logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Расулова Алла Миколаївна

готельно-ресторанного бізнесу

РАСУЛОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу

e-mail: a.rasulova@knute.edu.ua

НАУКОВІ ПРОФІЛІ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

Web of Science ResearcherID
Skopus

ORCID
Google Scholar  

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ управління суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу; управління бізнес-процесами готелів та ресторанів; бізнес-тренінги; бізнес-аналітика у сфері HoReCa; готельний та ресторанний консалтинг, стартапінг у готельному та ресторанному бізнесі
​ДИСЦИПЛІНИ Менеджмент готелів і ресторанів, Управління бізнес-процесами, Управління дистрибуцією послуг, Startup-тренінг, Стартап-менеджмент у ресторанному бізнесі
АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 2015 р.
 • кандидат економічних наук, 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, тема дисертації «Управління конкурентоспроможністю ресторанів»
 • економіст з менеджменту (ОС «магістр»), Київський державний торговельно-економічний університет, 1999 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, 2010 р.
 • ст. викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного   бізнесу, 2007-2010 р.
 • асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного   бізнесу, 2002-2007 р.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vtn6a68AAAAJ&hl=uk
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Грамоти та подяки ректора КНТЕУ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників «Креативні технології, інноваційний підхід, менеджмент організацій: міжнародна співпраця та мобільність у  соціокультурній сфері». University in Brno (м. Брно  Чехія), Academy of Performing Arts in Prague (м. Прага), Technical University of Ostrava (м. Острава), Eastern European Center of the Fundamental Researchers. Сертифіка, 180 годин, 2020 р.
 • Вища школа готельного бізнесу «Premier Hospitality Institute». Сертифікат «Електронні продажі готелю», 2018 р.;
 • Тренінг-навчання по програмі Fidelio8 компанії Hospitality&Retail Systems. Сертифікат, 2018 р.;
 • Готель «11 MIRRORS HOTEL», м. Київ, 2018 р.
 • Тренінг-навчання по програмі «ПАРУС–ПІДПРИЄМСТВО 7.40». Сертифікат «Користувач програмного забезпечення «ПАРУС–ПІДПРИЄМСТВО 7.40» з правом викладання, 2016 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Гарант освітньої програми освітнього ступеня «магістр» спеціальності 24 «Сфера обслуговування» освітньо-професійної програми «Ресторанний бізнес», 2020 р.
 • Гарант освітньої програми освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 24 «Сфера обслуговування» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа», 2018-2019 р.
ХОБІ

hand made, малювання, садівництво, ландшафтний дизайн

16.11.2021
43220
1827
остання редакція 31.05.2023
43059