Меркур, м. Калужа, Технічний університет в Кошице, м. Кошице, Словаччина), 2020 р.
 • Тренінг для членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх програм», Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2019 р.
 • Стажування за тренінговою програмою «Європейська інтеграція: моделі практичної підготовки студентів» для науково-педагогічного персоналу (Кошицький технічний університет, м. Кошице, Академія професійної освіти «Меркур», м. Калужа, Словаччина), 2019 р.
 • Стажування у Східноєвропейському центрі фундаментальних досліджень (м. Прага, Чеська Республіка), 2019 р.
 • Тренінг по автоматизованій системі управління готелем «Fidelio V8» від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa, 2018 р.
 • Стажування в готелі «Fairmont Grand Hotel Kyiv», 2017 р.
 • Школа педагогічної майстерності Київського національного торговельно-економічного університету, 2012 р.
 • Стажування в туристичному підприємстві «Феєрія мандрів», 2011 р.
 • Підвищення кваліфікації у Центральному інституті післядипломної освіти АПН України, 2007 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член редакційної колегії наукового видання «Університетські наукові записи», з 2020 р. до цього часу.
 • Зовнішній рецензент журналу «Problems and Perspectives in Management» (Scopus), з 2019 р. до цього часу.
 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», МОН України, 2018 р., 2019 р., 2020 р.
 • Член галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа», 2018 р., 2019 р.
 • Координатор виробничої практики студентів у Словаччині та Італії, з 2018 р. до цього часу.
 • Виконавець наукової держбюджетної теми «Інтеграція туристичної системи України у світовий ринок послуг» U 0117U000503, 2017–2019 рр.
 • Експерт дисертації в Батумському державному університеті імені Шота Руставелі, Грузія, 2016 р.
ХОБІ

подорожі, фотографування, музика, футбол (вболівання).

29.09.2021
43220
2396
остання редакція 31.05.2023
43059