logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра менеджменту готельно-ресторанного бізнесу
img

Расулова Алла Миколаївна

менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

РАСУЛОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри менеджменту готельно-ресторанного бізнесу

e-mail: a.rasulova@knute.edu.ua

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Web of Science ResearcherID
Skopus

ORCID
Google Scholar  

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

управління суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу; управління дистрибуцією послуг гостинності; управління бізнес-процесами; бізнес-тренінги; Startup-тренінги; бізнес-аналітика у сфері HoReCa; готельний та ресторанний консалтинг, інновінг та стартапінг у сфері гостинності.

​ДИСЦИПЛІНИ

Менеджмент готелів і ресторанів, Управління бізнес-процесами, Управління дистрибуцією послуг, Startup-тренінг, Стартап-менеджмент у ресторанному бізнесі, Інноваційний та стартап менеджмент у сфері гостинності, Комунікативний менеджмент

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 2015 р.
 • кандидат економічних наук, 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації «Управління конкурентоспроможністю ресторанів»
 • економіст з менеджменту (ОС «магістр»), Київський державний торговельно-економічний університет, 1999 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 2010 р.
 • ст. викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного   бізнесу, 2007-2010 р.
 • асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного   бізнесу, 2002-2007 р.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vtn6a68AAAAJ&hl=uk
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамоти та подяки ректора КНТЕУ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Міжнародне стажування за програмою Building Back Better: transforming the post-war entrepreneurial ecosystem in Ukraine, University of Sheffield (UK)&National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, Certificate SCU №23/07, 22.05-01.07.2023, 48 год/1,6 EKTC
 • підвищення кваліфікації за видом навчання - участь у онлайн-форумі на тему «Інновації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та практичні кейси», Сертифікат №  ПК-К 21-02/196 від 25 лютого 2021 року, 6 годин
 • онлайн курс «Стартуй стартап», Національна онлайн платформа з цифрової грамотності. Міністерство цифрової трансформації України. «ДІЯ» 2021 р., (6 годин/ 0,2 кредитів)
 • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Креативні технології, інноваційний підхід, менеджмент організацій: міжнародна співпраця та мобільність у  соціокультурній сфері». University in Brno (м. Брно  Чехія), Academy of Performing Arts in Prague (м. Прага), Technical University of Ostrava (м. Острава), Eastern European Center of the Fundamental Researchers. Сертифіка, 180 годин, 2020 р.
 • Вища школа готельного бізнесу «Premier Hospitality Institute». Сертифікат «Електронні продажі готелю», 2018 р.;
 • Тренінг-навчання по програмі Fidelio8 компанії Hospitality&Retail Systems. Сертифікат, 2018 р.;
 • Готель «11 MIRRORS HOTEL», м. Київ, 2018 р.
 • Тренінг-навчання по програмі «ПАРУС–ПІДПРИЄМСТВО 7.40». Сертифікат «Користувач програмного забезпечення «ПАРУС–ПІДПРИЄМСТВО 7.40» з правом викладання, 2016 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», 2018, 2019 та 2021 р. до тепер
 • Гарант освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Ресторанний бізнес» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа», 2020 р.
ХОБІ

hand made, малювання, садівництво, ландшафтний дизайн

16.11.2021
43220
2584
остання редакція 13.06.2024
43059